Производството на електроенергия от началото на годината към 28 май спада с 20.97 %

Спрямо аналогичния период на миналата година потреблението на ток намалява с 4.96 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1288
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството и потреблението на електроенергия продължава да е на минус. Увеличава се спада по отношение на салдото (износ-внос ) на електроенергия. Свива се участието на базовите централи. Все още е на минус и дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) като отново се наблюдава подобрение, макар и само в сравнение с по-ранни периоди от тази година. Нараства само участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но не и в разпределителната. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 28 май 2023 г. (01.01.2023 г. – 28.05.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия за времето от първи януари до 28 май тази година е в обем от 17 500 178 MWh, което представлява спад (-) с 20.97 % спрямо аналогичния период на миналата година (минус 20.55% за отчетния период до 21 май, или седмица по-рано). За сравнение, тогава производството на електроенергия е достигало до обем от 22 145 109 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от първия ден  януари до двадесет и осмия ден на месец май тази година е от порядъка на 16 032 504 MWh. Това е понижение (минус) с 4.96 % спрямо година по-рано (минус 4.82 % преди седмица). Година по-рано потреблението на ток е било в обем от 16 896 763 MWh.

Запазва се тенденцията за движение в посока към спад при салдото (износ-внос) на електроенергия. За посоченото време от първи януари до двадесет и осми май то е в обем от 1 467 674 MWh, което е намаление (минус) със 72.18 % (седмица по-рано – минус 70.86 %) в сравнение с аналогичните дни на миналата година. Според данните на преносния оператор, тогава салдото (износ-внос) на електроенергия е възлизало на 5 275 346 MWh.

Участието на базовите централи за сравнявания период на настоящата 2023 г. не спира да се свива. Ако през миналата 2022 година то е било в обем от 18 711 172 MWh, то през настоящата е 14 438 892 MWh, което е спад (минус) с 22.83 % ( седмица по-рано - минус 22.12 %).

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа запазват положителният си дял, докато в разпределителната остават на минус.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от първи януари до двадесет и осми май тази година достига до обем от 808 634 MWh. Това представлява ръст (плюс) от 21.70 % спрямо аналогичния период на миналата година (плюс 20.08 % преди седмица). През сравнявания период година по-рано участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем порядъка на 664 456 MWh. Положителните данни за посочения период от настоящата 2023 година се дължат основно на по-добрия дял, на фотоволтаичните централи ( плюс 74.19 %), както и на  спада на вятърните мощности (минус 3.05 %) и биомаса (минус 10.27%).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа от първия ден на януари до 28-я ден от месец май тази година, според данните на Електроенергийния системен оператор е в обем от 926 452 MWh. Това е спад (минус) с 2.90 % спрямо аналогичния период на миналата година (минус 2.91% преди седмица). Тогава участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е възлизало на 954 118 MWh. Настоящите резултати в частност се дължат на спада на вятърните мощности ( минус 7.84 %) и биомасата (минус 20.38 %), въпреки положителното участие на фотоволтаичните централи (плюс 2.73 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на януари до двадесет и осми май тази година е в обем от 1 326 200 MWh и представлява понижение с 26.95 % спрямо същото време на 2022 г. (минус 28.36 % преди седмица). За сравнение, през посочения период на миналата година делът на ВЕЦ е бил в обем от порядъка на 1 815 363 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща