Как китното градче Харлем в Нидерландия използва консултациите за стимулиране на иновации при обществените поръчки?

Икономика , Климат / Индустрия
Рая Лечева
773
article picture alt description

Източник: Уикипедия

Малкото китно градче със близо 150 000 души население в Нидерландия използва консултациите за стимулиране на обществените поръчки. Той е част от глобално партньорство за иновативни обществени поръчки, в което участва и община Габрово. Маркетинговите консултации преди могат да бъдат средство за иновация, сподели Валентина Шиперс Опейко, координатор на проекта за градско развитие в сферата на иновативните обществени поръчки. Тя е и председател на работната група в EuroCities отново в сферата на обществените поръчки. Фокусът на проектите е зелена мобилност, кръгова икономика и иновации.

Как е възможно да се даде приоритет на иновациите в обществените поръчки? Можем да дадем пример с изграждане на изкуствени спортни игрища в града. Нидерландия е малка, имаме малка територия, която разполага с естествена трева, затова се фокусираме върху изкуствена настилка, коментира Опейко. Тя сподели как общината използва маркетинговите консултации в избора на компания, която да приложи най-добрите практики за изграждане на игрища с изкуствена трева.

По терена с изкуствена трева има контейнери,  в които се натрупва вода от валежите и играе роля на средство, което отвежда топлината от изкуствената настилка. Ако не се извежда и не се охлажда терена, може да се опарите, казва Опейко. Обикновено терените са от био материали като например захарна тръстика. Изборът на най-добро решение преминава през маркетинговите консултации, което при нас е нещо като събиране на предварителни оферти за проучване на пазара. При нас обикновено тези фирми не могат да участват в търга, но в Нидерландия е достатъчно общината да гарантира, че участващите в консултациите фирми няма да получат конкурентно предимство пред останалите.

Преди да използваме маркетингови консултации като средство за иновациии е необходимо преди това ясно да дефинираме целите. В този случай целите са- устойчив процес на изграждане, кръговост на материалите, генериране на енергия, адаптация към климата, посочи Опейко.

На първо място трябва да се определи формата на консултацията-устна или писмена, отворени или затворени въпроси, въпросници или разговори с представители на пазара. В конкретния случай използват 34 въпросника в писмена форма и два дни разговори с 10 представители на пазара. На следващо място е важно да се подготви самата консултация. Трета стъпка е организиране на срещи и обсъждания като се гарантира открит и прозрачен процес, да се даде гаранция, че няма да има правни спорове, а процесът трябва да бъде надлежно документиран. Следваща стъпка е завършване на маркетингова консултация, необходимо е да се изготви доклад, той трябва да бъде публично достъпен. Заинтересованите страни се фокусираха върху съхранението на вода, кръгово използване на материалите и отвеждане на топлината, подчерта Опейко. Последната стъпка е свързана с използване на резултатите от консултациите в обществената поръчка. Благодарение на тези консултации, стимулирахме иновацията и най-доброто решение да се използва вода за охлаждане на терените.

В началото и ние срещнахме известен отпор, каза Опейко. затова тя посъветва българските общини да започнат с малки по мащаб проекти, да се възползвате от проект, който е по-сигурен и не крие много рискове и може да се възползвате максимално от работата по него. Всеки детайл от процедурата е внимателно разгледан и много силна е комуникацията с всички заинтересовани страни. Екипът на общината, който се занимава с обществените поръчки е 10 души. Интересното е, че не работят обаче всички на трудов договор. Дори в администрацията половината хора не са на пълен работен ден, а изпълняват конкретни задачи, гонейки конкретни резултати.

При нас практиката за обществени консултации се подценява и много рядко се използва, а такива примери могат да ни покажат с какво внимание и отговорност могат да подхождат общините, когато реализират проекти или имат идеи за обществени поръчки.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Индустрия:

Предишна
Следваща