EnAppSys: След газа, намаленото производство от АЕЦ във Франция е оказало най-голямо влияние върху цените на електроенергията в Европа

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
474
article picture alt description

източник: Axpo

Европа през 2022 г. стана свидетел на много високи нива на цените на електроенергията на едро, в резултат на цените на газа, които от началото на войната в Украйна многократно счупиха рекордите. Цените на TTF стигнаха безпрецедентното ниво от 308,18 евро/МВтч през август. В допълнение към високите цени на газа, допълнително затягане на пазара оказа и намалението на френския ядрен флот и хидроенергия в много региони. Намаленото производство на водноелектрическа енергия се дължеше на сушата, а ниските речни нива също допринесоха за намаляване на производството на ядрена енергия. Това посочват в доклада си за изминалата 2022 г. анализаторите от консултантската компания EnAppSys.

Проблемите с френските ядрени централи превърнаха Франция в основен вносител на електроенергия през различни периоди от 2022 г., което е безпрецедентно състояние, тъй като Франция исторически е един от най-големите износители на енергия в Европа, е един от основните изводи на анализаторите.

Цените започнаха да падат към края на годината, след нагнетяване на големи количества природен газ в газохранилищата в периода на подготовката за зимата. Топла есен изигра своята роля за спада на цените. За кратък период имаше свръхпредлагане на газ, като танкерите с LNG чакаха в морето да бъдат разтоварени, тъй като газохранилищата бяха запълнени догоре, пишат те.

Сред основните моменти, характеризиращи миналата година анализаторите от EnAppSys посочват, че поради високите цени на газа, производството на електроенергия въглища е било по-високо в сравнение с предходни години.

Полша, която е обикновено вносител на електроенергия  успя да изнася за продължителни периоди електроенергия тъй като централите на въглища, работеха с  по-ниски пределни разходи от газовите централи в съседните страни.

Притесненията относно доставките на газ, съчетани с високите цени, доведоха до унищожаване на търсенето, както на потребителско, така и на индустриално ниво. В съчетание с мекото време тази зима, търсенето през 2022 г. беше по-ниско в сравнение с предходната година. Търсенето през четвъртото тримесечие на 2022 г. беше по-ниско, отколкото през четвъртото тримесечие на 2021 г., при това със значителна разлика.

Испания и Португалия въведоха таван на цените на газа за производство на електроенергия, което доведе до по-високо потребление на газ след прилагането, по-ниски цени на електроенергията и повече износ за Франция“, отбелязват още от EnAppSys.

Renewables: 1,179TWh (-1%)

Fossil Fuels: 1,017TWh (+1%)

Nuclear: 646TWh (-15%)

Процентните изменения са спрямо предходната 2021 г.

Цените

Новините около войната в Украйна оказаха най-голямо влияние върху европейските цени на газа. По-специално първото тримесечие на 2022 г. беше доминирано от въздействието на конфликта в Украйна върху пазара, който вече изпитваше влиянието от много високи цени на горивата на едро. В своя пик преобладаващата цена на TTF достигна 220 евро/MWh на 7 март, тласкайки цените на електроенергията до рекордно високи нива.

В последния ден на тримесечието, втората вълна от скок на цените беше предизвикана от президентски указ № 172 на руския президент Владимир Путин, който наложи строги ограничения върху вноса на газ в Европа от Русия, като изискваше всички транзакции да се плащат в рубли. Цените на газа TTF в този ден достигнаха 125 евро/MWh.

Имаше обаче и други фактори, които допълнително допринесоха за покачването на цените освен войната в Украйна. Второто тримесечие на 2022 г. беше изправено пред по-голям недостиг на енергия в резултат на спада на френското ядрено производство и сушата в Норвегия. Във Франция бе наблюдаван спад на ядреното производство до приблизително 20 GW понякога, което се дължеше на корозионно напукване в стареещите реактори.  Междувременно, сушата в Норвегия предизвика рязко покачване на цените на електроенергията на едро през второто тримесечие на 2022 г., което доведе до средно 168евро/MWh за зоната r NO1-2-5, отбелязват анализаторите, като обръщат внимание на значението на този сектор и силната чувствителност на цените.

 От EnAppSys не подминават и влиянието върху пазара на събитията около „Северен поток 1“.

В началото на третото тримесечие на 2022 г. газовите потоци за Германия през газопровода "Северен поток 1" напълно спряха поради профилактика, продължила 10 дни. В резултат на това цените на газа на TTF на 7 юли достигнаха близо 186 евро/MWh. След приключване на ремонтните дейности газовите потоци през тръбопровода бяха намалени до едва 20% от капацитета през август, а до септември потоците бяха спрени за неопределено време.

Към края на септември имаше изтичане на газ, както при „Северен поток 1“, така и при „Северен поток 2“, който още не бе пуснат в експлоатация, напомнят анализаторите, стигайки до извода, че газопроводите ще останат извън употреба за продължителен период от време.

Тези събития доведоха до много несигурност на газовите пазари и цените на газа през посоченото тримесечие се повишиха от близо 145 €/MWh, наблюдавани в края на Q2, за да достигнат връх от 308,18 евро/MWh около края на август. До края на тримесечието обаче цените на газа паднаха до 159,40 евро/MWh, тъй като газовите хранилища бяха запълнени.

Четвъртото тримесечие на 2022 г. отбеляза по-ниски цени в резултат на мекото време и високите нива на съхранение на газ. През първата половина на четвъртото тримесечие на 2022 г. цените на газа TTF бяха по-ниски, отколкото през четвъртото тримесечие на 2021 г. Въпреки това до края на ноември температурите спаднаха и в резултат на това цените се повишиха. Цените на газа TTF през четвъртото тримесечие на 2022 г. достигнаха на 7 декември пикът от 148,23 евро/MWh, се посочва в доклада.

Търсене

В резултат на по-високите цени Европа отчете по-ниско търсене тази година като цяло в сравнение с предходни години, въпреки че търсенето не падна под нивата от 2020 г. през Q2, тъй като началото на пандемията от COVID-19 през 2020 г. доведе търсенето до безпрецедентно ниски нива.

Общото европейско търсене тази година достигна близо 3050TWh, което е спад от 2% спрямо 2021 г. Има две основни причини за спада: по-меки климатични условия през Q1 и Q4 и въздействието на високите цени на едро върху търсенето. Унищожаването на търсенето беше широко разпространено в Европа и засегна както индустрията, така и потребителите, пишат анализаторите.

Това стана най-забележимо през Q4, когато търсенето беше значително под това от предходните години. През октомври 2022 г. европейското търсене беше приблизително 25GW ( близо 7%) под това, наблюдавано през октомври 2021 г., посочват от EnAppSys.

В тази връзка анализаторите отново напомнят за намаляване на френското ядрено производство, намаляло като цяло през 2022 г., за да достигне дъно от едва 22 GW през Q3, ниво, което беше дори по-ниско от 28 GW, наблюдавани през Q2 на 2020 г., когато пандемията от COVID-19 беше в началото си, пишат експертите.  

Продължителният спад на френската ядрена енергия оказа допълнителен натиск върху европейския пазар на едро, тъй като Франция исторически е основен износител в Европа, посочват те, напомняйки и необходимостта от спиране на работата на някои блокове. През четвъртото тримесечие на 2022 г. ядрената наличност и производство се увеличиха, но производството не успя да се върне на нивото от предходното четвърто тримесечие. Графикът, по който атомният флот се очакваше да увеличи производството си до нормалните нива, беше обект на чести промени и забавяния, които допринесоха за известна несигурност на пазара.

Ядрените проблеми на Франция доведоха до покачване на националните цени за „ден напред“ до рекордно високи стойности тази година, което се отрази в промяна в позицията на френския пазар - от един от най-големите износители на енергия в Европа към нетен вносител.

Според авторите, Франция е осъществявала нетен внос на електроенергия от всички страни с изключение на Италия и Швейцария през 2022 г. Общо внесената електроенергия във Франция е 16,4 TWh  през 2022 г. в сравнение с 43 TWh износ през предходната година.

Швеция стана новият най-голям износител в Европа с близо 33 TWh. Най-големият дял от този износ се пада на получателите в лицето на Дания и Финландия.

Според анализаторите френският внос на електроенергия е бил почти 4 пъти по-висок, отколкото през 2021 г., над 10 пъти по-висок, отколкото през 2019 г. Поради високите ценови равнища нетната цена на вноса надвишава сумата от нетните приходи от предходните 3 години с 2,9 милиарда евро.

В допълнение към Франция, Южна Норвегия също отбеляза значителни промени в своите междусистемни потоци тази година, отбелязват в частност авторите, обръщайки внимание на периода на продължителна суша и липсата на свързаност между регионите в страната.

Въпреки че в северната част на страната имаше много по-високи нива на водните резервоари, отколкото на юг, липсата на капацитет за връзка между двете зони означаваше, че по-ниските цени са локализирани на север. Тъй като хидропаркът обикновено включва голям елемент от норвежкия производствен микс, сушата предизвика рязко увеличение на цените на електроенергията на едро тази година с пикове около 800 евро/MWh за ценови зони NO1, NO2 и NO5 (южна Норвегия). Заради високите цени Норвегия внесе много по-големи количества от своите съседи, включително Швеция, Дания и по-специално Великобритания.

Иберийското изключение

Испания и Португалия приложиха на 14 юни т.нар.„иберийско изключение“. Това изключение се отнася до цената на газа, използвана за производство на електроенергия. Въвеждането на горна граница на цената на газа доведе до по-ниски цени на иберийските пазари на електроенергия, което обърна потока през границата към Франция. За ограничаване на поток към Франция, Испания определи таван от 2GW.

Обобщението на анализаторите от EnAppSys е на база на данни предоставени от ENTSO-E. Отчетът е базиран на най-новите налични данни към края на тримесечието и годината.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща