Консултативният съвет на ЕС за климата предлага междинна цел за намаляване на емисиите от 90% до 2040 година

Климат / Зелен преход , Свят
3E news
512
article picture alt description

Консултативният съвет на ЕС по въпросите на климата, независим научен орган, който дава насоки относно политиките на ЕС и климатичните цели, в четвъртък (15 юни) препоръча цел за нетно намаляване на емисиите от поне 90 процента до 2040 г. (в сравнение с нивата от 1990 г.), написа euobserver.com.

Целта за 2040 гoдина е междинна цел, предвидена във водещото законодателство на ЕС в областта на климата с цел постигане на климатична неутралност до 2050 година. Целта за 2040 г. включва емисии от международната авиация и морския транспорт в рамките на ЕС.
В научен доклад Консултативният орган предлага поддържане на бюджета на ЕС за емисии на парникови газове в диапазон от 11 до 14 гигатона CO2-еквивалент между 2030 г. и 2050 г. като част от ангажиментите по Парижкото споразумение от 2015 г., което има за цел да ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса.

Експертите твърдят, че оставането в рамките на тези ограничения ще изисква от 27-членния блок да намали емисиите с 90 до 95 процента до 2040 година. Целта и препоръчителният бюджет включват емисии от международната авиация и морския транспорт в рамките на ЕС.

Но експертите все още твърдят, че отправната точка за постигане на такова ниво на намаляване на емисиите е достигането на текущата цел за намаление от 55 процента до 2030 година.

„Ако ЕС е в състояние да изпълни целта за 2030 г., тогава предложената ни цел за 2040 г. може да бъде постигната“, каза Отмар Еденхофер, председател на органа. „Като правим правилния избор на политика и възприемаме устойчиви иновации, можем да проправим пътя към устойчиво бъдеще“, добави той.

За да постигне тези амбициозни цели, докладът на Консултативния съвет показва, че ЕС ще трябва да увеличи слънчевите фотоволтаици, вятърната енергия и водородната енергия, както и технологиите за улавяне и съхранение на въглерод.

Значителното повишаване на енергийната ефективност и разработването на възобновяеми източници на енергия и горивни алтернативи като водорода, съчетано с постепенното премахване на производството на електроенергия от въглища до 2030 г. и непрекъснатото производство на газ до 2040 г., може да доведе до енергиен сектор, почти без изкопаеми горива до 2040 година. Това следователно ще направи блока по-малко зависим от противоречивото използване на технологии за отстраняване на въглерод.

Технологиите за премахване на въглерода разделят учените и политиците от години. През май климатичен орган на ООН описа тези технологии като „недоказани“, особено в мащаб, като посочи техните „неизвестни“ екологични и социални рискове.

Бързото разширяване на премахването на въглерода се изисква във всички оценени сценарии от Консултативния съвет по климата на ЕС, като същевременно се признава, че внедряването му представлява „рискове и предизвикателства“, които трябва да бъдат взети предвид.

„Намаляването на емисиите е приоритет, но устойчивото премахване на въглерод както от земния сектор, така и от новите технологии също изисква бързо увеличаване с внимателно управление на свързаните рискове и предизвикателства“, каза Еденхофер.

По-късно тази година органът на ЕС ще излезе с доклад, който ще проучи прилагането на премахването на въглеродни емисии в ЕС.

За да постигне справедлив принос към целта на Парижкото споразумение, експертите отбелязват, че ЕС трябва да се стреми да намали емисиите с 95 процента до 2040 г., да допринесе за намаляване на емисиите извън ЕС и да преследва нетни отрицателни емисии след 2050 година. Идеята за отрицателни емисии е свързана с премахване на повече въглерод от атмосферата, отколкото емитиран.

Очаква се Европейската комисия да предложи междинна климатична цел за 2040 г. през първата половина на 2024 година. Но окончателната цел ще бъде очертана от евродепутатите и страните от ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща