Повишение с 60.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 168.61 лв. за MWh с ден за доставка 22 април 2024 г.

Енергетика / България , Електроенергия
3E news
1300
article picture alt description

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при средна цена за базова енергия (1 – 24 часа) от 168.61 лв. за MWh с ден за доставка 22 април 2024 г. и обем от 74 129.80 MWh, сочат данните от търговията. Това е ръст от 60.8 % спрямо стойността при затваряне на предишната търговия.

Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 148.87 лв. за MWh, при количество от 38 933.60 MWh.

Извънпиковата енергия (35 196.20 MWh) е на цена от 188.35 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).

Още по темата

Борсата стартира при средна цена от 151.64 лв. за MWh и количество от 2509.1 MWh.

Най-ниската цена е отчетена за 13 часа – 80.76 лв. за MWh ( 3446 MWh).

Най-високата цена на електроенергията, търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 20 часа – 292.18 лв. за MWh при количество от 3245.4 MWh.

В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 190.69 лв. за MWh при обем от 2778.2 MWh по данни на https://ibex.bg/.

Спрямо стойността от 104.88 лв. за MWh ( 53.62  евро за MWh) за 21 април, цената на търгуваната електроенергия с ден за доставка 22 април 2024 г. нараства до 168.61 лв. за MWh ( повишение с 60.8 %) по данни на БНЕБ или 86.21 евро за MWh.

При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 21 април 2024 г. общият търгуван обем на БНЕБ към часа на публикуване на информацията е 5 541.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 70.71 лв. за MWh.

Към публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:

Име              MW

АЕЦ 48,59% 2016.59
Кондензационни ТЕЦ 11,25% 466.83
Топлофикационни ТЕЦ 4,38% 181.61
Заводски ТЕЦ 3,14% 130.47
ВЕЦ 0,23% 9.5
Малки ВЕЦ 3,33% 138.39
ВяЕЦ 4,41% 182.94
ФЕЦ 24,05% 998.08
Био ЕЦ 0,62% 25.93

Товар на РБ 3601.73

Интензитета на СО2  e 167g (gCO₂eq/kWh) за България към момента на публикуването на информацията. За сравнение в Полша - 588, Чехия - 252g, Германия - 195g, Румъния - 204g, Гърция - 174g, а най-нисък e във Франция - 21g, Швейцария - 56g, Австрия - 41g, Белгия - 64g, Нидерландия - 62g, Португалия - 58g, Испания - 77g, Централна и Южна Италия - 94 и 71g, съответно.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща