Производството на електроенергия от началото на годината към 12 март намалява с 14.77 %, а потреблението с 5 на сто

Спрямо аналогичния период на 2022 г. положително остава само участието на ВЕИ в преносната мрежа

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
509
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия се понижава значително. Силно се свива и потреблението на ток. Продължават да се влошават и данните за салдото (износ-внос ) на електроенергия. Намалява дела на базовите, водноелектрическите централи (ВЕЦ). Спад се отчита и при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в разпределителната мрежа. Положителен е единствено дела на ВЕИ в преносната мрежа. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 12 март 2023 г. (01.01.2023 г. – 12.03.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия от началото на януари до дванадесетия ден на месец март тази година намалява със значителните 14.77 % до обем от порядъка на 9 985 450 MWh ( - 12.85 % отчетени за предходния период до 5 март т.г.). Година по-рано, през посочения сравняван период производството на електроенергия е достигало до 11 716 014 MWh.

Потреблението на електроенергия спада със съществените 5.00 %, като за посоченото време от първи януари до дванадесети март тази година се свива до обем от 8 622 446 MWh (- 3.00% седмица по-рано).  За сравнение, през аналогичните дни на 2022 г. потреблението на електроенергия е възлизало на 9 076 689 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия остава на минус. Според данните на системния оператор, ако през посоченото време на миналата година салдото (износ-внос) на електроенергия е достигало до обем от 2 639 325 MWh, то през настоящата се свива до 1 363 004 MWh. Това представлява понижение(минус) с 48.36 % (- 46.60 % седмица по-рано).

Участието на базовите централи  намалява (минус) с 14.41 % до обем от 8 648 854 MWh (- 12.42 % преди седмица) за времето от началото на настоящата година до дванадесети март. За сравнение, през аналогичния период на 2022 г. базовите централи са участвали с обем от 10 104 625 MWh.

За пореден отчетен период се наблюдава увеличение на дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа и понижение в разпределителната.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравняваното време от първи януари до дванадесети март се увеличава (плюс) с 13.70 % до обем от 353 188 MWh (+ 13.13 % преди седмица) спрямо аналогичния период на миналата година. За сравнение, тогава ВЕИ са участвали с 310 633 MWh. По-добрите данни за посочения период от настоящата година се дължат на положителното участие, на фотоволтаичните централи ( + 61.16 %) и на биомасата (+ 3.87 %), въпреки понижението на вятърните мощности ( - 0.14 %).

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа остава на минус. За посочения период от първи януари до дванадесети март тази година участието им се свива (минус) с 0.45 % до обем от 416 474 MWh ( - 2.19 % седмица по-рано). За сравнение, година по-рано за посочения период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 418 358 MWh. Настоящият спад в частност се дължи на по-слабото участие на вятърните централи (- 5.89 %) и биомасата (- 7.61 %), въпреки положителния дял на фотоволтаичните централи (+ 7.88 %).

Влошават се и данните за участието на водноелектрическите централи, (ВЕЦ). За сравняваното време от началото на годината до първите дванадесет дни на месец март делът на ВЕЦ спада (минус) с 35.75 % до обем от 566.934 MWh (- 32.27 % отчетени през предходната седмица). За сравнение, през аналогичния период на 2022 г. участието на ВЕЦ е било в обем от порядъка на 882 398 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща