Кой колко суровини и материали потребява в икономиката на ЕС

Икономика / Анализи / Интервюта , Индустрия на фокус
Ива Иванова
1793
article picture alt description

Снимка: Needpix

Вътрешното потребление на суровини и материали в икономиката на ЕС остава относително стабилно през 2022 г. на около 14,5 тона на човек. Това е много леко увеличение от 0,4% в сравнение с 2021 г. (14,4 тона на човек). Това констатира статистическата служба Евростат отчитайки, че от 2000 г. в ЕС е намаляло вътрешното потребление на материали с 0,9 тона на човек. 

Ето какво още установява Евростат:

Неметалните минерали (пясък, чакъл, варовик и минерали за торове и др.) представляват повече от половината от вътрешното потребление на материали (54%), биомасата - почти една четвърт (23%), изкопаемите енергийни материали - близо една пета (18%) и металните руди - 5%.

Различни материали, различни тенденции на потребление

От гледна точка на различните материали, които се използват в домашни условия, важно е да се анализира значението на различните материали, техния потенциал за повторна употреба, възстановяване или рециклиране и тенденциите в тяхното потребление. 

Потреблението на биомаса остана сравнително стабилно през този период, за разлика от потреблението на метални руди и неметални минерали, които бяха силно повлияни от финансовата и икономическа криза от 2008-2009 г. и от мерките, предприети в отговор на COVID-19 пандемия. През 2022 г. потреблението на материали от биомаса спадна до най-ниската си стойност от 2015 г., докато металните руди също отбелязаха спад в сравнение с 2021 г., но останаха на ниво, подобно на 2019 г.

Що се отнася до неметалните минерали, потреблението се увеличава стабилно от 2012 г. насам, достигайки най-високата си стойност през 2022 г., след забавяне поради пандемията. 

Междувременно потреблението на изкопаеми енергийни материали е намаляло стабилно през последните две десетилетия, в съответствие с намалените емисии на CO2.

Въпреки това, след значителен спад през 2020 г. поради пандемията от COVID-19, възстановяване на потреблението започна през 2021 г. (5% от 2020 до 2021 г.) и продължи през 2022 г. 

Големи разлики в потреблението на материали в ЕС

Вътрешното потребление на материали се различаваше значително между членовете на ЕС през 2022 г. Докато нивата на потребление на материали бяха под или равни на 10 тона на човек в Испания (8,8), Италия (9,1) и Холандия (10,0), други страни от ЕС се откроиха като големи потребители, особено Финландия (43,7), но също така и Румъния (28,8) и Естония (27,7).

Вътрешното потребление на материали във всяка страна се влияе от природни дадености с материални ресурси, които могат да формират важен структурен елемент на всяка икономика.

Освен това потреблението на основните категории материали също варира в страните от ЕС. 

През 2022 г. потреблението на неметални минерали варира от 1,6 тона на човек в Холандия до 28,8 тона на човек във Финландия. Допълнителни ниски нива са регистрирани в Испания (4,2) и Италия (4,4), докато високи стойности на потребление са регистрирани също в Румъния (23,3) и Естония (15,5). 

Различията между отделните държави могат да бъдат резултат от различни нива на строителни дейности (инвестиции), гъстота на населението и размери на транспортната инфраструктура, като например пътни мрежи.

Потреблението на биомаса варира от 1,1 тона на човек в Малта до 7,5 тона на човек в Ирландия. Икономиките с високо потребление на биомаса често са специализирани в определено животновъдство (Ирландия 7,5, Дания 7,4) или производство на дървен материал (Финландия 6,9).

Потреблението на изкопаеми енергийни материали варира от един тон на човек в Латвия до 6,9 тона на човек в Естония. 

Потреблението на метални руди варира от 0,1 тона на човек в Латвия до около 5,8 тона на човек в Швеция.

Повече информация е достъпна ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща