Производството на електроенергия от началото на годината към 5 февруари спада с 13.56 %

Спрямо аналогичния период на предходната 2022 г. потреблението на ток намалява с 5.76 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1227
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия остават на минус. Участието, както на базовите и водноелектрическите централи (ВЕЦ) също намалява. Положителен дял запазват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но не и в разпределителната. Салдото (износ-внос ) на електроенергия е на минус. Все пак резултатите търпят промяна в посока към подобрение. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 5 февруари 2023 година (01.01.2023 г. – 05.02.2023 г. ) спрямо аналогичния период на предходната 2022 г.

Производството на електроенергия продължава да е на минус като за времето от първия ден на януари до петия ден на месец февруари тази година е в обем от 5 180 193 MWh. В сравнение с аналогичния период на предходната 2022 година това е спад с 13.56 % (минус 14.67 % отчетени за периода до 29 януари, минус 15.80 % - до 22 януари). Година по-рано за същите дни производството на електроенергия е възлизало на 5 992 576 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравняваното време от първи януари до пети февруари 2023 г. е в обем от 4 433 254 MWh, което е спад с 5.76 % (минус със 7.40 % преди седмица). През посочените дни на миналата година потреблението на ток е достигало до обем от 4 704 193 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия се понижава до обем от 746 939 MWh или с 42.03 %  (минус 40.58 % седмица по-рано). За сравнение, ако през посоченото време от 1 януари до 5 февруари миналата година салдото (износ-внос) е достигало до 1 288 383 MWh, то през същите дни от настоящата 2023 г. то се свива до обем от 746 939 MWh.

Висок остава и спада в дела на базовите централи. За посочения период от първия ден на месец януари до петия ден на февруари участието им възлиза на 4 545 678 MWh. Това представлява понижение (минус) с 11.79 % (минус с 12.10 % за отчетния период до 29 януари). През аналогичния период на миналата година участието на базовите централи в енергийния баланс е било от порядъка на 5 153 131 MWh.

За пореден отчетен период се наблюдава по-добро участие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, но не и в разпределителната.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на януари до петия ден на втория месец от годината се повишава до обем от 163 686 MWh, което представлява ръст от 4.51 % (плюс 1.65 % седмица по-рано). През аналогичния период на миналата година делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил в обем от 156 620 MWh. По-добрите данни за посочените дни от настоящата година в частност се дължат на участието на фотоволтаичните централи (плюс 17 55%) и биомасата (плюс 19.68 %), независимо от спада при вятърните централи (минус 0.65 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, точно обратно – остава на минус като за сравнявания период от началото на тази година до петия ден от февруари то е в обем от 178 062 MWh. Това е понижение с 14.51 % (минус 18.78 % преди седмица). Година по-рано за същия отчетен период ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 208 283 MWh. В частност това се дължи на по-лошото участие, както на вятърните (минус 12.19 %) и фотоволтаични (минус 20.64 %) централи, така и на биомасата (минус 1.38 %).

На минус остава и делът на водноелектрическите централи. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 5 февруари участието им е в обем от 292 767 MWh, което в процентно отношение представлява спад (минус) с 38.31 % (седмица по-рано минус 44.54 %, преди две седмици – минус 55.80 %). За сравнение през аналогичния период на миналата година ВЕЦ са участвали с обем от порядъка на 474 542 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща