Интелектуална собственост: Съветът настоява за защита на дизайните в дигиталната ера

Добрата защита на дизайна е от съществено значение за конкурентоспособността на нашата индустрия, коментира Ектор Гомес Ернандес, испански служебен министър на индустрията, търговията и туризма.

Индустрия , Свят
3E news
534
article picture alt description

Снимка: Архив


Днес Съветът прие своите позиции („общи подходи“) относно предложеното преразглеждане на законодателния пакет за дизайните. Това са директивата относно правната закрила на дизайните и регламента относно дизайните на Общността. Като актуализират 20-годишното законодателство за дизайните, новите текстове имат за цел да улеснят защитата на промишлените дизайни и да адаптират законодателството на ЕС в тази област към предизвикателствата на световете на дигиталния и 3D печат.


"Добрата защита на дизайна е от съществено значение за конкурентоспособността на нашата индустрия. Новите правила ще спомогнат за насърчаване на креативността на нашите дизайнери и нашите компании по по-бърз и по-надежден начин, адаптиран към предизвикателствата на цифровата ера, борейки се срещу фалшификатите." Това коментира Ектор Гомес Ернандес, испански служебен министър на индустрията, търговията и туризма.

Защита на дизайни в дигиталната ера

Индустриалният дизайн съставлява външния вид на продукта. Визуалната привлекателност, създадена от дизайна е един от ключовите фактори, влияещи върху избора на потребителя да предпочете един продукт пред друг. Добрият дизайн представлява важно конкурентно предимство за производителите и повишава стойността на продукта. Следователно, дизайните трябва да бъдат защитени срещу копия или имитации.

Предложената директива и регламент актуализират действащото законодателство, което датира съответно от 1998 г. и 2002 г., и ще улеснят процедурата за регистриране на дизайни на ниво ЕС и допълнително ще хармонизират процедурите между европейските и националните системи. Директивата също така въвежда нови правила за защита на дизайни, които могат да бъдат възпроизведени с 3D печат.

Най-важното е, че преразглеждането има за цел по-нататъшно хармонизиране на защитата на дизайна за компонентни резервни части, използвани за ремонт на сложни продукти (напр. части от каросерията на автомобили). Тази стъпка ще либерализира пазара на резервни части, като по този начин ще осигури по-ниски цени за потребителите. Тази „клауза за ремонт“ е замислена само за бъдещи дизайни, но въпреки това ще запази защитата на съществуващите дизайни за период от десет години.

Съветът подкрепя основните цели на пакета (т.е. той запазва концепцията за „клауза за поправка“, предложена от Комисията), но въвежда няколко подобрения, включително:

  • актуализиране на определението за „дизайн“ и „продукт“, за да ги направи подходящи за цифровата ера и за бъдещото технологично развитие. Например „цифрово“ се заменя с „нефизическо“
  • опростяване на изискванията за представяне на дизайна, така че дори ако към датата на искането липсват някои документи, дизайнът може да бъде регистриран на тази дата, при условие че представянето на дизайна е достатъчно ясно
  • въвеждане на гъвкавост за дизайнерите, за да могат да отлагат момента на публикуване на техния дизайн до максимум 30 месеца, с възможност за държавите-членки да дадат възможност на притежателите на права върху дизайна да спрат отлагането по тяхно искане ( а не в края на периода на отлагане)
  • изясняване на правилата за обявяване на права върху дизайн за невалидни, с възможност за държавите-членки да предвидят административна процедура за обжалване, така че страните да не се налага да се обръщат към съда
    уверението, че таксите за национална защита трябва да продължат да бъдат по-евтини от европейските
  • възможността за кумулиране на защитата на дизайна и авторското право, включително националните закони за авторското право
  • период за транспониране от 36 месеца (вместо 24), за да се даде повече време на държавите-членки да предприемат необходимите мерки за прилагане на новото законодателство


Договореният днес общ подход формализира преговорната позиция на Съвета. Той предоставя на председателството на Съвета мандат за преговори с Европейския парламент, които ще започнат веднага щом парламентът приеме своята позиция.

Индустриите с интензивно проектиране представляват почти 16 % от БВП и 14 % от всички работни места в Съюза. На 10 ноември 2020 г. Съветът призова Комисията да представи предложения за модернизиране на системите за защита на дизайна на ЕС, които бяха на почти 20 години. На 28 ноември 2022 г. Комисията публикува пакет от мерки с две предложения: Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Общността и Директива относно правната закрила на дизайните (преработка на Директива 98/71/ЕО) .

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща