Производството на електроенергия към 3 декември 2023 г. намалява с 21.35 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. потреблението на ток се свива с 4.72 на сто, а салдото (износ-внос) – със 71.16 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
2330
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус, а изменението на резултатите спрямо предходния отчетен период е минимално. Не се наблюдават съществени изменения и при дела на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния баланс на страната. За пореден отчетен период са по-лоши данните за салдото (износ-внос) на електроенергия. Положителен е резултатът само по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 3 декември 2023 г. (01.01.2023 г. – 03.12.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от първи януари до трети декември тази година в сравнение със същия период на миналата намалява с 21.35% до обем от 36 561 194 MWh (минус 21.43 % преди седмица или за сравнявания период до 26 ноември). Година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от порядъка на 46 486 885 MWh.

Потреблението на ток се свива с 4.72 % (седмица по-рано - минус 4.77% ). За сравнение, ако през времето от началото на януари до трети декември 2022 година потреблението на електроенергия е достигало до обем от 34 850 145 MWh, през посоченото време от настоящата година то възлиза на 33 205 190 MWh.

По-лоши са резултатите при салдото (износ-внос) на електроенергия. За сравнявания период на тази година салдото (износ-внос) на ток намалява с (минус) 71.16 % до обем от 3 356 004 MWh (преди седмица – минус 71.01 %). През посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 11 636 740 MWh.

Без съществено подобрение остава и участието на базовите централи. Така за времето от първи януари до трети декември тази година делът им се свива (минус) с 26.46 % до обем от 28 961 040 MWh (за периода до 26 ноември – минус 26.56%). За сравнение през аналогичния период на предходната 2022 г. базовите  централи са участвали с обем от 39 379 880 MWh.

На този фон възобновяемите енергийни източници запазват висок положителен дял, както в преносната, така и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от първия ден на януари до третия от последния месец на настоящата година расте (плюс) с 60.32 % до обем от 2 360 810 MWh (седмица по-рано – плюс 60.52%). Година по-рано ВЕИ са участвали в преносната мрежа с количество от порядъка на 1 472 536 MWh. Положителните данни за посоченото време от настоящата 2023 г. се дължат на много силното участие на фотоволтаичните ( плюс 143.13 %) и вятърни централи  (плюс  4.96 %), въпреки продължаващото понижение на мощностите на биомаса (минус 31.88%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на тази година се покачва (плюс) с 12.67% до обем от 2 329 679 MWh (преди седмица – плюс 12.08%). Тези положителни данни с в резултат на по-високия дял на фотоволтаичните (плюс 20.46%) и вятърните централи (плюс 3.37 %), въпреки спада на мощностите на биомаса (минус 16.76 %). Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа през аналогичните дни на миналата година е възлизало на обем от 2 067 771 MWh.

Няма промяна при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), което за сравнявания период от настоящата и миналата година остава на минус. За времето от първи януари до трети декември тази година делът на ВЕЦ, според данните на системния оператор намалява с 18.42 % до обем от 2 909 665 MWh (седмица по-рано – минус 18.41%). Година по-рано ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 3 566 698 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща