Фирмите ще бъдат подлагани на нови стандарти за одит, свързани с възможни фалшиви зелени инвестиции

Икономика / Индустрия
Георги Велев
1658
article picture alt description

Източник: Аудио-визуална служба на ЕП, архив.

Фирмите, които проверяват екологичните, социалните и корпоративните съобщения, направени от компаниите, ще бъдат помолени да следват нов етичен кодекс по темата. Така те ще помогнат в борбата срещу фалшивите зелени инвестиции (greenwashing), предаде агенция “Ройтерс”. Трилиони долари вече са вложени в инвестиционни фондове, рекламиращи зелени идентификационни данни, но те могат да бъдат подвеждащи – тази практика известна стана известна като фалшиви зелени вложения. В резултат на това от компаниите все повече се иска да разкриват допълнителна информация за действията си по отношение на изменението на климата и други въпроси, като разнообразието при членовете на борда на директорите например.

Компаниите в Европейския съюз и в световен мащаб от тази година ще трябва да използват нови, задължителни оповестявания относно ESG и свързаните с климата фактори в годишните си отчети, считано от 2024 г. Тези оповестявания ще се нуждаят от проверка от външни одитори като предпазна мярка срещу фалшивите зелени инвестиции.

Габриела Фигейредо Диас, председател на Съвета по международни етични стандарти за счетоводители (International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), каза, че предлага ревизии и допълнения към своите етични стандарти за одитиране на информация за устойчивост от компаниите.

IESBA е независим глобален орган, който определя етичните стандарти за бизнес и други организации.

Стандартите всъщност представят най-добрите практики за проверка на твърденията за устойчивост на компанията, като предлагат подробни инструкции в области като отчитане на въздействието на корпоративните действия върху емисиите, разчитане на външни експерти и идентифициране и справяне с конфликти на интереси.

„Няма нищо по-важно за устойчивото финансиране от информацията, която се предоставя на онези, които решат да инвестират или финансират проекти и бизнеси“, обясни експертът.

Диас каза, че предложените стандарти, които ще бъдат отворени за обществено обсъждане до май, ще допълнят разработването на нови стандарти за техническо осигуряване от Международния съвет за одит и стандарти за осигуряване (International Auditing and Assurance Standards Board).

„Етиката е основата за цялата инфраструктура. Ако мислите за... фалшиви зелени инвестиции и дезинформация, то винаги има поведенчески проблеми в основата им, а не технически причини за докладване.“

„Не е защото изготвящите и доставчиците не знаят какво трябва да докладват и гарантират, а защото има етични проблеми или въпроси, свързани с независимостта, като конфликт на интереси“, каза тя. И даде пример с финансовите интереси, натиск от компании, клиенти или тяхното ръководство. Други причина са стимулите или липсата на компетентност по темата greenwashing.

Глобалният надзорен орган за ценни книжа (International Organization of Securities Commissions IOSCO) насърчи действията на IESBA да актуализира своите стандарти, тъй като оповестяванията, свързани с климата, съгласно задължителни правила, вместо насоки за частния сектор, се въвеждат, което улеснява прилагането на мерки срещу подвеждащите зелени инвестиции.

Председателят на борда на IOSCO Жан-Пол Серве каза, че приветства действието на IESBA да призове емитентите, инвеститорите и доставчиците на застрахователни услуги да участват в консултацията по темата.

„Доверието в такива разкривания ще бъде повишено, когато те получат външно уверение, базирано на световно приети стандарти по отношение на етично поведение и независимост.“

IESBA каза, че предложените нови стандарти могат да се използват и от фирми, различни от професионални счетоводители, за одит на оповестявания за устойчивост, като консултанти, инженери или адвокати, отговорни за повече от половината докладите за устойчиви политики.

Правилата на ЕС позволяват на фирмите без счетоводство да одитират своите вложения в устойчиви политики - които ще бъдат проверявани чрез по-нисък стандарт спрямо финансовите отчети - за да осигурят конкуренция за KPMG, EY, Deloitte и PwC. Именно тези четири фирми са така наречената Голямата четворка, която доминира в корпоративния одит в глобален мащаб.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща