Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 21 април се свива с 20.72 %

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ расте със 7.72 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1859
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия намаляват. Висок остава спадът при участието на базовите централи в енергийния баланс на страната. Подобрява се делът водноелектрическите централи (ВЕЦ), а расте и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. На минус остава салдото (износ-внос) на електроенергия. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за 1-ви януари – 21 април 2024 г.  (01.01.2024 г. – 21.04.2024 г.) в сравнение с аналогичния период на 2023 г.

Производството на електроенергия от първи януари до двадесет и първи  април 2024 г. тази година намалява (минус) с 14.06 % спрямо същото време на миналата година до обем от 12 336 590 MWh ( за отчетния период до 15 април или преди седмица - минус 16.11 % ). Година по-рано производството на електроенергия е достигало до количество от 14 355 027 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период също се понижава – с (минус) 4.55 % или до 12 207 862 MWh (преди седмица – минус 4.57 %). За сравнение, през миналата година потреблението на ток е достигало до обем от 12 789 965 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус. Според данните на преносния оператор, за времето от началото на януари до двадесет и първия ден на месец април тази година понижението съставлява 128 728 MWh или минус 91.77 % (преди седмица – минус 3 898 MWh). През аналогичния период на предходната 2023 г. салдото (износ-внос) на електроенергия е било на плюс и е достигало до обем от 1 565 062 MWh.

На минус остава участието на базовите централи. Според данните на системния оператор, за периода от първи януари до двадесет и първи април тази година делът им се свива (минус) с 20.72 % до обем от 9 690 564 MWh (минус 22.35%).  За сравнение, година по-рано базовите централи са участвали с обем от 12 222 760 MWh.

Продължава да нараства делът на възобновяемите енергийни източници, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за периода от първия ден на януари до двадесет и първия ден на месец април на тази година в сравнение с аналогичния период на предходната  2023 г. се увеличава (плюс) с 46.03 % и достига до обем от 837 744 MWh (за сравнявания период допреди седмица – плюс 42.47 %). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на  573 696 MWh. Положителните данни за сравняваното време от настоящата година отново са в резултат на много високия дял на фотоволтаичните централи (плюс 139.23 %), въпреки отчетения спад, както на вятърните централи (минус 10.18 %), така и  биомасата (минус 60.99 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период на настоящата с миналата година също расте – до плюс 26.84% или до обем от 858 222 MWh (преди седмица – плюс 23.58 %). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизал на 676 595 MWh. По-добрите резултати за сравнявания период от настоящата 2024 г. се дължат на положителното участие на фотоволтаичните мощности  (плюс 60.39 %) и биомасата (плюс 20.11 %), независимо от още силното понижение на вятърните централи (минус 11.89 %).

Отново положителен е дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така, ако за сравнявания период на миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 881 976 MWh, през настоящата 2024 г. то се увеличава до 950 060 MWh. Това представлява ръст (плюс) от 7.72 % (преди седмица – плюс 4.81%, преди две седмици – плюс 1.38 %).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща