Въглищата остават основен източник на електроенергия в света

През 2022 г. в света са произведени 29 165,2 TWh електроенергия, което е увеличение с 2,3% спрямо предходната година

Енергетика / Анализи / Интервюта , Свят
3E news
394
 Въглищата остават основен източник на електроенергия в света

източник: Elements

Въглищата остават начело

Въглищата продължават да остават основен източник на електроенергия в света. По данни на Energy Institute, през 2022 г. на въглищата се е падал дял от 35,4% от глобалните мощности за производство на електроенергия. Второ и трето място с резултати от 22,7% и 14,9 % заемат природния газ и съответно хидроенергийните мощности.

Над три четвърти от цялата електроенергия, произведена от въглища се е потребявала едва три страни. Основен потребител е Китай. На страната се пада дял от 53,3% от световното търсене на въглища, следвана от Индия с 13,6% и САЩ – 8,9 %.

Изгарянето на въглища за производство на електроенергия, а също така и в металургията, и за производството на цимент е най-големият източник на емисии от СО2 в света. Въпреки това, от 1997 г., когато е подписано първото глобално споразумение за климата в Киото, Япония, използването им за производство на електроенергия се е увеличило с 91,2%.

Възобновяемите енергийни източници са във възход

Въпреки това дните на невъзобновяемите източници на енергия са преброени.

През 2022 г. възобновяемите енергийни източници, като вятърна, слънчева и геотермална енергия заемат 14,4% от общото производство на електроенергия. Годишният темп на ръст  от 14,7% е изключителен и се дължи основно на слънчевата и вятърната енергия. За разлика от това невъзобновяемите енергийни източници успяват да постигнат слабо ниво от 0,4%.

Авторите на Статистическия преглед не включват хидроенергетиката (електроенергията от водноелектрически централи) в своите изчисления за възобновяема енергия, въпреки че много други, включително Международната агенция по енергетика, я смятат за „добре утвърдена технология за възобновяема енергия“.

С преместването на водноелектрическата енергия към възобновяемите източници, те заедно заемат над 29,3% от цялата произведена електроенергия през 2022 г. с годишен темп на растеж от 7,4%.

Много лоша година за ядрената енергетика на Франция

Голямо раздвижване в тазгодишния доклад се отчита за ядрената енергия.

Прекъсванията на Запорожката АЕЦ в Украйна, както и спирането на ядрени мощности във Франция поради корозията в четири реактора доведе до спад на глобалното производство с 4% спрямо предходната година.

Количеството електроенергия, произведена от ядрени мощности във Франция спадна с 22% до 295,7 TWh през 2022 г. В резултат на това страната се превърна от най-големия износител на електроенергия в света до нетен вносител.

Бъдещето

Превръщането на механичната енергия в електрическа е относително прост процес. Съвременните електроцентрали разбира се, са чудеса на инженерната мисъл, но те все още работят на същия принцип като първия генератор, изобретен от Майкъл Фарадей през 1831 г., се посочва в публикацията. Въглищата бяха в основата на първата индустриална революция, но доведоха до нагряване на планетата. Вятърът е свободен и чист, но ненадежден източник. Ядрената енергия дава възможност за производство на електричество без емисии, но и произвежда ядрени отпадъци.

Тъй като температурни рекорди се наблюдават през лятото по целия свят, разрешаването на въпросите не може да е само на академично ниво, а докладът от следващата година може да е решаващ тест за ангажимента на света към едно бъдеще с чиста енергия.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща