Експерт: Предстои ревизия на плановете "Климат енергетика" и страните от ЕС трябва да наблегнат силно на енергийната ефективност

Правителствата трябва да въведат стратегия за развитие на уменията в тази сфера, категорична е Моника Фрасони

Енергетика / Анализи / Интервюта , Индустрия на фокус
Георги Велев
7884
article picture alt description

Източник: needpix.com

Тъй като държавите-членки на ЕС се подготвят да представят своите ревизирани национални енергийни и климатични планове (NECP) на Европейската комисия на 30 юни, те страните трябва да обърнат много по-голямо внимание на енергийната ефективност. Това пише  Моника Фрасони, която е президент на Европейския алианс за пестене на енергия в свой коментар пред “Euractiv”.  Алиансът, е организация на множество заинтересовани страни, ръководен от бизнеса и насърчаващ ролята на енергийната ефективност в цялата енергийна система. Самата Фрасони е била член на Европейския парламент от 1999-2009 г. и като съпредседател на Европейската зелена партия от 2009 г. до 2019 г.

Още по темата

Бъдещата енергийна система трябва да бъде с висока енергийна и ресурсна ефективност, базирана на възобновяеми източници, сигурна, конкурентна, достъпна и разбира се безопасна. Такава, че да може да отговори на климатичните, енергийните и водните кризи, които все повече смущават нашата икономика и създават социално напрежение, обяснява Фрасони в своя анализ.

Намаляването на енергийните нужди и постигането на това чрез готови за използване технологии и употребата на системен подход са ключът към успеха на бъдещия енергиен съюз на Европа и Зелената сделка. Следователно общността за енергийна ефективност трябва да има редовно място на масата на преговорите.

Това не винаги е така.

Що се отнася до големите политически дебати за бъдещето на нашата енергийна система и дългосрочната конкурентоспособност и устойчивост на нашите икономики, енергоспестяването и енергийната ефективност като цяло все още не привличат същото политическо внимание като производството и доставката на енергия, въпреки значителния напредък по скорошното законодателство и програми за финансиране, насочени към стимулиране на енергоспестяването на ниво ЕС .Това са малка чат от положителните резултати от неотдавнашното преработване на Директивата за енергийна ефективност (EED) и са добър пример в това отношение.

Вземете например Закона за декарбонизация на индустрията (Net-Zero Industry Act) на Комисията като пример: на енергийната ефективност се обръща минимално внимание. Дори и да успеем да изпълним всички инициативи в предложението на Комисията, просто няма достатъчно ресурси в Европа, за да могат всички да преминат към ВЕИ, да използват водород, да доставят електричество в интелигентни мрежи или да разчитат на технологии за улавяне на въглерод.

Трябва да започнем сериозно да мислим за това да правим повече и по-добре с по-малко! И ние трябва да започнем да виждаме енергийната ефективност като нашето най-голямо конкурентно предимство, тъй като докато по отношение на доставките ЕС може да е закъснял в надпреварата за чисти технологии в сравнение с останалия свят, много от предимствата на енергийната ефективност могат да бъдат извлечени ДНЕС с относително евтини и често лесни за внедряване решения. Решения, произведени в Европа.

На национално ниво напредъкът в енергийната ефективност също все още не е там, където трябва да бъде, дори след тази ужасна година на война и нашите трудни икономически времена и дори ако повечето европейски правителства заявяват, че са ангажирани с енергийната ефективност и някои предприемат разумни стъпки в правилната посока.

Виждам това да се проявява ясно във все по-трудните законодателни дискусии относно Директивата за енергийните характеристики на сградите ( Energy Performance of Buildings Directive  (EPBD): все още има истинско предизвикателство при конкретното прилагане и дори разбирането на принципа „Енергийната ефективност на първо място“ – принцип, който Комисията настоява да бъде водещ за решения, свързани с енергетиката в Европейския съюз...

Недостатъчното ниво на приориттност в тази насока, дадени за енергийната ефективност, оказа въздействие върху предоставените ресурси и решенията, взети за справяне с енергийната криза.

Много държави-членки похарчиха стотици милиарди евро, за да помогнат масово и често безразборно на европейците с увеличаването на сметките за енергия, вместо да инвестират в по-системни и структурни промени и дългосрочни подобрения на енергийната ефективност в нашите домове, училища, офиси и производствени процеси. По този начин те просто са отложиха проблема за следващата гореща вълна или за рязкото застудяване. Или до следващите лета и зими с проблеми.

Какво трябва да бъде направено?

Първият важен етап е представянето на ревизираните национални енергийни и климатични планове (NECP). В България този план е наречен „Климат и енергетика“ и до момента няма яснота дали и как той трябва да бъде променян.

Остават по-малко от два месеца до крайния срок на 30 юни за актуализиране на тези климатични планове (NECP). Привеждането им в съответствие с новите цели, като тези, определени в Директивата за енергийна ефективност, например, все оше не е завършено. И това е коментирано от много висши контакти в няколко държави-членки, с който съм разговаряла.

Със сигурност ще има забавяния и Европейската комисия трябва да бъде бдителна, за да избегне дневният ред за енергийна ефективност да се развива на две скорости: поставяне на голям фокус и амбиция на ниво ЕС и след това твърде малко натиск и внимание към това, което се случва на ниво държави-членки.

Трябва да се окаже подкрепа, за да се гарантира, че енергийната ефективност е в основата на тези планове. Нуждаем се от това систематично вграждане във всички процеси на вземане на решения и механизми за финансиране.

Трябва да се окаже подкрепа, за да се гарантира, че енергийната ефективност е в основата на тези планове. Нуждаем се от това систематично вграждане във всички процеси на вземане на решения и механизмите за финансиране.

Понякога тази реалност се използва за спиране и забавяне на спешно необходими промени: имаме нужда правителствата да се съсредоточат върху това и да въведат стратегия за разузнаване и развитие на уменията и това да е основен приоритет на плановете „Климат енергетика“.

В Европейския алианс за пестене на енергия ние изпълняваме нашата роля: ние предложихме и работим активно по първия пакт за умения за енергийна ефективност.

За да обобщим, трябва да проектираме енергийната си система така, че да използва по-малко ресурси и да ги използва по-разумно. За да направим това, трябва да разгърнем всички възможни мерки за енергийна ефективност  и по този начин да ускорим декарбонизацията на енергийните доставки, прехода към възобновяеми доставки и постепенното премахване на изкопаемите горива.

Не е избор между едното или другото. За да постигнем нашите цели за климата и декарбонизацията, като същевременно гарантираме нови работни места и справедлив преход, трябва да направим всичко едновременно, категорична е Фрасони.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща