Брутният външен дълг е нараснал с 357.2 млн. евро за една година през януари

И съставлява 44.4% от прогнозния брутен вътрешен продукт, сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
452
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БНБ

Брутният външен дълг на страната в края на януари възлиза на 44,9612 млрд. евро (44,4 процента от прогнозния БВП). В номинално изражене това е с 357,2 млн. евро (0,8 процента) повече в сравнение с края на януари 2023 г. (44,604 млрд. евро, 47,5 процента от БВП), сочат данните на БНБ.

В края на януари краткосрочните задължения са 7,8349 млрд. евро (17,4 процента от брутния дълг, 7,7 процента от БВП). Те се понижават с 356 млн. евро (4,3 процента) на годишна база (8,1909 млрд. евро, 18,4 процента от дълга, 8,7 процента от БВП).

Дългосрочните задължения възлизат на 37,1263 млрд. евро (82,6 процента от брутния дълг, 36,7 процента от БВП), като се повишават със 713,2 млн. евро (2 процента) спрямо края на януари 2023 г. (36,4131 млрд. евро, 81,6 процента от дълга, 38,8 процента от БВП).

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари е 10,8438 млрд. евро (10,7 процента от БВП). Той нараства със 708,8 млн. евро (7 процента) на годишна база (10,135 млрд. евро, 10,8 процента от БВП).

Външните задължения на централната банка са 2,0046 млрд. евро (2 процента от БВП). Те намаляват с 19,2 млн. евро (0,9 процента) спрямо края на януари 2023 г. (2,0238 млрд. евро, 2,2 процента от БВП).

Външните задължения на сектор "Други парични финансови институции" (банки и фондове на паричния пазар) са 6,5474 млрд. евро (6,5 процента от БВП). Те нарастват с 61,8 млн. евро (1 процента) спрямо края на януари 2023 г. (6,4856 млрд. евро, 6,9 процента от БВП).

Външните задължения на "Други сектори" са 11,9859 млрд. евро (11,8 процента от БВП). Те намаляват с 405,5 млн. евро (3,3 процента) спрямо същия месец на миналата година (12,3914 млрд. евро, 13,2 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,5795 млрд. евро (13,4 процента от БВП) в края на януари, което е с 11,3 млн. евро (0,1 процента) повече на годишна база (13,5683 млрд. евро, 14,4 процента от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 30,2 процента към края на януари 2024 г., при 30,4 процента година по-рано, отбелязват от БНБ.

За януари – декември 2023 г. общият нетен поток е положителен, в размер на 2183.2 млн. евро (2.3% от БВП) при положителен поток от 4035.9 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – декември 2022 г.

Нетният външен дълг в края на декември 2023 г. е отрицателен в размер на 30 875.8 млн. евро (32.9% от БВП), като увеличава отрицателната си стойност с 5569.1 млн. евро (22%) спрямо края на декември 2022 г. (отрицателна стойност от 25 306.7 млн. евро, 29.5% от БВП). Намалението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 6733.9 млн. евро, 9.7%) в сравнение с това на брутния външен дълг (с 1164.8 млн. евро, 2.6%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща