Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 3 септември расте до 52.81 %, а в разпределителната – до 9.18 на сто

В сравнение с аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) на ток остава на минус 70.09 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1023
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава на минус. Потреблението на ток също, въпреки слабото подобрение на данните. Салдото (износ-внос) продължава да държи високи нива на спад. Участието на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължава да намалява. Затова пък дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на фотоволтаичните централи в преносната и в разпределителната мрежи расте до невиждано досега ниво. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 3 септември 2023 г. (01.01.2023 г. – 03.09.2023 г.) спрямо аналогичното време от предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до трети септември е в обем от 27 486 129 MWh. Това представлява спад (минус) с 22.08% в сравнение с аналогичния период на предходната 2022 г. ( минус 22.14 % за отчетния период до 27 август т.г. или преди една седмица). За сравнение, година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 35 274 034 MWh.

Потреблението на ток за посочения сравняван период на тази година се свива до обем от 24 727 760 MWh, или с (минус) 5.08 % (седмица по-рано – минус 5.21%). Година по-рано потреблението на електроенергия е възлизало на  26 052 350 MWh.

Салдото (износ-внос ) запазва високите минусови нива и от началото на януари до трети септември тази година е в обем от 2 758 369 MWh, което е спад със значителните 70.09 % (преди седмица – минус 70.23 %). През аналогичните дни на миналата година салдото (износ-внос) на ток е достигало до много висок обем от порядъка на  9 221 684 MWh.

Участието на базовите централи продължава да намалява като за посочения сравняван период от настоящата година то спада до 21 659 391 MWh или с 27.03% (минус 27.00% преди седмица). Според данните на системния оператор за същото време на предходната 2022 г. базовите централи са участвали с обем от 29 683 980 MWh.

На този фон и то за пореден отчетен период делът на възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежи продължава да се извисява. Отново това се дължи основно на фотоволтаичните мощности.

Според данните на ЕСО, делът на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до третия ден от месец септември тази година скача до обем от 1 667 548 MWh или с рекордните 52.81 % (плюс 50.94% седмица по-рано). Година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 1 091 261 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период отново се дължат основно на много високото участие на фотоволтаичните централи ( плюс 136.81 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 24.42 %) и вятърните мощности (минус 2.94 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също не спира да расте. Така за посочения период от първия ден на януари до третия ден на месец септември в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. достига до обем от 1 717 323 MWh. Това е скок (плюс) от 9.18% спрямо аналогичните дни 2022 г. (плюс 8.06 % преди седмица). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 572 871 MWh. Отчетените положителни данни отново са в резултат на високия дял на фотоволтаичните мощности (плюс 18.16 %), въпреки запазващият се спад в участието на вятърните централи (минус 2.74 %) и биомасата (минус 19.73 %).

Без подобрение остава делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) и за времето от началото на годината до трети септември. Според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) спрямо аналогичния период на миналата година участието им намалява до обем 2 441 867 MWh или с (минус) 16.54% (седмица по-рано – минус 16.32 %). Година по-рано ВЕЦ са участвали в енергийния баланс на страната с обем от порядъка на 2 925 922 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща