Производството на електроенергия за първите 7 месеца на 2023 г. намалява с 22.02 %

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа за пръв път, макар и само в процентно отношение надхвърля дела на базовите централи

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1275
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава на минус и не може да прескочи високия спад. Запазва се и достатъчно силното понижение при потреблението на ток. Салдото (износ-внос) на ток остава рекордьор по намаление. Продължава да се свива и участието на базовите централи. Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) също е на минус. На този фон участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но само в процентно отношение за пръв път надхвърля това на базовите централи. Положителен е и дела  им в разпределителната мрежа. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 30 юли 2023 г. (01.01.2023 г. – 30.07.2023 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на годината до тридесети юли, или за първите 7 месеца на тази година намалява с 22.02 % или до обем от 23 897 220 MWh (минус 22.08 % за отчетния период до 23 юли, или преди седмица). За сравнение през аналогичното време на миналата година производството на електроенергия е достигало до обем от 30 646 655 MWh.

Потреблението на ток за седем месечния сравняван период на тази година продължава да е на минус. Ако през посоченото време на предишната 2022 г. потреблението на ток е било от порядъка на 22 774 270 MWh, според данните на системния оператор сега възлиза на 21 552 435 MWh, което е понижение с (минус) 5.36 % (седмица по-рано – минус 5.32 %).

Салдото (износ-внос ) на електроенергия също остава на минус и за посоченото сравнявано време на седемте месеца от тази година с предходната спада със значителните (минус) 70.22 % или до обем от 2 344 785 MWh ( преди седмица – минус 70.56 %). Година по-рано салдото (износ-внос) на ток е било в обем от порядъка на 7 872 385 MWh.

Не спира да намалява и дела на базовите централи като за времето от началото на януари до тридесетия ден на месец юли то вече достига до (минус) 26.38 % или до обем от 18 968 175 MWh (седмица по-рано – минус 26.28 %). За сравнение, през миналата година базовите централи са участвали с обем от порядъка на 25 764 413 MWh.

Затова пък делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежи продължава да се покачва. Както става ясно от данните, в процентно отношение през посочения сравняван седем месечен период делът на ВЕИ в преносната мрежа вече е по-висок от този на базовите централи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на януари до тридесети юли тази година нараства (плюс) с 42.79% и достига до обем от 1 331 776 MWh (преди седмица – плюс 38.95 %). През аналогичния период, година по-рано делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 932 713 MWh. Положителните данни за посочения тазгодишен период се дължат основно на много високото участие, на фотоволтаичните централи ( плюс 115.92 %), въпреки продължаващия спад при биомасата (минус 14.48 %) и вятърните мощности (минус 3.15 %).

Подобрява се и участието на ВЕИ в разпределителната мрежа. За посочения период от първите седем месеца на тази година в сравнение с аналогичния на предходната 2022 г. делът нараства (плюс) с 4.67 % до обем от 1 420 025 MWh (плюс 3.31% преди седмица). Година по-рано делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от порядъка на 1 356 693 MWh. Отчетените положителни резултати и тук се дължат основно на фотоволтаичните мощности (плюс 12.50 %), въпреки продължаващия спад на участието на вятърните централи (минус 4.73 %) и биомасата (минус 21.96 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за времето от началото на годината до тридесетия ден на месец юли, според данните на електроенергийния системен оператор (ЕСО) намалява спрямо аналогичния период на миналата година (минус) с 16.03 % до обем от 2 177 244 MWh ( преди седмица - минус 15.56 %). Година по-рано участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната е възлизало на 2 592 836 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща