Производството на електроенергия към 17 септември 2023 г. намалява с 21.93 %

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на базовите централи спада с 26.96 на сто, докато на ВЕИ в преносната мрежа достига 55.34 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
648
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава на минус. Няма подобрение при потреблението на електроенергия. Салдото (износ-внос) продължава да държи високо ниво на спад, но в сравнение с предходни периоди се наблюдава леко подобрение. По-добри, макар и все още символични са  данните за участието на базовите централи.  На минус е и дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Отново по-добри са показателите за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Спрямо по-ранни периоди се променя дела на ВЕИ в разпределителната мрежа. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 17 септември 2023 г. (01.01.2023 г. – 17.09.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до седемнадесетия ден на месец септември е в обем от 28 955 661 MWh. Това представлява спад с 21.93 % спрямо същото време, на миналата година (минус 21.98 % за отчетния период до 10 септември т.г. или седмица по-рано). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е било от порядъка на 37 087 464 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година остава на минус и възможността за някаква положителна тенденция изглежда по-скоро пожелателна.  Ако за посоченото време от 1 до 17 септември 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 27 290 298  MWh, то за настоящите дни на 2023 г. то е в обем от 25 910 160 MWh. Това представлява понижение с 5.06 % (преди седмица – минус 4.98 %.

Салдото (износ-внос ) отново лека помръдва в положителна посока  от високите минусови нива. Така за сравнявания период от първи януари до седемнадесети септември тази година салдото (износ-внос) на електроенергия намалява с 68.91 % до обем от 3 045 501 MWh ( седмица по-рано - минус 69.51 %). През аналогичните дни година по-рано салдото (износ-внос) на ток е достигало до доста по-високия обем от 9 797 166 MWh.

Участието на базовите централи не се подобрява, но и спадът е малко слаб, само ако се проследят по-ранни периоди. Така за посочения сравнявена период това участие се свива (минус) с 26.96 % или до обем от 22 825 992 MWh ( преди седмица - минус 27.06 % ). За сравнение, през миналата година според данните на системния оператор базовите централи са участвали с обем от 31 251 928 MWh.

Възобновяемите енергийни източници продължават да увеличават дела си в преносната мрежа, но не и в разпределителната.

Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до седемнадесетия ден от месец септември тази година расте с 55.34 % или до обем от 1 793 816 MWh (преди седмица, или към 10.09 – 54.37 %). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 154 771 MWh. Положителните данни за посочените дни от настоящата година все още се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 138.32 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 26.87 %) и оставащото на минус представяне на вятърни мощности (минус 1.08 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е на плюс, но данните се променят в посока надолу. Така за посочения период от първи януари до седемнадесети септември т.г. в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. делът им расте (плюс) с 9.43 % до обем от 1 817 979 MWh (преди седмица – плюс 11.01%). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 661 336 MWh. Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.15 %), но участието на вятърните централи спада (минус 2.47 %), а няма пособрение и на данните по отношение на биомасата (минус 18.66 %).

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват минусовият си дял за  времето от началото на настоящтата година до седемнадесети септември . Според данните на оператора на мрежата (ЕСО) спрямо аналогичния период на миналата година участието им намалява (минус)  с 16.64% % или до обем от 2 517 874 MWh (седмица по-рано – минус 16.54%). За сравнение, ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната през аналогичния период на предходната година  с обем от порядъка на 3 019 429 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща