Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през януари е спаднала с 44.8 % - до 266.36 лв. за MWh

Спрямо декември миналата година с близо 41 % се е понижила и средно претеглената цена в сегмента „в рамките на деня“

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
729
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през първия месец (януари) от настоящата 2023  г. е спаднала със значителните 44.8 %. В същото време общо търгуваният базов обем е нараснал. В сегмента „пазар в рамките на деня“ стойностите също спадат с над 40 %, макар че намалява, макар и несъществено и търгуваният обем . При пазарен сегмент „двустранни договори“ цените са се понижили, както в частта доставени, така и в частта изтъргувани количествата. Намаляват и доставените и изтъргуваните обеми. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец януари 2023 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец януари 2023 г. намалява със значителните 44.8 % или с 216.28 лв. за MWh в сравнение с предходния декември 2022 г. Така средната цена базов товар за януари съставлява 266.36 лв. за MWh. Месец по-рано средната цена базов товар е достигала до 482.64 лв. за MWh.

При средната цена пиков товар през първия месец на 2023 г. спадът е значителен – (-) 45.9 % или с 280.44 лв. Така, ако през декември тя е достигала до 611.16 лв. за MWh, то през януари се понижава до 330.72 за MWh. Спад, макар и по-малък се отчита и при средната цена извънпиков товар – (-)  с 43.0 % или със 152.11 лв. до 202.01 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана през месец януари 2023. е едва 0.02 лв.за MWh и намалява със значителните (минус) 93.9 % в сравнение с нивото от предходния последен месец на 2022 г.. Тогава най-ниската цена е била 0.33 лв. за MWh.

Най-високата цена, постигната през януари е 708.62 лв. за MWh и представлява (спад) с 48.9 %, или намаление с 677.24 лв. за MWh от регистрираната през декември 2022 г. стойност от 1 385.86 лв. за MWh.

Търгуваните количества през януари също вървят нагоре. Така, според публикуваните данни общо търгуваният базов обем за месец януари тази година достига 2 590 284.2 MWh, което представлява увеличение с 11.5 % или с 267 743.9 MWh в сравнение с последния месец на 2022 г.  

Доста по-високи са, както търгуваният пиков, така и извънпиков обем. Така пиковият обем расте с 9.9 % (със 119 242.8 MWh) и достига до 1 327 685.1 MWh, а извънпиковият с (+) 13.3% - до 1 262 599.1 MWh.

Средно дневният и средно часовият търгувани обеми нарастват с по 11.5%. Според данните на борсовия оператор средно дневният търгуван обем през януари е достигал до 83 557.6 MWh, а средно часовият – 3 481.6 MWh/h.

Прави впечатление поредното увеличение на пазарните участници – с 1 % или с 1 като те вече достигат 100 ( 99 през декември, 97 през ноември 2022 г.).

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец януари 2023 г. спрямо последния месец декември на 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10%, от производителите – 2%, от търговците – 80 %, и от потребители – 8 %.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 47 % от производители, 20 % от участници с до и над 5 MWh, а 34 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

При пазар „в рамките на деня“ цените също вървят към съществено понижение, но се наблюдава и леко изменение надолу по отношение на общо търгувания базов обем.

Средно претеглената цена в посочения сегмент през месец януари 2023 г. спрямо предходния последен месец (декември) на миналата година спада (-) с 40.8 % или със 189.44 лв.  за MWh. Така, ако през декември 2022 г. средно претеглената цена е достигала до 463.78 лв. за MWh, то през януари 2023 г. се понижава до 274.35 лв. за MWh.

Още по-съществен е спадът при средно претеглената цена пиков товар – (-) с 44.2 % или с 259.61 лв. MWh. Така през януари средно претеглената цена пиков товар е 327.15 лв. за MWh (586.76 лв./MWh през декември м.г.).

Понижението при средно претеглената цена извънпиков товар също намалява – до 208.69  лв. за MWh или с (минус) 33.4 %. За сравнение през декември  тя е достигала до 313.51 лв. за MWh.

Слабо изменение в посока към спад се отчита при общо търгуваният базов обем. Така през месец януари 2023 г. той достига до 185 226.7 MWh (за декември – 185 635.5 MWh), което представлява незначително свиване с 0.2 % (едва с минус 408.8 MWh).

Пиковият обем през първия месец от настоящата 2023 година спрямо предходния декември расте слабо – (+) 0.6 % до 102 656.6 MWh, докато извънпиковият се свива (-) с 1.2 % до 82 570.1 MWh.

Незначителен спад (-) с 0.2 % се отчита, както при средно дневният търгуван обем до 5 975.1 MWh, така и при средно часовият – 249.0 MWh/h.

Пазарните участници в този сегмент също се увеличават с 1 и през януари 2023 г. вече са 82 (+1.2%).

Пазарен сегмент „двустранни договори“

Изменения в посока към спад по отношение на ценовите нива и количествата се наблюдават и в този пазарен сегмент.

От отчета на борсовия оператор става ясно, че в частта доставени количества средно претеглената цена спада с 4.5 % или с 25.46 лв. за MWh. Така тя се понижава до 540.87 лв. за MWh през януари 2023 г. За сравнение, през декември  тя е била 566.33 лв. за MWh.

Доставените количества намаляват с 16.3% или със 129 888.0 MWh до 664 680.0 MWh.

В частта за изтъргуваните количества се отчита понижение и на цената и на обемите.

Така средно претеглената цена се понижава със значителните 34.8 % или със 179.25 лв. за MWh и през януари вече съставлява 335.10 лв. за MWh спрямо 514.35 лв. за MWh през декември м.г.

Общо изтъргуваните количества обаче също се свиват – (-) с 29.3 % или със 186 488.0 MWh, което означава, че през януари 2023 г. възлизат на 450 486.0 MWh (636 974.0 MWh през декември 2022 г.).

Броят на успешните сделки на екран Auction е 23. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 307.27 лв. за обем от 16 800 MWh, а най-високата – 390.93 лв. за обем от 10 080 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща