ЕС е намалил вноса на тръбопроводен газ с 30% в периода от януари до август, спрямо същия период на миналата година

Потреблението на природен газ в ЕС е нараснало през август се е увеличило с 6,5 % на годишна база

Енергетика / Анализи / Интервюта , Природен газ и горива
3E news
635
article picture alt description

източник: MET Group, архив

Европейският съюз от януари до август е намалил вноса на тръбопроводен газ с 30% в сравнение с аналогичния период на миналата година до 104 млрд. куб м, се посочва в новия месечен доклад на Форума на страните износителки на газ (GECF).

„През август 2023 г. Европейският съюз е внесъл 13,4 млрд. куб м тръбопроводен газ, което е едва с 1% по-малко от предходния месец, но с 13 % под нивото от година по-рано. За периода от януари до август 2023 г. общият обем на внос в ЕС е достигнал 104 млрд. куб м, което е с 30% по-малко в годишно изражение“, се казва в доклада.

Повече от половината от доставките по тръбопроводите през август, или 56% се падат на Норвегия. Алжир държи 19% от общия обем на доставките, а 16 % се падат на Русия, уточняват от GECF. При това вносът на руски тръбопроводен газ през януари-август е спаднал 3,2 пъти в годишно изражение или с 37,2 млрд. губ м. Ако от началото на годината например, Русия е доставила за страните от ЕС около 17 млрд. куб м газ, то за аналогичния период на 2022 г. обемът е възлизал на 54 млрд. куб м, а през 2021 г. на 97 млрд. куб м, сочат данните от доклада.

В документът се отчита и спад на вноса на втечнен природен газ (LNG) в Европа през август и то за втори пореден месец в сравнение с аналогичните данни за миналата година – с 3,4% (0,3 млн. тона) – до 8,65 млн. тона. Това понижение в частност се дължи преди всичко на по-високите цени на LNG на азиатския пазар и високите запаси в европейските подземни газохранилища, става ясно от доклада на Форума на страните износителки на петрол.

Още от доклада

Потребление

След повече от десет месеца на последователен спад, потреблението на газ в Европейския съюз през август се е увеличили с 6,5% на годишна база и е достигнало до обем от  17,5 милиарда кубически метра.

„Това се дължи на съживяването на индустрията в страни като Германия и Испания“, се посочва още в септемврийския доклад на Форума на страните износителки на газ (GECF).

„Освен това, тъй като цените на газа се понижаваха през целия месец, търсенето в промишления сектор в няколко страни от ЕС се върна до нивата, наблюдавани през предходните години“, се отчита в доклада, като не се подминава и ситуацията през 2022 г. , когато цените достигнаха исторически връх, което доведе до затваряне на цели индустрии в цяла Европа, като 70% от производството на торове в Европа беше спряно през този период.

Заслужава се да се отбележат и другите данни от доклада, според които производството на електроенергия на базата на газ в рамките на ЕС през посоченото време е намаляло с 21% на годишна база, докато общото производство на електроенергия е намаляло с 4% на годишна база, достигайки 196 TWh. Намаляването на производството на електроенергия от газ се дължи на увеличеното такова от други възобновяеми енергийни източници – водни, слънчеви централи, и а също от вятърна мощности съответно от 21%, 12% и 32% на годишна база. Освен това има значително намаление от 40% на годишна база (еквивалентно на 15 TWh) в производството на електроенергия от въглища.

Производството на електроенергия от ядрена енергия е нараснало с 6% на годишна база. Възобновяемите енергийни източници представляват най-големия дял от енергийния микс с 34%, следвани от ядрена енергия (24%), газ (18%), водна енергия (12%) и въглища (12%).

За периода от януари до август 2023 г. потреблението на газ в ЕС е намаляло с 9,5% на годишна база, достигайки 214 млрд. куб. м.

Междувременно, както се отбелязва, с впечатляващия скок от 12% на годишна база, потреблението на газ в Китай е достигнало до забележителните 33 милиарда кубически метра. В САЩ потреблението на газ се е увеличило с 0,7% на годишна база, достигайки невероятните 73 милиарда кубични метра, се посочва в доклада.

Авторите отбелязват в частност значението на газа за охлаждане, предвид продължаващото постепенно спиране на въглищните централи.

Производство

В документът се отчита спад на производството на газ в Европа и то с 10% на годишна база през юли 2023 г. до 15,2 млрд.куб м. Този спад се дължи основно на намаленото производство от водещите на континента производители, а именно Норвегия, Нидерландия  и Обединеното кралство.

Седемте основни района за производство на шистов газ в САЩ регистрират ръст на производството от 5% на годишна база през август 2023 г., достигайки общ добив от 86,3 млрд. куб. м., отбелязват в същото време от GECF. Според експертите от Форума на страните износителки на газ, през август 2023 г. глобалният брой на газовите сондажни платформи е отбеляза намаление, както на месечна, така и на годишна база с  намалявайки съответно с 20  и 11 броя съответно до общо  380 платформи.

Внос

Според GECF вносът на тръбопроводен газ за  ЕС е останал на сравнително стабилно ниво през август 2023 г., претърпявайки скромен спад от 1% на месечна база, до  13,4 милиарда кубични метра.

За разлика от това, глобалният внос на втечнен природен газ (LNG) е нараснал с 4,3% на годишна база, за да достигне 33,9 Mt. Това основно е в резултат на увеличението на страните от Азиатско-тихоокеанският регион и MENA (Middle East and North Africa ).

Вносът на втечнен природен газ в Азиатско-тихоокеанския регион е достигнал най-високия месечен обем от януари, като големият принос се дължи основно на Китай.

 Междувременно Европа се сблъска с втория си пореден спад на вноса на LNG на годишна база през август, което се дължи на значителната премия на азиатските спот цени на LNG над цените на газа TTF и високото ниво на съхранение на газ в страните от Европа, се посочва в доклада.

Съхранение

По отношение на съхранението, се отчита успешното изпълнение от страна на Европа на целта за запълване на подземните хранилища за газ до средата на август. Според изнесените данни, средният обем газ в съоръженията в Европейския съюз през август 2023 г. е 94,5 млрд. млрд. куб м, което представлява 91% от общия капацитет за съхранение в региона.

Отбелязва се също така, че и в САЩ съоръженията за съхранение са запълнени до 65 % от капацитета, което се  равнява на 87,0 млрд. куб. м. В Азия общият обем на LNG в съоръженията в Япония и Южна Корея взети заедно се оценяват на 9,2 милиарда кубически метра.

Цени

По отношение на цените от GECF отбелязват, че спот цените на природния газ и LNG, както в Европа, така и в Азия са се придържали през август към възходящата тенденция.

Скокът се дължи основно на опасенията от потенциалното прекъсване на износа на австралийски втечнен природен газ. Освен това нестабилността на спот цените беше по-изразена в сравнение с предходния месец. Средната спот цена на TTF възлиза на $10,7/MMBtu, отбелязвайки 12% увеличение на месечна база. Освен това, средната спот цена на LNG в NEA отбеляза увеличение от 8% на месечна база, за да достигне $11,7/MMBtu. Възможно е цените да получат допълнителна подкрепа от чувствителните към цените азиатски вносители с  наближаването на зимния сезон и увеличаването на покупателната активност, подчертават от GECF.

Очакване

В докладът също така, на база на актуализираните данни експертите прогнозират спад на глобалното производство на газ за 2022 г. Прогнозата за 2023 г. предполага съживяване на световното производство на газ с ръст от 1,6%. Очаква се този подем да се дължи  предимно от Северна Америка, Близкия изток, Африка и Латинска Америка, докато други региони може или да запазят текущите си нива на производство, или потенциално да отбележат подобрение. Предвижда се производителите извън GECF да увеличат производството си на газ с 3,3%, достигайки общ добив от 2412 милиарда кубични метра.

Очакването е Съединените щати да играят централна роля, като допринесат за значително увеличение от 48 милиарда кубични метра в сравнение с предходната година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща