Ръст от 17.9%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 198.87 лв. за MWh с ден за доставка 23 април 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1098
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 198.87 лв. за MWh с ден за доставка 23 април 2024 г. и обем от 68 728.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е повишение със 17.9 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 194.93 лв. за MWh, при количество от 34 808.10 MWh.

Извънпиковата енергия (33 920.70 MWh) е на цена от 202.80 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 172.74 лв. за MWh и количество от 2607.9 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 15 часа – 153.77 лв. за MWh ( 2947.5 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 08 часа – 354.51 лв. за MWh при количество от 3241.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 160.38 лв. за MWh при обем от 2635.6 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 168.61 лв. за MWh ( 86.21  евро за MWh) за 22 април, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 23 април 2024 г. нараства до 198.87 лв. за MWh ( повишение със 17.9 %) по данни на БНЕБ или 101.68 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 април 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 4 113.80 MWh при средно претеглена дневна цена от 191.66 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име             MW

АЕЦ 34,53% 2007.05
Кондензационни ТЕЦ 10,75% 624.98
Топлофикационни ТЕЦ 4,01% 232.81
Заводски ТЕЦ 2,40% 139.31
ВЕЦ 0,17% 9.68
Малки ВЕЦ 3,33% 193.63
ВяЕЦ 4,63% 268.85
ФЕЦ 39,75% 2310.79
Био ЕЦ 0,44% 25.56

Товар на РБ 3652.32

Интензитета на СО2  e 181g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 787, Чехия - 509g, Германия - 403g, Румъния - 191g, Гърция - 279g, а най-нисък e във Франция - 24g, Швейцария - 52g, Австрия - 99g, Португалия - 56g, Испания - 63g.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща