Европа отбелязва солиден спад в емисиите парникови газове в края на 2023 г

За България понижението на емисиите е с впечатляващите 17%

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
436
article picture alt description

Източник: needpix.com

Институт за енергиен мениджмънт

През четвъртото тримесечие на 2023 г. емисиите на парникови газове (ПГ) от икономиката на ЕС се оценяват на 897 млн. тона CO2 екв., което представлява намаление с 4,0% в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. (935 млн. тона CO2-еквиваленти). Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС остава стабилен, като отбелязва съвсем слабо увеличение (0,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г.).

Още по темата

Конкретно за България спадът в емисиите за последното тримесечие на миналата година е с близо 17%.

Тази информация идва от данните за тримесечните оценки на емисиите на парникови газове по икономически дейности, публикувани от Евростат.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. икономическите сектори, които допринасят най-много за общите емисии на ПГ, са домакинствата (22,9 %), индустриалното производство (19,9 %) и доставката на електроенергия и газ (17,7 %).

Секторите, където са постигнати най-големи  намаления спрямо година по-рано намаления в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., са доставката на електроенергия и газ (-17,2 %) и преработващата промишленост (-3,1 %). Емисиите на домакинствата остават почти стабилни.

Спад на емисиите в 22 страни на ЕС

През четвъртото тримесечие на 2023 изчисленията на Евростат показват, че емисиите на ПГ са намалели в 22 държави от ЕС в сравнение със същия период на 2022 г.

Най-голямо намаление на емисиите ПГ се отчита в Естония (-23,0 %), България (-17,0 %) и Финландия (-9,0 %).

От 22-те държави членки на ЕС, за които се оценява, че са намалили емисиите си, 10 отчитат и спад на своя БВП (Естония, Финландия, Швеция, Германия, Австрия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия и Люксембург). Унгария е запазила БВП на същото ниво, като същевременно е намалила емисиите. Според оценките останалите 11 държави от ЕС (България, Белгия, Чехия, Дания, Италия, Испания, Франция, Полша, Португалия, Румъния и Хърватия) са успели да намалят емисиите си, като същевременно са увеличили своя БВП.

Увеличение на емисиите има в Малта (+7,7 %), Словения (+5,6 %), Кипър (+2,3 %), Словакия (1,7 %) и Гърция (+0,3 %). Едновременно с това всички пет държави отбелязват увеличение на БВП: Малта (+4,3%), Словения (+2,2%), Кипър (+2,1%), Словакия (+2,2%) и Гърция (+1,1%).

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща