По-малко от половината от организациите очакват да постигнат целите за декарбонизация до 2030 г., разкрива проучване

Siemens анкетира над 1400 мениджъра в световен мащаб за тяхното мнение по отношение на инфраструктурния преход

Икономика / Индустрия
3E news
504
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Siemens публикува доклад, озаглавен „Siemens Infrastructure Transition Monitor 2023: The Great Divide on the Path to Net Zero“, който дава важна информация за дебата за  трансформацията на инфраструктурата. Докладът показва, че има ограничен консенсус относно приоритетите и най-добрия път към декарбонизиран и ресурсно ефективен свят. Докато повече от половината от анкетираните вярват, че промяната на инфраструктурата се ускорява в техния регион, една четвърт от участниците - мениджъри от седем основни индустриални групи - смятат, че напредъкът е „твърде бавен“. 29 процента вярват, че напредъкът е „координиран“, а 31 процента го описват като „ориентиран към целта“. Това съобщиха днес от местния офис на Siemens.

Целта на проучването е да се оцени текущото състояние на промените в инфраструктурата, включително развитието на системите, услугите, сградите и структурите, необходими за ефективното функциониране на индустрии, градове и държави. Данните са събрани чрез глобално проучване с участие на 1400 мениджъри от 22 държави, както и чрез задълбочени интервюта с бизнес ръководители и експерти.

Проучването се основава на убеждението, че промяната на инфраструктурата трябва не само да доведе до декарбонизация, но трябва да има и положително въздействие отвъд това. Второ, че по-интелигентната интеграция на инфраструктурата е задължителна, за да повлияе върху промяната. И накрая, че трябва да се предприемат спешни действия с максимална скорост, за да се избегнат катастрофални глобални последици.

Матиас Ребелиус, член на управителния съвет на Siemens AG и главен изпълнителен директор на направление Smart Infrastructure, казва: „Инфраструктурният преход се ускорява, оказвайки натиск върху системите в световен мащаб – от енергия през мобилност до сгради. Развитието на световната инфраструктура е от изключително значение, за да се даде възможност за напредък към декарбонизация, ефективност на ресурсите и социално благополучие. Технологиите и цифровизацията са инструмент за постигане на този преход по интелигентен и устойчив начин. В Siemens Smart Infrastructure вече направихме първите стъпки, създавайки иновативни продукти, системи, решения и услуги в подкрепа на настоящите и бъдещите предизвикателства на урбанизацията и изменението на климата.“

Промяната не се случва достатъчно бързо на регионално (държавно) ниво

Въпреки ускоряването на инфраструктурния преход е необходим по-бърз напредък на регионално (държавно) ниво, за да се постигне свят с ниски въглеродни емисии. Енергията е ключов приоритет, тъй като почти три четвърти от глобалните емисии на парникови газове идват от производството, използването и транспортирането на енергия. Според доклада по-малко от 10 процента вярват, че техният регион (или страна) е в „напреднала, напълно интегрирана и пълномащабна“ фаза по отношение на основните енергийни цели на прехода. Според McKinsey, за декарбонизиране на световната енергийна система ще са необходими приблизително 275 трилиона щатски долара за извършване на дълбоки промени в производството, разпределението и потреблението на електроенергия. Регулаторните органи се считат за носещи най-голяма отговорност в това отношение (според 31 процента от анкетираните), следвани от действителните собственици на активите - инвеститорите/акционерите (25 на сто). Според анкетираните компаниите (17 на сто), политиците (13 на сто) и гражданите (13 на сто) също имат известна отговорност, но тя е значително по-ниска.

Декарбонизацията е конкурентно предимство за градовете

Градовете играят важна роля в борбата с изменението на климата. Според проучването половината от анкетираните (51 процента) вярват, че лидерството в декарбонизацията е конкурентно предимство за един град. Декарбонизирането на мобилността, включително мрежите на обществения транспорт и търговските и частните превозни средства, е с висок приоритет, когато става въпрос за намаляване на емисиите. 45 процента от анкетираните смятат, че техните градове са постигнали напредък в насърчаването на използването на обществен транспорт. Въпреки това, според проучването, 44 процента вярват, че приватизацията на обществения транспорт може да ускори декарбонизацията. По отношение на осъществимите политики за мобилност, 46 процента от ръководителите смятат, че електрическите автомобили трябва да станат по-рентабилни от превозните средства с двигатели с вътрешно горене чрез субсидии или данъчни кредити. Най-голямата пречка пред широкото навлизане на електрически превозни средства в момента е липсата на инфраструктура за зареждане.

Само 40 процента от организациите очакват да постигнат целите за декарбонизация тази година

Компаниите са подложени на натиск да декарбонизират своите бизнес модели, активи и инфраструктура. Според доклада почти половината (47 процента) от организациите вече имат цели за емисии от Обхват 1 и Обхват 2. Само 40 процента обаче смятат, че е вероятно да постигнат целите си за следващата година и едва 44 процента очакват да постигнат целите си за 2030 г. Докладът предполага, че има връзка между доверието в перспективите за растеж на компаниите и доверието в целите за декарбонизация.

Друга важна област за компаниите са сградите. Само 37 процента от респондентите класифицират своята компания като „зряла“ или „напреднала“, когато става въпрос за подобряване на енергийната ефективност на системи и сгради; когато става въпрос за електрификация и/или декарбонизация на отоплението и охлаждането, този дял пада до 30 процента. Все пак има надежда, че компаниите могат да използват иновативни решения за подобряване на ефективността и устойчивостта на своите сгради без мащабно ново строителство, но този процес трябва да се движи по-бързо.

Технологии и дигитализация за ускоряване на прехода

Докладът посочва, че технологиите и цифровизацията са ключови лостове за успешен инфраструктурен преход. Очаква се те да имат най-голямо въздействие върху декарбонизацията, ефективността на ресурсите и благосъстоянието през следващите три години. Ключовите технологии, които биха могли да имат най-голям положителен ефект, включват управлявани от AI прогнози и автоматизация, виртуална и разширена реалност и 5G мобилни мрежи.

Според почти половината от респондентите цифровизацията има значителен или огромен потенциал за подпомагане на напредъка в енергийната ефективност (48 процента), производителността (46 процента) и декарбонизацията (45 процента) в техните организации.

 „Като цяло докладът потвърждава, че въпреки че гражданите, компаниите и правителствата не винаги са единодушни по отношение на ключовите изисквания и цели на промяната на инфраструктурата, трябва да се предприемат действия сега за смекчаване на ефектите от изменението на климата. Сътрудничеството и дигитализацията в енергетиката, мобилността и сградите ще бъдат от решаващо значение за проправянето на пътя към един декарбонизиран свят“, заключава Матиас Ребелиус.

Повече информация можете да намерите на следния линк.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща