Жилищните кредити са нараснали повече от потребителските през февруари

Депозитите на домакинствата и НТООД са 80,831 млрд. лв. (40,8 процента от БВП) в края на февруари, като се увеличават с 10,8 процента спрямо същия месец на 2023 г., сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
458
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

С 22 процента нарастват жилищните кредити и с 13,1 процента потребителските заеми в края на февруари на годишна база. Това показват данните от паричната статистика на БНБ за миналия месец, публикувани на сайта на централната банка.

Кредитите за домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 39,411 млрд. лв. (19,9 процента от БВП) в края на февруари т.г. Спрямо същия месец на 2023 г. те се увеличават със 17,1 процента.

Още по темата

В края на миналия месец жилищните кредити са 20,520 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 22 процента. Потребителските кредити възлизат на 17,204 млрд. лв. и се увеличават с 13,1 процента спрямо февруари 2023 г.

На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) намаляват с 0,2 процента, като достигат 400,9 млн. лева.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 6,7 процента на годишна база през февруари 2024 г. и в края на месеца са 461,7 млн. лева.

Кредитите за нефинансови предприятия се повишават с 8 процента на годишна база през февруари т.г. и в края на месеца достигат 44,817 млрд. лв. (22,6 процента от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,504 млрд. лв. (3,8 процента от БВП) в края на февруари. В сравнение с февруари 2023 г. те се увеличават с 23,1 процента.

В края на миналия месец общо кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД са 91,732 млрд. лв. (46,3 процента от БВП). Те се увеличават на годишна база с 12,9 процента. От БНБ обясняват, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чийто обем за последните дванадесет месеца е 160,4 млн. лева.

Депозитите

Според данните в края на февруари 2024 г. депозитите на неправителствения сектор са 127,728 млрд. лв. (64,5 процента от БВП), като годишното им увеличение е 8,5 процента.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 43,054 млрд. лв. (21,7 процента от БВП) в края на февруари. В сравнение със същия месец на 2023 г. те се увеличават с 5,1 процента. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 0,5 процента на годишна база през февруари 2024 г. и в края на месеца достигат 3,844 млрд. лв. (1,9 процента от БВП).

Депозитите на домакинствата и НТООД са 80,831 млрд. лв. (40,8 процента от БВП) в края на февруари, като те се увеличават с 10,8 процента спрямо същия месец на 2023 г.

Нетните чуждестранни активи

са 87.108 млрд. лв. в края на отчетния месец при 87.373 млрд. лв. в края на януари 2024 година. Те нарастват с 0.8% в сравнение с февруари 2023 г. (2.2% годишно повишение през януари 2024 година). През февруари 2024 г. чуждестранните активи се увеличават с 1.6% (3.8% годишен ръст през януари 2024 г.), като достигат 103.928 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 16.820 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 5.9% (12.1% годишно повишение през януари 2024 година).

Парите в обращение

През февруари 2024 г. широките пари (паричния агрегат М3) се увеличават на годишна база с 8% (8.8% годишно нарастване през януари 2024 година). В края на февруари 2024 г. широките пари са 155.245 млрд. лв. (78.4% от БВП3) при 154.766 млрд. лв. към януари 2024 г. (78.2% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през февруари 2024 г. със 7.6% на годишна база (8.2% годишен ръст през януари 2024 година).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща