Политиката на сближаване на ЕС: Нови над 2 млн. работни места ще създават зелените идеи в следващите 20 години

Брюксел публикува доклад за напредъка на устойчивото развитие и екологичения преход

Икономика / Зелен преход , Свят
Иван Стоянов
4289
article picture alt description

Източник: Аудио-визуална служба на ЕК.

Европейската комисия (ЕК) публикува своя 9-ти доклад за сближаване, доказвайки, че политиката на сближаване е осъществила своята мисия за намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия в рамките на ЕС. През последните години тази политика е била двигател на устойчивото развитие и икономическия растеж, като стимулира икономическото развитие и заетостта в регионите на Европа.

От ЕК подчертават, че всяко евро, инвестирано в рамките на политиката на сближаване, се очаква да се утрои до 2043 година, което представлява годишна норма на възвръщаемост от около 4%. Данните сочат, че благодарение на тази политика до 2043 г. ще бъдат създадени над 2 милиона допълнителни работни места, като голяма част от тях ще бъдат в секторите, свързани с екологичния и цифровия преход. Също така, политиката на сближаване гарантира, че икономическото развитие на регионите има положително въздействие върху единния пазар на ЕС благодарение на търговските и инвестиционните връзки.

„Отчитайки постиженията до момента, финансирането по линия на политиката на сближаване за периода между 2014 и 2020 година помогна за стимулиране на растежа на над 4,4 милиона предприятия и създаването на 370 000 работни места в тези предприятия. То представляваше около 13% от общите публични инвестиции в ЕС, като достигна до 51% в по-слабо развитите държави членки“, пише в документа.

С бюджет от 392 милиарда евро, програмите за финансиране по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 година ще продължат да инвестират в конкурентоспособността на Европа, екологичния и цифровия преход, човешкия капитал и социалното приобщаване, както и физическата и цифровата свързаност. Това ще подкрепи участието на гражданите и ще се справи с предизвикателствата като младежката безработица и ученето през целия живот.

Над 100 милиарда евро са програмирани за подкрепа на екологични действия, включително инфраструктура за възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност и устойчиви транспортни мрежи. Политиката на сближаване ще подчертае и значението на научните изследвания и иновациите, които ще позволят на регионите да разработват екологосъобразни технологии.

В доклада е описано, че политиката на сближаване вече е оказала значително въздействие върху осъществяването на екологичния преход, като са отпуснати 69 милиарда евро между 2014 г. и 2020 г. Благодарение на тези инвестиции 550,000 домакинства са се възползвали от повишените енергийни характеристики на сградите, като по този начин са намалили сметките си за енергия; Създадени са 6,000 мегавата капацитет за енергия от възобновяеми източници (което означава, че годишните нужди от електроенергия на около 4 милиона домакинства в ЕС вече са задоволени); въведени са мерки за защита от наводнения за 17 милиона души; приложени са мерки за опазване на местообитанията за 3,4 милиона хектара; а 6,9 милиона души получиха достъп до подобрено водоснабдяване.

От документа става ясно, че Програмният период 2021—2027 г. инвестира значително в цифровизацията - около 40 милиарда евро са заделени за тази цел, включително развитието на цифрови умения, цифровите технологии и достъпа до по-бърза интернет връзка във всички региони на ЕС.

В същото време политиката ще подпомогне хората да придобият необходимите умения, за да се възползват от промените, предизвикани от екологичния и цифровия преход, благодарение на 45 милиарда евро, предназначени за образование и обучение.

В заключение, политиката на сближаване вече е оказала значително въздействие върху осъществяването на екологичния преход. Благодарение на инвестициите в енергийно ефективни сгради, възобновяеми източници на енергия и други проекти, се постигат значими резултати като намаление на разходите за енергия и подобряване на качеството на живот на милиони европейци.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща