Енергиен пазар: В периода 2023 г. - 2032 г. няма обявени планове за пускане на нови АЕЦ, ще се разчита на ВЕИ, ТЕЦ, ВЕКП

БУЛАТОМ публикува Доклада си за динамиката на изменение на основните показатели за основните характеристики на електроенергийния сектор

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
3699
article picture alt description

В периода 2023-2032 г. няма обявени планове за въвеждане в експлоатация на нови АЕЦ според информацията на ЕСО ЕАД. Планирани за изграждане са общо, 12,135 MW на ВЕИ, от които 11,677 MW ФтЕЦ, които ще задоволяват 30 % от вътрешното потребление на електроенергия. Очаква се също така въвеждане в експлоатация на общо 1,317 МW нови мощности от ТЕЦ и ВЕКП. Това сочи поредният Доклад на Булатом за динамиката на изменение на основните показатели за основните характеристики на електроенергийния сектор

За трета поредна година Сдружение „Български Атомен Форум“ – Булатом публикува на сайта си „Доклад за динамиката на изменение на основните показатели в база данни на БУЛАТОМ за основните характеристики на електроенергийния сектор към 2022 г.“. Докладът е изготвен по поръчка на сдружението от фирма „СЕЛМЕДА“ ООД, с цел представяне на динамиката на изменение на основните показатели в публично достъпните данни за основните характеристики и резултатите на енергийния сектор в България през последните години, представени в редакция 2023 г. на База Данни Електроенергийна Система (БД-ЕС).

База данни БД-ЕС е специализиран информационен инструмент разработен през 2021 г, който позволява за първи път от десетилетия насам, на едно място да бъдат събрани и обобщени публично достъпни данни на всички учреждения, организации и фирми, занимаващи се с електропроизводство и пренос на електроенергия в България.

В раздели 2 и 3 на доклада е направена оценка и представяне на динамиката на изменение на основните показатели и резултати от работата на електроенергийния сектор в България от основен интерес за дейността и целите на БУЛАТОМ при отчитане на тяхното изменение, представено в редакция 2023 на БД-ЕС.

Представени са и конкретни заключения за изменението в основните наблюдавани тенденции, които характеризират развитието на електроенергийния сектор в средно срочен план.

Сдружението Български Атомен Форум (БУЛАТОМ), член на Европейския атомен форум е основната неправителствена организация изразяваща позицията и интересите на компаниите от ядрения сектор в България е най-голямото професионално сдружение, осигуряващо експертна помощ по всички въпроси в областта на ядрената енергетика в България.

Основните цели на сдружението са да представя на обществеността обективно мнение по въпросите, свързани с ядрената енергия. Във връзка с това БУЛАТОМ изпрати за информация Доклада на Президента на Р. България, на Председателя и зам. - председателите на Парламентарната комисия по енергетика в 49-о Народно събрание, на Министерството на енергетиката, на Български енергиен холдинг и на Националната Електрическа компания.

Предоставяйки доклада, (публикуван е и на сайта на организацията) на цялата българска общественост, БУЛАТОМ се надява да допринесе за по-голяма яснота за посоката, в която трябва да се развива енергийната стратегия на Р. България и основното мястото на ядрената енергетика в нея.

С пълния доклад може да се запознаете в прикачения документ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща