Стабилен ръст на кредитите за домакинствата в края на март регистрира БНБ

Най-бързо нарастват жилищните кредити с 22.7%, докато потребителските се увеличават по-слабо,с 13.2 на сто

Икономика / Финанси
3E news
364
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Кредитите за домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 40.071 млрд. лв. (20.2 процента от БВП) в края на март. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават със 17.5 процента, показва статистиката на БНБ, публикувана днес.

В края на март т.г. жилищните кредити са 20.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 22.7 процента. Потребителските кредити възлизат на 17.437 млрд. лв. и се увеличават с 13.2 процента спрямо март 2023 г.

Още по темата

На годишна база другите кредити (включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 2 процента и достигат 410,2 млн. лева. Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 9.3% на годишна база през март и в края на месеца са 472,2 млн. лева.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 8.2 процента на годишна база през март и в края на месеца достигат 45.041 млрд. лв. (22.7 процента от БВП). Кредитите, предоставени на финансови предприятия са 7.619 млрд. лв. (3.8 процента от БВП) в края на март. В сравнение с март миналата година те се увеличават с 19.5 процента.

В края на март кредитите общо за неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) са 92.732 млрд. лв. (46.8 процента от БВП) при 91.732 млрд. лв. към февруари (46,3 процента от БВП). През март те се увеличават на годишна база с 12.9 процента. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (кредитните институции и фондовете на паричния пазар), чиито обем за последните дванадесет месеца е 110.3 млн. лева, отбелязват от БНБ.

Депозитите

В края на март депозитите на неправителствения сектор са 128.755 млрд. лв. (65 процента от БВП), като годишното им увеличение е 8.3 процента.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 43.326 млрд. лв. (21.9 процента от БВП) в края на март. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават с 5 процента. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12.3 процента на годишна база през март и в края на месеца достигат 3.868 млрд. лв. (2 процента от БВП). Депозитите на домакинствата и НТООД са 81.560 млрд. лв. (41.2 процента от БВП) в края на март, което е увеличение с 11.5 процента на годишна база.

Парите в обращение

През март 2024 г. широките пари (парите в обращение, паричен агрегат М2) се увеличават на годишна база с 8% (8% годишно нарастване през февруари 2024 година). В края на март 2024 г. широките пари са 156.423 млрд. лв. (79% от БВП3) при 155.245 млрд. лв. към февруари 2024 г. (78.4% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент - паричният агрегат М1 се увеличава през март 2024 г. с 8% на годишна база (7.6% годишен ръст през февруари 2024 година).

Нетните чуждестранни активи

са 87.249 млрд. лв. в края на отчетния месец при 87.108 млрд. лв. в края на февруари 2024 година. Те нарастват с 1.7% в сравнение с март 2023 г. (0.8% годишно повишение през февруари 2024 година). През март 2024 г. чуждестранните активи се увеличават с 3.3% (1.6% годишен ръст през февруари 2024 г.), като достигат 106.058 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 18.809 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 11.4% (5.9% годишно повишение през февруари 2024 година).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща