ICGB финализира търговете за годишен капацитет за газопровода IGB при значителен международен интерес

Енергетика / България
3E news
638
article picture alt description

Източник: ICGB.

Независимият преносен оператор ICGB финализира търговете за свободния годишен капацитет на газопровода IGB за следващата газова година 2023-2024. Над 70% от предлагания капацитет е резервиран, а останалото количество ще се предлага на тримесечни, месечни и дневни търгове.

„Търговете, проведени на две основни платформи за резервиране на капацитет, предложиха наличния капацитет по интерконектора за пет последователни газови години. Резултатите са отлични, има и нови доставчици на газ, които за първи път навлизат на нашия пазар благодарение на новата инфраструктура - за нас това е доказателство за стратегическата роля на IGB“, заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. По думите им над 37 милиона kWh/ден са резервирани за газовата година 2023/2024, което се равнява на над 70% от наличния неосвободен капацитет за този период.

Още по темата

Тези положителни резултати се дължат отчасти и на стратегическото решение на ICGB да предложи и квазигодишен капацитет в точката на междусистемно свързване с гръцкия национален оператор на преносна система DESFA, което ще позволи транспортирането на природен газ при планираното въвеждане в експлоатация на LNG терминала в Александруполис. „Това беше ключово решение и ние положихме системни усилия за съгласуване на този подход с операторите на съседни преносни системи и за получаване на необходимите одобрения от националните енергийни регулатори“, отбелязаха Георгиева и Сатлас.

Към момента интерконекторът оперира с общ капацитет от около 3 млрд. м3/г., като 1,57 млрд. м3/г. са резервирани по дългосрочни договори, които осигуряват достъп до природен газ от Азербайджан. Останалият наличен капацитет се предлага на две основни европейски платформи - платформата за резервации PRISMA за точките на междусистемно свързване с оператора на преносната система на Трансадриатическия газопровод (TAP) и с DESFA в Комотини, Гърция и платформата RBP за точката за междусистемно свързване с националния оператор „Булгартрансгаз“ в Стара Загора, България.

Преди броени дни ICGB стартира и процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода IGB до близо 5 млрд. м3/г.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща