Фондовете за втора пенсия управляват активи за близо 23 млрд. лева в края на 2023 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове е 5 000 945 души, като нарастват на годишна база с 1.58 на сто, сочат обобщените данни на КФН

Икономика / Анализи / Интервюта , Финанси
Георги Вулов
1044
article picture alt description

Снимка: iStock by Getty Images_Dir.bg

Фондовете за втора пенсия управляват нетни активи на обща стойност 22 931 134 хил. лв. към 31 декември 2023 година, като нарастват с 19.34% спрямо края на 2022 г. В същото време общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2023 г. е 5 000 945 души*, като нараства спрямо края на 2022 г. с 1.58 на сто, сочат публикуваните данни от Комисията за финансов надзор (КФН). Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора.

Това е добра новина за осигуряващите се за втора пенсия, тъй като е ясен сигнал и за увеличение в натрупванията на средства по индивидуалните партиди. Важно е, обаче, да се отбележи, че парите нарастват при редовно внасяне на вноски и при положителна доходност на фондовете. Последните данни показват още, че затрудненията, свързани с пандемията Ковид през 2022 година, когато някои фонове отчетоха отрицателна доходност, вече са преодолени.

И третият немаловажен фактор са размерите на заплатите и респективно осигурителния доход на всяко работещо лице. За сравнение – когато стартира вторият стълб, минималната работна заплата беше 67 лв. сега е 900 лв. Това е 15 пъти повече, но хората, които вече получават втора пенсия са внасяли малки осигурителни вноски. Затова в перспектива лицата, които са започнали да внасят осигурителни вноски за втора пенсия преди 5 години ще натрупат солидна сума, дори и да не се променя размерът на вноските, който сега е 5% от осигурителния доход на осигуряващото се лице. Преди седмица НОИ определи среден осигурителен доход за март в размер на 1633.53 лева.

Активите

От обобщените данни на КФН става ясно, че най-бързо нарастват активите на най-масовите универсални пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват всички родени след 31 декември 1959 година. Тези фондове  отчитат ръст от 20% на активите си спрямо края на 2022-ра година.

Следват професионалните (ППФ) и доброволните пенсионни фондове (ДПФ) с ръст за същия период от съответно малко под 15% и 10%.

Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) за периода също е малко под 10%.

Осигурените

Най-голям дял от осигурените лица е концентриран в универсалните пенсионни фондове (УПФ) – 80.40 на сто*. Лицата, осигурени в доброволните (ДПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ), заемат съответно дял от 12.85 на сто и 6.55 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – 0.20 на сто.

Осигурените по пол

В четирите вида фондове за втора пенсия се осигуряват общо 5 000 975 лица, от които 2 736 725 мъже и 2 264 220 жени.

Разпределение по фондове:

В УПФ – общо 4 021 137 лица, от които 2 095 406 мъже и 1 925 731 жени;

В ДПФ – общо 642 459 лица, от които 365 469 мъже и 276 990 жени;

В ППФ – общо 317 199 лица, от които 272 739 мъже и 44 460 жени;

В ДПФПС – общо 9 922 лица, от които 3 141 мъже и 6 781 жени.

Лицата, получаващи плащания от фондовете

за извършване на плащания, към 31.12.2023 г. са 20 656, от които 2 632 пенсионери и 18 024 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Към края на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 4 751 хил. лв. за пенсии, 69 768 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 245 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии към края на 2023 г. е 229.54 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 416.55 лв. В сравнение с края на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 18.62 лв., или с 8.83 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 64.30 лв., или с 18.25 на сто.

Класация на универсалните пенсионни фондове (УПФ) по привлечени лица и нетни активи

Десетте УПФ до 31 декември на миналата година са привлекли общо 4 021 137 осигурени лица и нетни активи в общ размер от 19 933 819 хиляди лева. В сравнение с края на 2022 година броят на осигурените се увеличава с 1.82% от 3 947 760 лица и с 20.46% повече активи от 16 548 063 хиляди лева към 31 декември 2022 година. Класацията не се е променила спрямо декември 2022 година както за тази група фондове, така и за следващите две.

1. УПФ "Доверие" – привлечени общо 1 030 429 осигурени лица и 5 084 839 хиляди лева нетни активи, спрямо 1 030 429 осигурени лица и 4 277 432 хиляди лева нетни активи през 12-те месеца на 2022 година;

2. УПФ "ДСК - Родина" - привлечени 800 972 осигурени и 4 158 642 хил. лева нетни активи, в сравнение със 748 333 осигурени и 3 299 365 хил. лева нетни активи;

3. ЗУПФ "Алианц България" – привлечени общо 755 935 осигурени лица и 3 836 350 хил. лева нетни активи, в сравнение със 754 779 осигурени и 3 268 491 хил. лева нетни активи;

4. "УПФ ОББ" – привлечени общо 382 386 осигурени лица и 2 306 627 хил. лева нетни активи, спрямо 350 217 осигурени и 1 758 433 хил. лева нетни активи;

5. УПФ "Съгласие" - привлечени 357 534 осигурени лица и 1 744 534 хиляди лева нетни активи, спрямо 373 898 осигурени и 1 557 687 хил. лева нетни активи;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" – привлечени общо 316 506 осигурени лица и 1 782 361 хил. лева нетни активи, спрямо 311 804 осигурени и 1 508 204 хил. лева нетни активи;

7. "УПФ - Бъдеще" - привлечени общо 186 865 осигурени лица и 499 551 лева нетни активи, в сравнение с 202 183 осигурени лица и 457 644 хил. лева нетни активи през 12-те месеца на 2022 години;

8. УПФ "Топлина" - привлечени общо 101 991 осигурени лица и 278 794 хил. лева нетни активи, в сравнение с 99 922 осигурени и 228 508 хил. лева нетни активи;

9. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт"– привлечени общо 74 348 осигурени лица и 201 018 хил. лева нетни активи, спрямо 71 855 осигурени лица и 171 580 хил. лева нетни активи;

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" – привлечени общо 14 171 осигурени лица и 41 103 хил. лева активи, спрямо 6 588 осигурени лица и 20 719 хил. лева нетни активи през 12-те месеца на 2022 година.

Класация на професионалните пенсионни фондове (ППФ) по привлечени лица и нетни активи

Десетте ППФ до 31 декември на миналата година са привлекли общо 327 427 осигурени лица и нетни активи в размер на 1 561 987 хил. лева. В сравнение с края на 2022 г. броят на осигурените се увеличава с 1.71% от 321 918 лица и с 14.72% повече активи от 1 361 577 хил. лева.

1. ППФ "Доверие" – привлечени общо 77 847 осигурени лица и 370 824 хил. лева активи, в сравнение с 76 157 осигурени и 317 876 хил. лева активи в края на 2022 година;

2. ППФ "ДСК-Родина" - привлечени общо 58 827 осигурени лица и 305 964 хил. лева активи, спрямо 56 210 осигурени и 254 413 хил. лева активи към 31 декември 2022 година;

3. ЗППФ "Алианц България" - привлечени общо 47 808 осигурени лица и 259 310 хил. лева активи, спрямо 47 819 осигурени и 226 106 хил. лева нетни активи в края на 2022 година;

4. ППФ "Съгласие" – привлечени общо 42 223 осигурени лица и 221 958 хил. лева нетни активи, в сравнение с 43 104 осигурени и 211 354 хил. лева активи;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" – привлечени общо 31 390 осигурени лица и 151 873 хил. лева нетни активи, спрямо 31 063 осигурени и 139 739 хил. лева активи в края на септември 2022 година;

6. "ППФ ОББ" - привлечени общо 22 233 осигурени лица и 103 618 хил. лева активи, в сравнение с 22 010 осигурени и 85 860 хил. лева активи;

7. ППФ "Топлина" - привлечени общо 20 035 осигурени лица и 72 368 хил. лева активи, в сравнение с 20 503 осигурени и 62 112 хил. лева активи в края на 2022 г.;

8. "ППФ - Бъдеще" - привлечени общо 14 849 осигурени лица и 40 883 хил. лева активи, спрямо 15 383 осигурени и 39 487 хил. лева нетни активи в края на 2022 година;

9. ППФ "Пенсионноосигурителен институт" – привлечени общо 9 139 осигурени лица и 24 749 хил. лева активи, в сравнение с 8 937 осигурени и 21 710 хил. лева активи;

10. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени общо 2 826 осигурени лица и 10 440 хил. лева активи, спрямо 1 448 осигурени и 2 920 хил. лева активи в края на 2022 година.

Класация на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по привлечени лица и управлявани активи

Десетте ДПФ в края на миналата година са привлекли общо 642 459 осигурени лица и нетни активи в размер на 1 417 832 хил. лева. В сравнение с края на 2022 г. броят на осигурените спада с 0.17% до 643 582 лица, но активите са се увеличили с 9.95% от 1 289 555 хил. лева в края на 2022 година.

1. ДПФ "Алианц България" - привлечени общо 210 780 осигурени лица и 617 126 хил. лева активи, в сравнение с 211 245 осигурени и 568 622 хил. лева активи в края на 2022 г.;

2. ДПФ "Доверие" – привлечени общо 141 174 осигурени лица и 176 540 хил. лева активи, спрямо 142 267 осигурени и 159 586 хил. лева активи в края на 2022 година;

3. ДПФ "ДСК-Родина" - привлечени общо 116 806 осигурени лица и 158 026 хил. лева активи, спрямо 119 538 осигурени и 142 621 хил. лева активи в края на 2022 година;

4. ДПФ "ЦКБ - Сила" – привлечени общо 55 537 осигурени лица и 117 732 хил. лева активи, в сравнение с 55 785 осигурени и 108 721 хил. лева активи;

5. ДПФ "Съгласие" - привлечени общо 50 218 осигурени лица и 104 666 хил. лева активи, в сравнение с 48 554 осигурени и 99 829 хил. лева активи;

6. "ДПФ ОББ" - привлечени общо 45 812 осигурени лица и 208 410 хил. лева активи, спрямо 45 341 осигурени и 182 339 хил. лева активи в края на септември 2022 година;

7. ДПФ "Топлина" - привлечени общо 11 222 осигурени лица и 14 079 хил. лева активи, в сравнение с 10 864 осигурени и 12 401 хил. лева активи;

8. "ДПФ-Бъдеще" - привлечени общо 7 375 осигурени лица и 17 212 хил. лева активи, в сравнение със 7 157 осигурени в края на септември 2022 г. и 13 117 хил. лева активи;

9. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" - привлечени общо 3 097 осигурени лица и 3 055 хил. лева активи, спрямо 2 401 осигурени и 1 408 хил. лева активи в края на 2022 година;

10. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - привлечени общо 438 осигурени лица и 986 хил. лева активи, спрямо 430 осигурени и 911 хил. лева активи в края на септември 2022 година.

*Едно лице може да се осигурява и в четирите вида пенсионни фондове.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща