Анализаторите от Axpo Group: Цените на електричеството и газа ще се променят в зависимост от потреблението и стойността на емисиите

При наличие на по-евтина енергия от тази на въглищните ТЕЦ в България и висока цена на СО2 тенденцията за внос не трябва да се изключва

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1970
article picture alt description

източник: Axpo, архив

Съществува риск при повишаване на цената на въглеродните емисии и при наличие на по-евтина електроенергия от произвежданата от българските ТЕЦ-ове България да внася електроенергия. Това сподели пред журналисти Анди Зомер, директор фундаментален анализ и моделиране в Axpo Solutions (чрез видеовръзка). В рамките на среща на живо с медиите в София Милена Виденова, изпълнителен директор на Axpo Bulgaria и Марко Залфранк, директор Търговска  дейност за континентална Европа представиха визията на компанията за пазарите на природен газ, електроенергия и въглероден диоксид в Европа, а в частност и в България и прогнозата за развитие на ценовите нива.  

Прогнози и цени

Наистина през последните месеци това, което се наблюдава е, че България от нетен износител на електроенергия се превръща в нетен вносител, но не става дума за големи обеми, а за  малки обеми, посочи Анди Зомер. Прогнозата, както поясни  е свързана с цената на  въглеродния диоксид (СО2). Основно електроенергията, която  се произвежда ( в България) е от ТЕЦ-ове на въглища , което може би ще повиши тези цени.  Може би този ток ще стане по-скъп за съседните или близките държави. Наистина има риск при повишаване на цената на сертификатите за въглероден диоксид, а съответно и при наличие на друга електроенергия, която е по-евтина България да внася“, каза той в отговор на въпрос на 3eNews за риска от износител страната ни да се превърне във вносител на ток.

Преди това Зомер коментира, че на електроенергията в България  са обвързани с цените на газа и СО2. Цената на природния газ от своя страна е най-ниската за последните две години и е обвързана с  търсенето и поведението на потребителите, както и за цените на въглеродните емисии, Тъй като България има много ТЕЦ на въглища, емисиите при тях са много високи по принцип. „Има иначе известен спад на цените на газа, както и на СО2 цените. Може да се каже, че електроенергията в България е по-евтина . В дългосрочен план очакванията са с вероятност за повишаване и в зависимост от цените на емисиите , а при газа зависи от макроикономическите фактори. В частност в дългосрочен план цената на електроенергията в страната ще зависи и от изграждането на предварително заявените допълнителни слънчеви мощности, които България смята да изгради.

В изложението си анализаторът от Axpo се спря на пазарите на газ, електричество и СО2, обяснявайки тяхната обвързаност, както ценово, така и с потреблението, както и състоянието на българския пазар и намеренията за изграждане на възобновяеми енергийни източници.  

Българският електроенергиен микс до голяма степен е свързан с ядрена енергия, чийто дял  за миналата година е 36 % и с производството на електроенергия от лигнитни въглища, както и от възобновяеми енергийни източници (слънчеви, вятърни и водноелектрически централи - ВЕЦ). 15 % от производството на електроенергия е от ВЕИ. България е със сериозни амбиции за увеличаване на доставките на енергия от ВЕИ, но въпреки това в енергийния микс ще продължи да бъде доминиран от производството на ядрена енергия и въглища, каза Зомер. Според него конкретно производството на енергия от централите на лигнитни въглища ще се отрази на повишаването на цените, тъй като това е свързано с покачването на цената на въглеродните емисии. Въпреки че в България няма много централи работещи на газ, цените са обвързани тъй като България е част от единния европейски пазар, обясни той.

Неофициално  България има амбиции за изграждане на ВЕИ централи до 10 ГВт. Основно от соларни мощности.

През 2020 г. беше отбелязан сериозен скок на възобновяемата енергия и сега България акцентира върху  70 % производство от слънчева енергия -. 7 ГВт мощности  от слънце, 2 ГВт от вятър и 1 ГВт от ВЕЦ. От Axpo отчитат и плановете на  България в областта на батериите, зеления водород и допълнителни мощности в сектора на ядрената енергетика.

Природен газ и СО2

Според Анди Зомер в момента в газохранилищата на Европа има много газ. Това се случва независимо от големия спад по отношение на вноса на руски газ, тъй като потреблението намалява в резултат на мерките за икономии и други обстоятелства. В резултат цените на газа в Европа са по-ниски, отколкото бяха в началото на войната в Украйна – най-ниските от две години насам.

За да се определи дали тази тенденция при цените на газа ще продължи е изключително важно да се  отчете фактора потребители, тяхната реакция - дали тяхното поведение ще се промени, дали ще приключат с периода на икономии. Това от една страна, а  от друга -  дали Китай ще стане по-активен на пазара, дали ще се включи с търсене на повече газ през следващите няколко месеца, отбеляза Зомер. В дългосрочен план по думите му значение ще има ситуацията в декарбонизацията. Той отчете също така, че при сериозно търсене на LNG Европа ще е в по-голяма зависимост от други държави. Става въпрос  например за Азия, Южна Америка, както и  други конкуренти в потреблението на втечнен природен газ. Разбира се, Европа ще продължи да има нужда от газ като резервен вариант за осъществяване на зеления преход, защото газа е гъвкав и играе важна роля, когато няма достатъчно слънцегреене.

По отношение на европейската цена на емисиите, при тях в момента се отчита понижение от 100 евро на тон на 80 евро на тон, което, според Зомер се дължи, както на слабата икономика на Европа в момента, така и на ниските цени на природния газ. 

„Само че ЕС има намерение да намали в средносрочен план емисиите от всички енергоемки производства  с 62  % до 2030 г.  За да може да бъде постигната тази цел, цените на въглеродните емисии ще се повишат, за да бъдат реализирани икономии във всички сектори на индустрията, а не само в енергетиката. В дългосрочен план въглеродните цени и тези за електричеството най-вероятно ще се повишат“, посочи анализатора.

На този фон Анди Зомер и Марко Залфранк отбелязаха, че не се наблюдават признаци за увеличаване на потреблението не само на природен газ, но и на електроенергия. Това което установяваме е, че има нещо необратимо разрушено при търсенето.  Опитваме се да  преценим какво е и за газа и за електричеството, каза Залфранк.

„Част от търсенето няма да се възстанови. Много мощни индустрии се изнасят от Европа“ каза той и уточни, че до известна степен това се дължи на факта, че пазарът в Европа е по-скъп от други такива като  например,  САЩ и Азия. И все пак анализаторите от Axpo по отношение на възстановяване на търсенето са на мнение, че  „определено е рано да се каже“.

По отношение на наблюдаваните през последните седмици отрицателни цени, Зомер обясни, че това „може би ще се случва все по-често и е резултат от разширените слънчеви мощности в Европа, а когати и макроикономическите фактори не са добри, това се отразява на цените. Имаме повече предлагане от потребление и са необходими някакви стимули -  или да се увеличи потреблението, или да се спре дадено производство.  Това ще трябва да се отрази в някаква характеристика през следващите години, тъй като слънчевите мощности ще растат, а и участието на вятъра също трябва да се вземе предвид. Това е важно, което пък означава, че Европа трябва да се съсредоточи върху мощности за съхранение, или към някакви други гъвкави решения“, каза той.

От Axpo смятат също така, че евентуална пълна забрана за вноса на руски газ като част от продължаващите санкции срещу Русия има малка вероятност за промяна на цените на горивото. По-съществен е въпросът, че тогава намаляват и шансовете да се контролира, включително и вносът на руски LNG. Бъдещето на руския газ след войната (ако се случи по-скоро е най-добре), както стана ясно от думите на анализаторите ще е в зависимост от това каква ще е политическата рамка.

Швейцарската компания е на мнение, че предстои и ще се развие и пазарът на РРА, което ще повиши ликвидността и ще е вид надграждане на пазара на електричество. Що се отнася до новия дизайн на пазара на електроенергия, предложен от ЕК, анализаторите отбелязаха, че все още предстои дълъг процес на обсъждане.

В отговор на въпрос какво ще се случи при евентуална рецесия, Зомер напомни, че при такава ситуация търсенето на газ и други енергоносители ще се запази ниско и дори се очаква да спадне още,  което ще се отрази на цените в посока към спад. „Трябва да се има предвид, че не може да се отчитат само европейските, или българските, дори макроикономическите показатели. Трябва да се има предвид азиатската икономика, която вероятно ще отбележи високо възстановяване, което съответно евентуално ще компенсира някаква рецесия в България или Европа. Тъй като Китай ще започне да купува  повече газ, енергоносители“.

„С една дума това, което трябва да се отчете е, че енергийния пазар е все повече глобален и нито една страна не може да се справи сама. Това става все по-очертаваща се характеристика на енергийните пазари в глобален аспект“, заяви Анди Зомер.

 Axpo Group е със 100-годишна експертиза и  най-големият швейцарски производител на възобновяема енергия. Основана е през 1908 г. Компанията произвежда около една трета от електроенергията в Швейцария, а към днешна дата вече е стъпила на 40 пазара. Както обясни Марко Залфранк Axpo разполага с активи по цялата верига на стойността. Стратегията на компанията е насочена към възобновяемата енергия (+ 10 ГВт в международния фотоволтаичен сектор, + 3 ГВт наземни вятърни мощности, както и + 1,.2 ГВт във фотоволтаични мощности в Швейцария), производство и дистрибуция от водни и атомни централи, вятър и слънце, включително и в сектора на търговията с енергия и газ, включително LNG и LPG.  Компанията се определя и като лидер в зелените технологии и водород.

Axpo работи както на Балканския пазар, така в България, където присъства от 2006 г., а дейността е  е съсредоточена в търговски хъб с услуги при търговията с електроенергия и природен газ, както и индивидуални решения за ВЕИ-производители.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща