Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през август е нараснала с 4.8%, а търгуваните количества са спаднали

В сравнение с месец юли средно претеглената цена при „пазар в рамките на деня“ се е повишила с 11.8 на сто. Търгуваните количества в този сегмент са се покачили

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
941
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец август спрямо предходния месец юли 2023 г. се е повишила с 4.8 %. Общо търгуваният базов обем е намалял. В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена, както и общо търгуваният обем са се увеличили. Изменения са настъпили и при двустранните договори – в частта доставени количества намаляват и цените и обемите, в частта изтъргувани количества, данните са точно противоположни. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец август тази година.

Пазар "ден напред"

Средната цена базов товар през месец август се е повишила с 4.8% или с 9.00 лв. в резултат, на което е нараснала до 198.22 лв. за MWh. За сравнение, през юли тя е съставлявала 189.22 лв. за  MWh.

Средната цена пиков товар също е нараснала - с 6.3% (+ 11.19 лв.) – до 188.40 лв.за MWh. Малко по-ниско е било покачването при средната цена извънпиков товар – с 3.4% до 208.05 лв. за MWh (201.23 лв./MWh през юли).

Най-ниската цена през месец август е била 0.00 лв, което обаче представлява ръст от 100% предвид отчетеното минусови ниво от (-) 0.08 лв. за MWh през предходния юли.

Най-висока цена  е достигала 752.64 лв.за MWh – увеличение с 56.9% или с 272.87 лв. за MWh спрямо юли. Регистрираната тогава най-висока цена е била 479.77 лв. за MWh.

Търгуваните количества през месец август в посочения сегмент са спаднали, макар и не значително. Така общо търгуваният базов обем през август е възлизал на 2 184 950.9 MWh -  понижение с 3.6% или с 82 218.9 MWh от регистрираните месец по-рано.

Понижението при пиковия обем за отчитания август също е били доста слабо – едва 0.5% до 1 162 004.0 MWh. При извънпиковите количества обаче спадът е достигнал до 7% ( - 76 603.8 MWh) до 1 022 946.9 MWh в сравнение с 1 099 550.7 MWh регистрирани през юли.

Среднодневният и средночасовият търгувани обеми също са се свили  с по 3.6%. Така среднодневният търгуван обем през август е бил от порядъка на 70 482.3 MWh (- 2 652.2 MWh), спрямо 73 134.5 MWh месец по-рано, а средночасовият – до 2 936.8 MWh/h (3 047.3 MWh през юли).

Регистрираните търговски участници през август са били с 1 повече (0,9%) като от 110 през юли нарастват до 111.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през август спрямо месец юли осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са били 8 %, от производителите – 2%, от търговците – 82 %, и от потребители – 9 %.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва - 20 % от производители, 22 % от участници с до и над 5 MWh, а 58 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

В сегмента „пазар в рамките на деня“ са нараснали и цената и търгуваните количества.

Средно претеглената цена в посочения сегмент през август в сравнение с предходния месец юни  се е покачила с 11.8 % или с 22.60 лв. за MWh – до 214.80 лв./MWh  (192.20 лв. за MWh за юли).

До 198.71 лв./MWh (+ 20.18 лв./MWh или с 11.3 на сто) е скочила средно претеглената цена пиков товар през август. По-висока е била и средно претеглената цена извънпиков товар – плюс 12.8% - до 242.35 лв. за MWh. (+ 27.42 лв./MWh) спрямо 214.93 лв. за MWh през предходния месец юли.

Въпреки скока на ценовите нива в този сегмент, общо търгуваният базов обем през осмия месец на годината се е увеличил с 8.1% спрямо предходния или с 15 297.2 MWh -  до 204 942.6 MWh. Със значителните 9.2% е нараснал и пиковият обем (+ 10 941.9 MWh), достигайки до 129 348.4 MWh, а извънпиковият – с 6.1%  до 75 594.2 MWh.

При среднодневният и средночасовият обем увеличението през август в сравнение с юли е останало достатъчно високо – 8.1%. Така среднодневният търгуван обем в сегмента „пазар в рамките на деня“  през месец август е нараснал до 6 611.1 MWh, а средночасовият – до 275.5 MWh/h.

Пазарните участници също са се увеличили с 1 (1.1%) и през август вече броят име е достигнал до 90.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

Според отчета на борсовия оператор, в частта за доставени количества в сегмента „двустранни договори“ цените, но и количествата през август са се понижили. Точно обратно - в частта за изтъргуваните обеми е настъпило изменение в посока на покачване на цената, но и на количествата.

Така в частта доставени количества средно претеглената цена е спадала с 1.8 % или (-) с 3.92 лв. за MWh. В резултат през месец август тя е съставлявала 215.63 лв. за MWh в сравнение с 219.44 лв. за MWh месец по-рано. Доставените количества са се свили с 12.2 % или със 126 288.0 MWh, с което през август са достигнали до 909 120.0 MWh.

В частта изтъргувани количества средно претеглената цена през месец юли се е повишила (+) с 3.2 % или с 5.94 лв. за MWh до 189.52 лв./MWh в сравнение със 183.58 лв./MWh през предходния юли. Общо изтъргуваните количества обаче са нараснали с 18.3 % през август спрямо юли (със 103 692.0  MWh) – до 669 684.0.0 MWh  от 565 992.0 MWh  месец по-рано. Общо успешни сделки на екран Auction през месец юни са били 13.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща