Производството на електроенергия през 2022 г. е нараснало с 5.70 %

Спрямо аналогичната 2021 г. потреблението на ток е спаднало с 1.81 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1001
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия през миналата 2022 г.остава положително. Потреблението е на минус. Салдото (износ-внос) на електроенергия завършва годината при запазване на добър положителен дял в процентно отношение. Добри са и резултатите от участието на базовите централи. Изненадващо висок е дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната, а и в разпределителната мрежи. Водноелектрическите централи (ВЕЦ) обаче остават на минус и няма как да не се отчете влиянието на липсата на валежи особено през последните месеци. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на България, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 31 декември тази година (01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.) спрямо аналогичната по-предишна 2021 г.

Производството на електроенергия през миналата 2022 г. или за времето от началото на януари до тридесет и първия ден на месец декември е нараснало с 5.70 % и е възлизало на обем от 50 421 705 MWh (плюс 6.11 % за отчетния период до 25 декември). За сравнение, през аналогичния период на 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 47 700 415 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период на миналата година спрямо по-миналата остава на минус. Така за времето от 1 януари до 31 декември 2022 г. то е намаляло с 1.81 % или до обем от порядъка на 38 176 875 MWh ( минус 1.73 % една седмица преди края на годината). През по-предишната 2021 г. потреблението на електроенергия е достигало до 38 881 406 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия от началото на януари до тридесет и първия ден на месец декември 2022 г. спрямо аналогичното време на по-миналата година запазва доста добър положителен дял, като според данните то е нараснало с 38.85 % до обем от 12 244 830 MWh (40.87 % за времето до Коледа). Година по-рано, или през 2021 г. салдото (износ-внос) на ток е било в доста по-нисък обем от порядъка на 8 819 009 MWh.

Базовите централи очаквано са с добър положителен дял, който през предходната 2022 г. се е увеличил с 8.87 % достигайки до обем от порядъка на 42 857 212 MWh (плюс 9.32 % за отчетния период до Коледа). Година по-рано (2021 г.) базовите централи са участвали в енергийния баланс с обем от 39 364 340 MWh.

С доста добри положителни резултати завършват 2022 година спрямо по-предишната и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на предходната година до тридесет и първия ден на месец декември се е повишило с 22.66 % до обем от 1 577 520 MWh ( + 22.46 % за времето до 25 декември). За сравнение, през аналогичната по-предишна 2021 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 1 286 091 MWh. По-добрите данни за отчитаната  2022 г., според системния оператор се дължат на по-високия  дял на вятърните (плюс 3.99 %) и фотоволтаични (плюс 61.68 %) централи, а също и на биомасата (плюс 8.50 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа през миналата година се е увеличил с 13.25 % до обем от 2 185 105 MWh  (+12.79 % за предходния отчетен период до 25-тия ден на декември). През по-миналата 2021 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до обем 1 929 533 MWh. В частност по-добрите данни от отчитаната 2022 година са в резултат на увеличението на вятърните (плюс 6.09 %) и фотоволтаични (плюс 22.35 %) централи и въпреки биомасата (минус 16.66 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава без подобрение и на минус основно заради липсата на достатъчно валежи през цялата минала година, според публикуваните данни. Така за сравнявания период от началото на януари до тридесет и първия ден от месец декември 2022 г. делът на ВЕЦ спрямо година по-рано се е свил с 25.75 % до обем от 3 801 868 MWh (минус 25.17 % за времето до Коледа). За сравнение през по-предишната 2021 г. година участието на ВЕЦ е било в обем от 5 120 451 MWh.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща