Над 82% от капацитета на газопровода IGB за газовата година 2023-2024 вече е резервиран

Енергетика / България
3E news
1407
article picture alt description

Източник: ICGB.

Над 82% от общия технически капацитет на интерконектора Гърция-България за следващата газова година (2023-2024) вече е резервиран. Успешните резултати бяха постигнати от независимия преносен оператор ICGB след провеждане на търгове за предлагане на тримесечен капацитет, осъществени на 7 август.

Към момента за първото тримесечие на предстоящата газова година IGB е със 76% резервиран капацитет. За останалите 3 тримесечия резервациите надхвърлят 84% от общия капацитет на съоръжението. ICGB продължава да предлага свободния капацитет както на дневни, така и на месечни търгове, осигурявайки прозрачен и равен достъп на всички заинтересовани търговци.

Капацитетът на интерконектора Гърция-България се предлага на две европейски платформи за резервации - PRISMA за точките на междусистемно свързване в Комотини, където газопроводът се свързва с Трансадриатическия газопровод и с мрежата на гръцкия национален оператор DESFA, и платформата RBP за точката на междусистемна свързаност при Стара Загора, където IGB се свързва с мрежата на „Булгартрансгаз“.

Още по темата

„В момента IGB оперира при общ технически капацитет от 3,3 милиарда кубически метра годишно, голяма част от него вече е запазена за предстоящата газова година. Това е значително постижение за проект, който беше въведен в експлоатация толкова наскоро, но въпреки това вече разглеждаме възможността да разширим капацитета му до 5 млрд. м3/г предвид пазарния интерес“, казаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. Двамата отбелязаха, че ICGB вече предлага капацитет в точката на свързване с DESFA поради очакваното въвеждане в експлоатация на LNG терминала в Александруполис, което допълнително ще засили регионалното значение на интерконектора. Синергията между газопровода и LNG терминала създава нови възможности за пазара и ще допринесе за укрепване на енергийната независимост на региона.

„Ключова цел остава да осигуряваме енергийна диверсификация не само по отношение на маршрутите, но и на източниците на природен газ за България и за по-широкия регион. IGB е разработен в голяма стратегическа синергия с плаващия терминал за втечнен газ близо до гръцкия град Александруполис, който се очаква скоро да бъде пуснат в експлоатация и следвайки индикациите от търговете за годишен капацитет, които проведохме наскоро, трябва да се възползваме напълно от регионалната инфраструктура и да предоставим на всички заинтересовани страни възможност за навлизане на местния пазар чрез IGB“, казаха Георгиева и Сатлас. Според тях газопроводът не само подсигурява значителна част от вътрешното потребление на България, но и позволява транспортирането на природен газ до други страни в региона, включително Молдова и Украйна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща