Износът на ток от началото на годината до 27 януари расте със 197.58 % спрямо същия период на предходната 2018 г.

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3020
article picture alt description

Положителни остават показателите за производството и потреблението на електроенергия, а също и дела на базовите централи за времето от началото на януари почти до края (1 – 27.01) на месеца 2019 г., спрямо предходната. За пореден път рекорд държи износът на ток с впечатляващи показатели. Затова пък вече има и отрицателни стойности, макар и незначителни – лек спад се наблюдава при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), но може да се смята, че това е в резултат на много ниските температури. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за периода от 1 до 27 януари тази година, спрямо предходната. За пръв път от много седмици спадат до отрицателни и показателите на водноелектрическите централи.  


Производството на електроенергия от началото на годината до двадесет и седми януари 2019 г.  е в обем от 4 067 869 MWh, като се увеличава с 12.15 %. За сравнение, през същия период на миналата година то е било 3 627 089 MWh.

Потреблението на електроенергия към края на настоящия месец януари, спрямо миналогодишния също се повишава – (плюс) с 5.59 %. Така например, ако през
миналата година то е било от порядъка на 3503 156 MWh,  то сега нараства до 3 699 072 MWh.

В разстояние на доста време износът остава лидер по положителни показатели. За настоящия сравняван период обаче данните са впечатляващи – износът е на крачка да удари двеста процента скок. Разбира се за сравнявания период на двадесет е седемте месеца на настоящата с миналата година.  Ако износът през първите 27 дни на януари 2018 г. е бил в обем от 123 933 MWh, то за същото време на тази година нараства до 368 797 MWh. Това е увеличение (плюс) от 197.58 %.

Участието на базовите централи остава също положително, и ако през сравнявания период на предходната година то е било в обем от 3 195 413 MWh, сега нараства до 3 632 395 MWh. Това е повишение (плюс) от 13.68 %.

Вероятно заради лошите климатични условия делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява, макари незначително. За времето от 1 до 27 януари делът на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 82 589 MWh, спрямо 82 547 MWh година по-рано. Това е спад (минус) 0.5 % . В частност спад има както  при фотоволтаичните мощности (минус 6.71 %), така и при биомасата (минус 22.70 %), а положителният дял на вятърните централи (плюс 6.71 %) е недостатъчен.

Затова пък ВЕИ в разпределителната мрежа запазват висок положителен дял. За сравнение, ако през времето от 1 до 27 януари участието им в разпределителната мрежа е било от порядъка на 95 100 MWh, то сега нараства до 114 980 MWh. Това се дължи основно на високото положително участие на вятърните мощности (плюс 50.38 %), докато и тук фотоволтаичните мощности (минус 6.68 %) и биомасата (минус 5.34 %) продължават да поддържат отрицателни резултати.

Изненадващо, но и не съвсем е спадът при участието на ВЕЦ и това вероятно също е резултат от климатичните условия в страната през първия месец на настоящата 2019 година. Така например ако през посочения сравняван период на 2018 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 253 987 MWh, то сега се понижава до 237 947 MWh. Това е минус 6.32 % и се случва след един значително продължителен период с положителни показатели.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща