Замърсяване с пластмаси: Ново проучване на ЕИБ показва липса на инвестиции от поне 6,7 млрд. евро за постигане на целите на Европа за рециклиране на пластмаси

Решението за укрепване на кръговата, устойчива пластмасова икономика се крие в комбинацията от нови политически мерки, увеличен капацитет и трансформиращи иновации в дизайна, събирането, сортирането и рециклирането на пластмаси

Икономика , Климат / Климат / Екология , Свят
3E news
841
article picture alt description

Източник: 3еNews, архив

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) огласи днес ново проучване, озаглавено „Намаляване на замърсяването с пластмаси – Финансови мерки за по-кръгова верига на стойността“. Проучването анализира неефективността на веригата на стойността на пластмасите и техните решения.

Разглеждат се десет основни причини за проблема с пластмасовите отпадъци и идентифицира инвестиционни възможности и политически мерки, които ще помогнат за справяне с нарастващата световна криза с пластмасата.

Производството на пластмаси, бързото потребление и широко разпространеното изхвърляне в естествената среда — както на сушата, така и в морето — се увеличава експоненциално през последните 70 години. Прилагането на напълно кръгова икономика в пластмасите е от съществено значение предвид непрекъснато нарастващата сложност на основните съединения.

В глобален контекст Европейският съюз се представя сравнително добре в справянето със замърсяването с пластмасови отпадъци и си е поставил амбициозни цели в рамките на Европейската стратегия за пластмасите. Въпреки това в доклада се констатира, че очакваният недостиг на инвестиции от 6,7-8,6 милиарда евро трябва да бъде преодолян, за да се постигне обещаната от Европа цел за пускане на пазара на ЕС всяка година на 10 милиона тона (Mt) пластмасови рециклати в крайни продукти до 2025 г.

Постигане на тези цели изисква значителни инвестиции и надежден краен пазар за рециклираното съдържание. Най-големите пропуски в сортирането и рециклирането са идентифицирани в кохезионните региони на ЕС, съсредоточени върху Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа. Като се има предвид сложността на веригата на стойността на пластмасите, много от необходимите подобрения изискват политически мерки, съчетани с целеви финансови инструменти.

Политическите препоръки от проучването включват законодателни мерки за справяне с трудни за рециклиране пластмасови опаковки, ограничения върху комбинираните опаковки (като опаковки, съчетаващи хартия и пластмаса) и налагане на квоти за рециклиране, като същевременно се стимулират кампании за информиране на обществеността.

Докладът, изготвен от консултантския отдел на банката за иновации и цифрови финанси под консултантския мандат на InnovFin от Европейската комисия, завършва с финансови препоръки за справяне с проблема със замърсяването с пластмасови отпадъци както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Те включват заеми за корпоративни компании и компании със средна капитализация, общини, местни власти, както и подкрепа за изследователска, развойна и иновационна дейност.

Вицепрезидентът на ЕИБ Амброаз Файол коментира: „Сред многото кризи, пред които е изправен светът в момента е кризата със замърсяването с пластмаси. Пластмасите причиняват значително замърсяване на околната среда и са в противоречие с необходимостта от ограничаване на въглеродните емисии. Програмата за кръгова икономика представлява ключова възможност за справяне с проблема, но това няма да бъде постигнато без значителни инвестиции и иновативни политически мерки. ЕИБ, чрез финансирането си както на публичния, така и на частния сектор в световен мащаб, е готова да изпълни своята част от справянето с проблема. Това проучване дава ясна посока на движение, като разопакова многото сложни слоеве на веригата на стойността на пластмасите и предлага решения за нейната неефективност.“

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща