Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец май се е понижила с 11.5 %

В сравнение с месец април средно претеглената цена „в рамките на деня“ също е спаднала с 19.5%. Търгуваните обеми намаляват

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
957
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през месец май спрямо април 2023 г. се е понижила с 11.5%. Намалял е и общо търгуваният базов обем. В сегмента „пазар в рамките на деня“ средно претеглената цена също се е понижила и то със значителните 19.5 на сто, но и тук количествата са били по-малко. Изменения са настъпили и при двустранните договори. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец май тази година, спрямо предходния април.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец май 2023 г. се е понижила с 11.5 % или с 22.21 лв.  спрямо предходния април. Ако тогава стойността е била 193.08 лв. за MWh, то през месец май тя е намаляла до 170.87 лв. за  MWh, според данните от отчета.

По-висок – с 16.2% е отчетеният спад при средната цена пиков товар – до 147.98 лв. за MWh през месец май в сравнение със 176.51 лв. за MWh през предхождащия.

При средната цена извънпиков товар е отчетено изменение от 7.6 % в посока надолу – до 193.76 лв. за MWh. За сравнение, през изминалия април средната цена извънпиков товар е достигала до 209.65 лв. за MWh.

Най-ниската цена през отминалия месец май според отчета на борсовия оператор е била 0.00 лв. за MWh, което е спад със 100% в сравнение с регистрираните 0.35 лв. за MWh през април.

Със значителните 30.4 % е нараснала най-високата цена – от 409.94 лв. за MWh през април до 534.65 лв. за MWh през месец май.

Промяна в посока към понижение се отчита при търгуваните обеми. Така общо търгуваният базов обем се е свил с 10.1 % или със 235 139.4 MWh и през месец май е възлизал на 2 097 055.1 MWh.

Пиковият обем през отминалия месец май е съставлявал 1 068 831.8 MWh, което е с 9.8 % спад или със 116 298.3 MWh по-малко от предхождащия месец (1 185 130.1 MWh).

Извънпиковият съответно е достигал до 1 029 123.3 MWh през месец май (спад с 10.4%) в сравнение с 1 147 964.4 MWh месец по-рано.

С 13.0% или с 10 093.8 MWh е намалял и средно дневният търгуван обем (до 67 676.0 MWh през месец май), както и средно часовият – с 13.0 % или с 420.6 MWh (до 2 819.8 MWh/h).

Пазарните участници през петия месец на годината са се увеличили (с 1.9%) отново, достигайки до 107 спрямо 105 месец по-рано.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец май спрямо април осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са били 6 %, от производителите – 7%, от търговците – 77 %, и от потребители – 10 %.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва - 38 % от производители, 29 % от участници с до и над 5 MWh, а 32 % - от търговци.

Пазар в рамките на деня

Цената в сегмента „Пазар в рамките на деня“ през петия месец на годината, за разлика от предходните два, според отчета е поела в посока към понижение, но този път и търгуваните количества са се свили.

Средно претеглената цена в посочения сегмент през месец май в сравнение с предходния април е намаляла със значителните 19.5 % или с 37.43 лв. за MWh – до 154.80 лв. за MWh ( 192.22 лв./MWh през месец април).

Още по-съществено е понижението при средно претеглената цена пиков товар - с 24.4 % или с 42.27 лв. за MWh, спадайки през посочения месец май до 131.27 лв. за MWh.

Понижението при средно претеглената цена извънпиков товар е било с 10.4 % или с 23.25 лв. за MWh. Ако през април тя е достигала до 224.11 лв. за MWh, то през месец май е спаднала до 200.86 лв./MWh.

Общо търгуваният базов обем през месец май е намалял до 167 388.2 MWh или с 14.0 % в сравнение със 194 634.2 MWh през предходния април (спад с 27 246.0 MWh).

Пиковият обем се е свил с 9.9% или с 12 162.5 MWh до 110 794.3 MWh, а извънпиковият -  със значителните 21.0% или с 15 083.6 MWh до 56 593.9 MWh през петия месец на годината спрямо четвъртия.

Средно дневният търгуван обем през сравнявания месец май се е понижил с 16.8% (с 1 088.2 MWh) до 5 399.6 MWh, както и средно часовият – с 16.8% (с 45.3 MWh/h) до 225.0 MWh/h.

Регистрираните пазарни участници са се увеличили – този път с 1 до 88 през спрямо април (87) или с или с 1.1 %.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

Според отчета на борсовия оператор в  частта за доставени количества в този пазарен сегмент цените са се повишили и то значително, но обемите са се свили. В частта за изтъргуваните количества са настъпили изменения в посока към спад на цените и много висок ръст на обемите.

Така в частта доставени количества средно претеглената цена се е повишила с 26.1 % или със 105.33 лв. за MWh. В резултат през месец май тя е нараснала до 508.41 лв. за MWh в сравнение с 403.08 лв. за MWh месец по-рано. Свили са се обаче и общо доставените количества – с 31.6 % ( с 68 424.0 MWh) до 148 016.0 MWh.

В частта изтъргувани количества средно претеглената цена през месец май е намаляла със 7.0 % или с 13.18 лв. за MWh до 175.28 лв. за MWh. За сравнение през предходния април тя е съставлявала 188.46 лв. за MWh.

Общо изтъргуваните количества обаче са се увеличили и то със значителните 232.7% през масец май спрямо април или със 154 440.0 MWh до 220 800.0 MWh (66 360.0 MWh месец по-рано). Или казано иначе – само една е била успешната сделка на екран Auction през месец май.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща