Цанко Арабаджиев, изп. директор на ББР: В момента всеки четвърти кредит, който банката отпуска, е за зелена инвестиция

Финансираме модернизацията и изграждането на енергийно ефективни сгради, рециклиращи производства – различни компоненти на кръговата икономика

Икономика / Анализи / Интервюта , Индустрия на фокус
Иван Стоянов
2445
Цанко Арабаджиев, изп. директор на ББР: В момента всеки четвърти кредит, който  банката отпуска, е за зелена инвестиция

Източник: Българска банка за развитие.

Сред най-популярните продукти на банката е програмата за финансиране на фотоволтаични съоръжения

Г-н Арабаджиев какви са основните цели на Българската банка за развитие в подкрепата на българския бизнес за постигане на въглеродна неутралност?

В Българската банка за развитие (ББР) имаме дългосрочна цел да подпомагаме зеления преход на икономиката и да съдействаме за увеличаването на дела на екологично чистите енергийни източници. Бизнесът има все по-голям интерес към подобни проекти, защото вижда практическите ползи от инвестициите в енергийна ефективност. Всеки предприемач иска да има контрол върху разходите и най-вече да може да ги намали, което на свой ред оправдава средствата, влагани в модернизация. Тук е ролята на банки като ББР да подкрепят процеса чрез осигуряване на различни типове финансиране – гаранционни схеми, мостови ресурс и програми, обезпечаващи изпълнението на проекти по Плана за възстановяване, включително лизингови схеми.

Още по темата

За да се случи обаче зеленият преход, освен бизнесът, трябва да бъдат въвлечени и гражданите – особено онези от тях, които се отопляват на твърдо гориво. За да ги подкрепим, преди седмици обявихме нова програма, насочена към домакинствата, които искат да заменят своята печка, котел или камина с възобновяем енергоизточник. Ако са кандидатствали за безвъзмездно финансиране, те могат да улеснят изпълнението на проекта си чрез целево кредитиране. ББР работи с 4 търговски банки - БАКБ, Инвестбанк, Общинска банка и Търговска банка Д, отпускащи заеми до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи и батерии за съхранение на енергия.

Какъв е обхватът на зелените проекти, които ББР финансира, и какъв е техният принос към постигането на целите за въглеродна неутралност в България?

По последни данни зеленият дял в кредитния ни портфейл силно нараства. В момента всеки четвърти кредит, който Групата на банката отпуска, е за зелена инвестиция. Доскоро с най-голям интерес бяха проектите за енергия, добивана от слънце. Популярни са и програмите ни с гаранция по Invest EU. Подкрепяме компании, които внедряват иновации и оптимизират процесите си, така че да пестят енергийните си ресурси. Финансираме модернизацията и изграждането на енергийно ефективни сгради, рециклиращи производства – различни компоненти на кръговата икономика. Все повече фирми вече инвестират в проекти за дигитализация и внедряват приложения, които им помагат за намаляване на CO2 емисиите и директно допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Един интересен проект, който финансирахме наскоро, бе пускането в експлоатация на мобилна станция за зареждане с водород. Тя е разработена в партньорство с БАН – Института по електрохимия и енергийни системи. Проектът включва два модула: първият е за производство на водород, а вторият – мобилна зарядна станция, която компресира, съхранява и зарежда превозни средства.

Сред най-популярните продукти на банката е програмата за финансиране на фотоволтаични съоръжения. Можете ли да ни предоставите повече подробности относно тази програма, включително размера на финансирането, условията за кандидатстване и успеха й до момента?

Програмата ни „Финансиране за зелена енергия“ е добре позната в последните години на бизнеса. По нея сме финансирали десетки малки фотоволтаични съоръжения до 1 MW/p. Спадът в цените на тока в последните месеци естествено се отрази и на инвестициите в соларни централи. Програмата ни обаче ще продължи да съществува, включително като проектно финансиране за производството на вятърна енергия, добив на енергия от водород и др.

Каква е ролята на ББР в предоставянето на "мостови" ресурси за фирми, които търсят авансови средства за стартиране на зелени проекти?

Мостовите средства всъщност са авансов ресурс, от който предприятията имат нужда, за да стартират дейностите по реализация на проектите си. Както знаете, грантовите средства се получават накрая – след като всички дейности са изпълнени и проектите са отчетени пред съответния управляващ орган. За много бизнеси това е проблем, затова е съществена и ролята на ББР. Банката е въвела бърз процес за разглеждане и одобрение, облекчени изисквания за обезпечение и покрива до 100% от планираните разходи.

Когато в процеса по изпълнение на проектите е включена и банка-кредитор, има допълнителна добавена стойност – тя е гарант за сигурността, че дейностите по проекта се изпълняват коректно. Освен това спомага да няма нереализирани проекти поради липсата на начален капитал, респективно загуба на европейски средства в бъдеще.

Как ББР планира да използва средствата от програмата Invest EU, за да подкрепи бизнеса в България в бъдеще, и какво е очакваното въздействие върху устойчивото и зеленото финансиране, иновациите и дигитализацията?

Уверено мога да кажа, че това е една от най-интересните програми за директно кредитиране на банката. Чрез нея даваме рамо на нови технологии в производството, автоматизации на бизнес процесите, преработка и оползотворяване на суровини и др. Програмата стартира през август и се радва на голям успех. Кандидатствахме за увеличение на лимита, тъй като проявеният интерес е по-голям от размера на договорените средства.

Следващите месеци предстои да обявим новите възможности за бизнеса, които подготвяме по програма Invest EU през търговските банки в страната. Както знаете, ББР е прилагащ партньор на ЕК по тази програма в България. С гаранцията, която ще предоставим, фирмите могат да се възползват от кредити с общ обем до 2,6 млрд. лв. при силно намалени изисквания за обезпечение. Поне 60% от тях ще са за инвестиции в сферата на климата, околната среда, иновациите и дигитализацията. С този ресурс ще се финансират плановете на предприятията за подобряване на енергийната ефективност на производството им, а също и за използване на възобновяема енергия, намаляване на въглеродните емисии и адаптиране към измененията на климата. Банката може да ги подкрепи и за съществено подобрение на бизнес процесите и предоставяните стоки и услуги, както и за повишаване на дигиталната им интензивност.

Какви са стратегическите насоки и предизвикателствата, пред които се изправя ББР в своите усилия да достигне до малките и средния бизнес за преодоляване на пазарните несъответствия в ключови области?

Бизнесът трябва да знае, че ББР е институция, която осигурява ресурс за сектори и компании със затруднен достъп до финансиране. Банката провежда периодични проучвания сред представителите на малките и средни предприятия и един от водещите проблеми при тях е липсата на обезпечение, което банките изискват при отпускането на финансиране. Благодарение на гаранциите, които получаваме по програма Invest EU например, този проблем е лесно преодолим.

За нас е ключово бизнесът да започне да ни асоциира и като естествен партньор при реализацията на зелени проекти и да се обръща към нас за подкрепа и консултации дори още на идеен етап. Добрата новина е, че значителна част от българските компании са осъзнали важността на темата и предприемат стъпки в посока ограничаване на въглеродния си отпечатък.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща