Делът на ВЕИ в преносната мрежа към 4 юни расте с 23.44 %, а в разпределителната намалява с 2.56 на сто

Спрямо аналогичния период на миналата година салдото (износ-внос) на ток се свива със 74.34 процента

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
912
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия все още държат високо ниво на спад. Значително е понижението при салдото (износ-внос ) на електроенергия. Участието на базовите централи не престава да се свива. Все още е на минус и дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) като отново се наблюдава слабо подобрение, макар и само в сравнение с по-ранни периоди от тази година. Нараства единствено участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но не и в разпределителната. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 4 юни 2023 г. (01.01.2023 г. – 4.06.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до 4 юни тази година спада със значителните (минус) 21.95 % спрямо аналогичния период на миналата година до обем от 18 032 725 MWh (минус 20.97 % отчетени за сравнявания период до 28 май т.г.или седмица по-рано). За сравнение, през посоченото време година по-рано производството на електроенергия е достигало до обем от 23 104 809 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първия ден  януари до четвъртия  ден на месец юни тази година се свива (минус) с 5.21 % или до обем от 16 596 855 MWh (минус 4.96 % преди седмица). Година по-рано потреблението на ток е било в обем от 17 509 887 MWh.

Продължава непознатата доскоро тенденция за движение в посока към спад при салдото (износ-внос) на електроенергия. Ако през сравняваното време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е възлизало на 5 594 922 MWh, то през настоящия сравняван период се свива до обем от 1 435 870 MWh. Спрямо аналогичното време на миналата година това представлява понижение със 74.34 % (преди седмица – минус 72.18 %).

Не спира да изненадва и участието на базовите централи, което се свива с (минус) с 24.19 % до обем от 14 777 083 MWh (минус 22.83 % преди седмица). През сравнявания период от първия  януари до четвъртия ден на месец юни  2022 г. базовите централи са участвали с обем от порядъка на 19 491 234 MWh.

Продължава тенденцията за положителен дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната, но не и в разпределителната мрежи.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до четвърти юни тази година в сравнение със същите дни на 2022 г. нараства с 23.44 % до обем от 855 480 MWh (плюс 21.70 % преди седмица). През сравнявания период година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем порядъка на 693 032 MWh. Положителните данни за посочения период от настоящата 2023 година се дължат основно на по-добрия дял, на фотоволтаичните централи ( плюс 77.55 %), както и на  спада на вятърните мощности (минус 3.15 %) и биомаса (минус 11.50%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от първия ден на януари до четвъртия ден на месец юни тази година, според данните на Електроенергийния системен оператор намалява с 2.56 % до обем от 973.250 MWh (минус 2.90% преди седмица). Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа през аналогичния период на миналата година е достигало до обем от порядък на 998 782 MWh. Настоящите резултати в частност се дължат на спада на вятърните мощности ( минус 7.49 %) и биомасата (минус 21.00 %), въпреки положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 2.96 %).

Делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на януари до четвъртия ден на месец юни тази година се понижава с 25.75 % до обем от 1 426 912 MWh (седмица по-рано - минус 26.95% ). За сравнение, през посочения период на миналата година делът на ВЕЦ е бил в обем от порядъка на 1 921 761 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща