EnAppSys: България запазва челно място при износа на електроенергия за Европа. Лидерската позиция държи Швеция

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1157
article picture alt description

България продължава да държи челни позиции при износа на електроенергия за Европа, става ясно от новия доклад за европейския пазар на електроенергия за втората половина на миналата година, изготвен от анализатора на енергийни данни EnAppSys. Лидерското място се пада на Швеция, която запазва позицията си, но промяна има при редица страни, става ясно от доклада.

„Като се вземе предвид нетният износ като процент от търсенето, България отбеляза най-високия процент от изнесеното производство на електроенергия (30,7%. С високия дял от електроенергията, произведена от ядрени мощности и лигнитни въглища, високите цени на газа преместиха българската електроенергия в класацията“, отбелязва Gabor Szatmari, териториален мениджър на EnAppSys за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като обръща внимание на по-поносимите цени и големия износ за Гърция, която е с висока газова зависимост.

„България също така изнасяше значителни количества електроенергия за Румъния и Сърбия“, допълва той, като отбелязва проблемите на двете страни с ниска водна мощност през летните месеци.  Както личи от данните, износът е достигал 5,5 TWh (вижте таблицата).

Според доклада позицията на най-голям нетен износител на електроенергия в Европа се пада на Швеция. Страната практически  запазва мястото и през втората половина на миналата година.

Докладът описва нивото на вноса и износа в Европа през последните шест месеца на 2022 г. Според него общият нетен износ на Швеция възлиза на 17 TWh, като по-голямата част от електроенергията е била насочена към Финландия (8 TWh) и Дания (4 TWh).

Както заявява Jean-Paul Harreman, директор на EnAppSys BV, „Швеция винаги има постоянен поток на износ за Финландия и Балтийските страни поради постоянна ценова разлика в полза на шведското ядрено и водно производство. Потоците към континентална Европа през Полша, Дания и Германия също са относително постоянни. Тъй като други традиционно големи износители отбелязаха много по-нисък износ (Норвегия, поради сухо лято), а също и внос (Франция, поради ниската ядрена наличност), по-диверсифицираният горивен микс на Швеция гарантира запазването на позицията й на най-големия износител в Европа.“

По отношение на Великобритания, в доклада се отбелязва, че през цялата 2022 г. страната е останала на средна позиция по отношение на нетния износ, с   4,1 TWh електроенергия за континентална Европа и Ирландия. Франция пък е страната с най-голям нетен обем на вноса от Великобритания.

Според френския териториален мениджър на EnAppSys  Clement Bouilloux, „Постоянната ниска наличност на френска ядрена енергия оказва допълнителен натиск върху европейския пазар на едро, тъй като Франция исторически е била основен износител в Европа.

Общо 16,4 TWh електроенергия е внесена от Франция през 2022 г., в сравнение с 43 TWh износ през предходната година.

„В допълнение, Германия беше третият най-голям нетен износител с общ нетен износ от 9 TWh. Това означава, че Германия губи позицията си от Испания като втори по големина нетен износител за Европа“, коментира той. Експертът посочва, че Испания почти е удвоила нетния си износ до 11,6 TWh, но както става ясно от думите му, това е  в резултат на изключението за Иберийския пазар по отношение на тавана на цените на газа.

„Ограничението на цените беше въведено от 15 юни за цена от 40 евро/MWh, което направи испанската електроенергия изключително конкурентна в цяла Европа. В резултат на това Испания успя да изнесе допълнителни 5,1 TWh в сравнение с първата половина на 2022 г., задоволявайки почти половината от допълнителните френски нужди от 11,4 TWh.

Испания се справи добре през 2022 г. по време на кризата с електроенергията, тъй като диверсификацията на вноса на газ в страната я направи по-малко зависима от газ от Русия. Благодарение на иберийската горна граница на цените на газа за производство на електроенергия, нейните газови активи отбелязаха огромно увеличение в използването от средата на юни. Неговата инфраструктура за съхранение и регазификация позволяват страната да  получава газ от Северна Африка и Съединените щати, което осигурява възможност за поддържане на резервите на оптимални нива, като корабите чакат с дни, за да изпразнят товарите си. Регистрираните високи температури в края на годината, необичайно високи за този период, помогнаха цените на газа да останат стабилни. Тенденцията продължи през първите месеци на 2023 г., тъй като Франция продължава с усилията да рестартира ядрените си централи, температурите и запасите от газ остават на високи нива за това време на годината, а производството на енергия от възобновяеми източници, предимно слънчева, се увеличава през последните седмици. Тъй като горната граница на цените остава в сила, Испания ще продължи да изнася по-евтина електроенергия във Франция“, се посочва в документа.

„В допълнение към Франция, Норвегия също отбеляза значителни промени в своите междусистемни потоци през първата половина на годината. Исторически нетен износител поради високите си нива на възобновяемо водно производство, Норвегия претърпя продължителна суша, която намали нивата на водните резерви и по този начин ограничи производството на възобновяема енергия. Ако тази ситуация продължи, това може да има значително отрицателно въздействие върху Великобритания. Последните данни от Норвежката дирекция по водни ресурси и енергия показват, че нивата на резервите в района на Норвегия, откъдето Великобритания получава енергия, са спаднали от средната сезонна стойност от 74,4% до едва 49,3%. Това е обезпокоително, тъй като Норвегия се смята за един от най-надеждните източници на внос на електроенергия във Великобритания“, констатират анализаторите.

В доклада се отчитат и вероятните промени през първите шест месеца на тази година. „През първата половина на 2023 г. вероятно ще видим Норвегия и Франция постепенно да се придвижват нагоре в класацията от най-големи износители, тъй като норвежките хидроенергийни резерви се попълниха и френската ядрена енергия бавно се връща към предишните си нива.“

Италия остава най-големият нетен вносител през първите шест месеца на 2022 г., доставяйки 21 TWh от външни източници, от които 9,9 TWh идват от Швейцария и 7 TWh от Франция, допълват още анализаторите от EnAppSys.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща