Продукция за 20,2 млрд. лв. е произведена в сектор „Строителство“ за 2023г., сочат данни на КСБ

Икономика / Индустрия на фокус
Иван Стоянов
4066
article picture alt description

Източник: needpix.com

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за 2023 г. е на обща стойност 20, 283 млрд. лв., като спрямо 2022 г. се увеличава с 18,3 на сто, сочат данни от Икономическия отчет на строителния сектор за 2023 г. Той е подготвен от Камарата на строителите в България (КСБ).

Сградното строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2023 г. в размер на 11 700 млн. лв., или с дял от 57,7 на сто от общо произведената продукция в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 20,8 на сто в сравнение с 2022 г.

В инженерната инфраструктура произведената продукция за 2023 г. възлиза на 8 583 млн. лв. и е с дял от 42,3 на сто от общо произведената продукция в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура се увеличава с 15 на сто спрямо 2022 г.

Още по темата

Преките инвестиции за 2023 г. в отрасъла възлизат на 30,7 млн. евро, като спрямо 2022 г. се увеличават с 61,7 млн. евро (199,0 на сто).

Обявените обществени поръчки в отрасъла за 2023 г. възлизат на 4 688 бр. с прогнозна обявена стойност 12 052,8 млн. лв. Тенденцията на годишна база е регистриран ръст от 6,1 на сто на броя на обявените поръчки и ръст на стойността от 3,4 на сто.

Разходите на работодателя за труд за 2023 г. възлизат на 2 593,1 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват увеличаване на разходите с 22,2 на сто. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2023 г. са средно 13,05 лв., при 11,23 лв. за 2022 г., което показва, че се увеличават с 16,2 на сто на годишна база, се посочва в публикацията.

За сектор строителство средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2023 г. е 18 537 лв., спрямо 2022 г. се увеличава с 2 515 лв., или 15,7 на сто.

Наетите по трудово и служебно правоотношение в сектора за 2023 г. са 119,5 хил. бр., или 5,4 на сто дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 8,2 хил. бр., или 6,4 на сто. Безработните в отрасъл строителство за 2023 г. са 14,6 хил., или 11 на сто от общо регистрираните безработни. Спрямо 2022 г. данните показват, че безработните в сектор строителство се увеличават с 2,8 хил. или с 23,7 на сто.

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за 2023 г. са за 8 165 жилищни сгради с 47 290 жилища в тях и 5 373 949 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). В сравнение с 2022 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 0,05 на сто, жилищата в тях - с 1,9 на сто, а общата им РЗП - с 4,9 на сто.

За административни сгради са издадени 80 разрешителни за строеж с 210 099 кв. м РЗП, които спрямо 2022 г. се увеличават с 14,3 на сто, а РЗП с 82,9 на сто. За други сгради – 4 923 разрешителни за строеж с 2 921 117 кв. м РЗП, като спрямо 2022 г. издадените разрешителни за строеж се увеличават с 6,3 на сто, както и РЗП - с 15,5 на сто. 

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради за 2023 г. са общо 13 168 бр., с 8 505 165 кв. м РЗП, от които: 8 165 жилищни сгради, включващи 47 290 жилища, с 5 373 949 кв. м РЗП, 80 административни сгради/офиси, с 210 099 кв. м РЗП, 4 923 други сгради, с 2 921 117 кв. м РЗП.

Започнато е строителството на 8 302 нови сгради с 5 383 752 кв. м РЗП за 2023 г. Като от тях 5 850 жилищни сгради с 29 691 жилища в тях и 3 426 917 кв. м обща разгъната застроена площ. Спрямо 2022 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава със 7 на сто, жилищата в тях намаляват с 2 на сто, а РЗП - с 3,6 на сто.

За същия период е започнато строителство на 56 административни сгради с 42 333 кв. м РЗП, като спрямо 2022 г. се регистрира ръст от 19,1 на сто на броя и ръст на РЗП от 25,2 на сто. За 2023 г. е започнато строителство и на 2 396 други сгради с 1 914 502 кв. м РЗП, като спрямо 2022 г. строителството при тях намалява с 0,2 на сто на броя, а РЗП се увеличава с 9,2 на сто. 

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища за 2023 г. по предварителни данни на Националния статистически институт са 5 237 сгради и 21 060 жилища в тях, с общо РЗП 2 101 312 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м е 1 655 179 кв. м, а спомагателната площ е 446 133 кв. м. Спрямо 2022 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намаляват с 2,8 на сто, а жилищата в тях се увеличават с 6,1 на сто, при нарастване на общото РЗП с 3,1 на сто. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия на фокус:

Предишна
Следваща