Две години REPowerEU: Намаляването на потреблението на газ от ЕС е на път да се случи, но последната цел поражда рискове

Енергетика / Анализи / Интервюта , Природен газ и горива
3E news
634
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Намаляването на потреблението на газ е от основно значение за усилията на Европейския съюз (ЕС) за овладяване на енергийната криза. В същото време целта на ЕС за 2024 и 2025 г. може да доведе до увеличаване на използването на синьото гориво. Като не си поставя по-амбициозни цели, ЕС пропуска възможността да смекчи новите рискове, които биха могли да застрашат сигурността на енергийните доставки. . Това посочва в обзор по темата анализаторът  от IEEFA Ana Maria Jaller-Makarewicz.

Предложеният от  Европейския съюз (ЕС) REPowerEU за прекратяване на зависимостта му от руските изкопаеми горива до 2027 г., стартира през май 2022 г. с три основни цели: пестене на енергия, стимулиране на ръста на възобновяемите енергийни източници и диверсификация на енергийните доставки. Като част от плана държавите-членки на ЕС се съгласиха с предложенията на Европейската комисия за доброволно намаляване на потреблението на газ. Те са формулирани в три цели, обявени през 2022, 2023 и 2024 г.

ЕС надхвърли първата и втората си цел: търсенето на газ намаля с 18% през първия период между август 2022 г. и март 2023 г. и през втория период между април 2023 г. и март 2024 г. Страните от Съюз (ЕС) намалила потреблението на газ с 20% между 2021 г. и 2023 г.

Съзнавайки, че намаляването на потреблението на газ е от основно значение за сигурността на енергийните доставки в Европа, Комисията обяви трета цел през март 2024 г. за намаляване на търсенето. Въпреки това, тази цел за периода между април 2024 г. и март 2025 г. потенциално оставя отворена вратата за увеличаване на потреблението на газ на нивата от 2023 г., пише анализаторът  от IEEFA Ana Maria Jaller-Makarewicz.

Август 2022 г. – март 2023 г.: Намаляването на търсенето на газ надхвърли целта

През юли 2022 г. държавите-членки на ЕС се съгласиха да намалят търсенето на газ с 15% между август 2022 г. и март 2023 г. в сравнение със средното потребление през предходните пет години. За целта те използваха мерки по свой избор.

През това време страните от ЕС общо намалиха потреблението на природен газ с 18% в сравнение със средното от 2017 до 2022 г. - спад от 56 милиарда кубически метра (bcm).

Спадът при използването на природен газ варира значително: потреблението се свива с 54% във Финландия и с 42% в Дания и Литва, докато Полша, Испания и Ирландия не са изпълнили целта от 15%. Малта се противопостави на тенденцията, като увеличи потреблението на газ, пише анализаторът.

Април 2023 г. – март 2024 г.: Спадът на търсенето отново надхвърли целта на ЕС

Нов регламент от март 2023 г. постави доброволна цел за държавите членки да намалят потреблението си на газ с 15% между април 2023 г. и март 2024 г. в сравнение със средното им потребление между април 2017 г. и март 2022 г. („референтният период“). Отново с правото да избират свои собствени мерки за постигане на целта.

В този период страните от ЕС колективно ограничиха потреблението си на газ с 18% в сравнение с референтния период – намаление от 74 милиарда кубични метра.

Спадът на потреблението в Дания е с 40% е повече от която и да е друга страна. Испания, Ирландия, Словения, Гърция и Полша не постигнаха целта от 15%. В същото време Малта отново увеличи потреблението на газ.

Април 2024 г. – март 2025 г.: Същата стара цел, нов европейски газов пейзаж

Министрите на енергетиката на ЕС постигнаха съгласие по предложението на 4 март 2024 г. за продължаване на мерките за пестене на газ. Новата цел остава непроменена от тази, която ЕС си постави преди две години: тя използва същия референтен период и отново определи 15% намаление на търсенето на газ. Съгласно плана, държавите членки се насърчават да намалят потреблението си на газ от април 2024 г. до март 2025 г. с поне 15% в сравнение със средното си годишно потребление на газ през референтния период.

Въпреки това, ако потреблението на газ в държава членка се е увеличило с поне 8% между април 2021 г. и март 2022 г. в сравнение със средното потребление на синьо гориво през референтния период, то този период ще бъде само от април 2021 г. до март 2022 г. Такъв е случаят с България и Гърция.

Между април 2017 г. и март 2022 г. средното годишно потребление на газ в ЕС е 401,3 милиарда кубични метра. Споразумението предвижда държавите-членки да се стремят да намалят това ниво  до 342,2 милиарда кубически метра между април 2024 г. и март 2025 г., но това е с 4,4% повече от потреблението от април 2023 г. до март 2024 г., установява анализаторът.

Мерките за пестене на газ, приети от страните от ЕС през 2022 г. и 2023 г., заедно с увеличаването на възобновяемото производство и мерките за енергийна ефективност, значително подобриха енергийната сигурност на континента. Европа се насочи към LNG в най-лошия момент от кризата, но вече се отдалечава от него, като пиковото търсене се очаква през тази или следващата година.

Две години след стартирането на REPowerEU, ЕС успя да овладее енергийната криза. Намаляването на потреблението на газ е ключово за този успех. В същото време,  допускайки нарастване на потреблението от година на година, Съюзът може да пропусне възможност да смекчи новите рискове, които биха могли да възникнат и да застрашат сигурността на доставките.

Както отбелязва и Комисията, продължават да съществуват рискове за сигурността на енергийните доставки на ЕС, тъй като ситуацията на световния газов пазар остава напрегната.

Метеорологичните условия могат да повлияят на предлагането и/или търсенето на газ, ниските цени могат да стимулират използването на горивото, проблемите с доставките могат да се влошат от прекратяването на транзитното споразумение през Украйна на 31 декември 2024 г., а геополитическите проблеми могат да засегнат цялата верига на стойността.

Препоръката на Европейската комисия към държавите-членки да продължат да намаляват търсенето на газ е от решаващо значение за справяне с евентуална газова криза. Политиките и технологиите, въведени за намаляване на потреблението на газ от 2022 г., помогнаха на ЕС да надхвърли целта за намаляване с 15% и да контролира енергийната криза. Ако тенденцията от предходните два периода се запази и отново се постигне 18% намаление, ЕС ще увеличи потреблението на газ с 0,8% на годишна база, заключава анализаторът от IEEFA.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща