цена на електроенергията на БНЕБ през април 2024 г.