Евродепутатите гласуваха по-висок ангажимент, 40% намаляване на емисиите за страните до 2030 година

За първи път всички държави членки трябва да намалят емисиите на парникови газове, като целите за намаляване варират между 10% и 50%.

Климат / Зелен преход
3E news
313
article picture alt description

Източник: 3eNews/Рая Лечева

Евродепутатите гласуваха с 486 гласа „за“, 132 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ преразглеждането на Регламента за разпределяне на усилията в борбата с климатичните промени. Регламентът определя задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове за автомобилния транспорт, отоплението на сгради, селското стопанство, малките промишлени инсталации и управлението на отпадъците за всяка държава членка на ЕС. С регламента към момента се уреждат около 60% от всички емисии в Съюза.

Преразгледаният закон увеличава целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. на равнище ЕС от 30% на 40% в сравнение с нивата от 2005 г., съобщиха от ЕП. За първи път всички държави членки трябва да намалят емисиите на парникови газове, като целите за намаляване варират между 10% и 50%. Целите за 2030 г. за всяка държава членка са основани на БВП на глава от населението и икономическата ефективност. Страните от ЕС ще трябва също така ежегодно да гарантират, че не надвишават годишните си квоти за емисии на парникови газове.

Законът постига баланс между необходимостта държавите от ЕС да бъдат гъвкави, за да постигнат целите си, при същевременно гарантиране на честен и социално справедлив преход, и необходимостта от отстраняване на пропуските, за да се реализира общата цел на ЕС за намаляване на емисиите. Във връзка с това се налагат ограничения върху количествата емисии, които държавите членки могат да спестят от предходни години, да заемат от бъдещи периоди или търгуват с други държави членки.

По настояване на Европейския парламент, за да се осигури отчетност от страна на държавите членки, Комисията ще оповестява публично информацията за националните действия в леснодостъпна форма, както настоя Парламентът.

След гласуването докладчикът Йесика Полфиард (ЕНП, Швеция) каза: „С този закон правим важна стъпка напред в постигането на целите на ЕС в областта на климата. Новите правила за намаляване на емисиите на национално равнище гарантират принос от всички държави членки и преодоляване на съществуващите пропуски. Това ни позволява да изпратим ясен сигнал за сериозните намерения на ЕС да бъде глобален лидер с конкурентна и ефективна програма в областта на климата.“

Сега Съветът също трябва да одобри официално текста, след което той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Регламентът за разпределяне на усилията е част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“, който всъщност е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г., в съответствие с Европейския закон за климата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща