Европейските електроенергийни борси остават с ниски цени, но се готвят за края на празниците и завръщането на икономическата активност

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1014
article picture alt description

източник: Energylive

По-топлото време от обичайното и усещането за дълги празници доведоха до най-ниските ценовите нива на европейските електроенергийни борси през изминалата седмица, обхващаща, както дните след Коледа, така двата почивни след Нова година. Заради все още продължаващите празници данните остават недостатъчно обобщени, но предварителния преглед сочи за значителен спад на потреблението, а съответно и на производството. По-слабата работа на генериращите мощности, а и потребление стартира от коледните празници, но най-силно е в дните 26 – 27 декември и през първия ден от месец януари 2023 г. За някои от пазарите като Германия и Белгия прави впечатление силното участие на вятъра – между близо 56-52 и до 40 процента през последните дни на декември миналата година и първия ден на януари 2023 г. и то в съчетание с използването на електроенергията от АЕЦ, значително намаляване на дела на въглищата, а също така и на природния газ. В допълнение цените на синьото гориво на борсата ICE предпразнично се сринаха. Всички тези фактори очертаха картината на цени, която не е наблюдавана повече от година. По-високите стойности на петрола сорт Brent и запазващите се нива на CO2 над 80 евро за MWh не може да се подминат, но не помрачават празничното ценово успокоение. В същото време високият ръст в процентно отношение, надминаващ на някои от електроенергийните борси 1000 % говори, че започва постепенната подготовка за завръщането на индустрията и икономическата активност в европейските страни.

Цените

Стойността се запази относително ниска и през двата работни дни между Коледа и Нова година, като с ден за доставка 26 декември бе наблюдавано покачване само на шест от борсите, докато при останалите бе регистрирано съществено понижение. Затова пък с ден за доставка 27 декември 2022 г. европейските електроенергийни борси дадоха знак, че понижението е временно като спад бе отчетен само на две от европейските електроенергийни борси (Ирландия и Северна Ирландия – минус 23.6 % до 165.70 евро за MWh).

На останалите европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ покачването се завърна при това в много широк диапазон в процентно отношение. Така при ръст от 25.8 % стойността на гръцката HENEX се повиши до 249.28 евро за MWh и остана най-висока. Ръстът от 20.9 % вдигна цената на италианската GME до 208.33 евро за MWh. На останалите борси нивата варираха от 119.49 евро за MWh в Белгия (плюс 56.6%), 122.79 евро за MWh във Франция (плюс 64.3%) и 126.25 евро за MWh в Нидерландия (плюс 62.2 %) до 95.98 евро за MWh в България и Румъния (плюс 100.5%).

По-високи от обикновено се оказаха ценовите нива на Иберийския пазар – 109.49 евро за MWh (плюс 41.6%).

С наближаването на почивните дни, съчетани с дългите новогодишни празници ценовите нива в сегмента „ден напред“ се върнаха към понижение.

Покачване с ден за доставка 28 декември бе отчетено само на четири от пазарите - на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM (плюс 51.1 5 до 145 евро за MWh),  както и на сръбската SEEPEX (плюс 10.9 % до 114.20 евро за MWh). Много слабото повишение от едва 0.5 % вдигна цената в посочения сегмент в Полша до 104.52 евро за MWh.

На останалите европейски електроенергийни борси спадът отново бе в много широк диапазон – от 0.7% за Великобритания (137.02 евро за MWh) и 4.1 % в Гърция (239.11 евро за MWh) до 17.2 % в Австрия (81.48 евро за MWh), както и 50 % в Германия (45.90 евро за MWh) и 58 % във Франция (51.54 евро за MWh).

Иберийският пазар отново се оказа с рекордно понижение от 62.2 % - 41.41 евро за MWh.

Единствените две европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“, при които бе наблюдавано повишение с ден за доставка 29 декември бяха италианската GME, където при ръст от 16.8% стойността достигна до 205.41 евро за MWh и гръцката HENEX (плюс 3.8%) – 248.24 евро за MWh. Тези стойности наредиха двете страни с най-скъпия ток в посочения сегмент.

Понижението от 34.8 % свали стойността на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM до 94.49 евро за MWh. Малко по-ниска остана на електроенергийната борса в Полша – 92.84 евро за MWh (спад с 11.2%), но все пак това бяха и сред най-високите постигнати нива.

На този фон понижението с 38.8 % свали цената във Франция до 31.53 евро за MWh. В Германия, където бе отчетен най-съществен спад от 70.4% стойността падна до 13.58 евро за MWh и за пръв път от значителен период остана и под нивото на Иберийския пазар (16.19 евро за MWh при понижение от 60.9 %).

Движението в посока надолу продължи и с ден за доставка 30 декември. В последния ден от предходната 2022 г., 31 декември се стигна до изключително разнопосочна картина, при която на германската електроенергийна борса значителният спад от 105.4 % доведе до отрицателната цена (минус) от 0.79 евро за MWh. Още по-високото понижение от 108.1% свали цената в Чехия до 2.05 евро за MWh. След това по най-ниски ценови нива се нареждат Австрия (спад от 87.2%) с 3.93 евро за MWh, Франция (понижение със 76.3%) – 4.38 евро за MWh, Белгия (минус 65.7% ) – 5.76 евро за MWh и Швейцария (минус 72.1%) – 7.26 евро за MWh. Разбира се няма как да се подминат и ниските ценови нива на Иберийския пазар – 1.57 евро за MWh (спад със 74%) в Португалия и 2.65 евро за MWh (понижение с 55.9%) в Испания.

На този фон значителното, но и доста по-разумно понижение от 36.8% свали стойността на IBEX (БНЕБ) и OPCOM  до 34.44 евро за MWh.

Точно противоположна бе ситуацията на гръцката HENEX, където цената нарасна с 24.0 %,  достигайки до 282.95 евро за MWh, а на италианската GME ,ръстът от 25 % доведе до ниво от 224.32 евро за MWh. Покачване бе регистрирано и на електроенергийните борси във Великобритания, Ирландия и Северна Ирландия.

Още с ден за доставка 1 януари 2023 г. европейските електроенергийни борси дадоха старт за връщане към ценови нива, съобразени със съответната метеорологична обстановка и с подготовка за връщане към реалната икономическа ситуация, което пък очерта доста силна разнопосочност. Така огромният ръст от 1,982.8 % върна цената в Германия до 14.91 евро за MWh, а скокът от 900.5 % в Чехия до 16.38 евро за MWh.  При по-малък ръст в процентно отношение от 240.6% цената във Франция се установи като в съседната й Германия – 14.91 евро за MWh.

На този фон ръстът от 326.9 % в Португалия и 152.4 %  в Испания изравни стойностите в сегмента „ден напред“ на двете борси до 6.70 евро за MWh.

Точно противоположно, спадът от 48.1 % на българската  IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM свали стойността до 17.87 евро за MWh.

Високи останаха нивата на гръцката HENEX, въпреки спада с 15.9 % - 237.87 евро за MWh и на италианската GME – (спад) 13.9 % - 193.14 евро за MWh.

Новата седмица стартира с рекорден скок в процентно отношение и връща нивата до стойности, близки до тези отпреди празниците, изравнени в диапазона 89.90 евро за MWh (Австрия, при скок от 291 %) – 125.65 евро за MWh (Белгия, при ръст от 817 %) и все пак доста под нивото от 200 евро за MWh отпреди коледните празници.

Така при скок от 599 % цената на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM с ден за доставка 2 януари 2023 г. расте до 124.82 евро за MWh. Повишението от 1499 % вдига стойността в посочения сегмент на швейцарската електроенергийна борса до 104.97 евро за MWh. При по-нисък в процентно отношение скок от 730% нивото в Германия се връща до 123.82 евро за MWh, а във Франция постигнатата цена остава близка – 124.58 евро за MWh (плюс 736 %) .

Високият скок води и до по-различни стойности на Иберийския пазар. При невижданото досега повишение от 1544 % цената в Португалия скача до 110.08 евро за MWh, а в малко по-високия скок от 1581 % - до 112.55 евро за MWh в Испания.

Отново най-високи в сегмента „ден напред“ остават цените в Гърция при ръст от едва 9% - 258.40 евро за MWh и Италия – (плюс 5%) 201.84 евро за MWh.

Средна месечна и средна годишна цена към 2 януари 2023 г.

Средната месечна и годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ в началото на новата 2023 година намалява в пъти, но в сравнение с ценовите нива към 25 декември 2022 г. Посочените стойности са и средните годишни към началото на новата 2023 г. и всяко сравнение няма да е точно.

На IBEX (БНЕБ) средната месечна стойност е 71.35 (277.9 евро за MWh към 25 декември), а на румънската OPCOM – 71.34 евро за MWh (324.74 евро за MWh към 25.12.2022 г.).

За другите европейските електроенергийни борси в посочените два сегмента ценовите нива се движат от 248.14 евро за MWh в Гърция и 197.59 евро за MWh в Италия, както и 69.74 евро за MWh във Франция.

Доста по-ниска остава цената за Португалия и Испания – 58.39 и 59.62 евро за MWh.

В Германия, средната месечна стойност към 2.01.2023 г. е 69.37 евро за MWh, а в Австрия – 71.35 евро за MWh. В Унгария изчисленията сочат за ниво от 71.28 евро за MWh, а за Полша – 88.2 евро за MWh.

Петрол, газ, СО2

Цените на петрола сорт Brent, които преди Коледа бяха на ниво от 81.67 долара за барел (22.12.2022 г.) се върнаха към ръст и завършиха годината със сериозно повишение – 85.91 долара за барел (30.12.2022 г.). Основната причина за този скок е очаквания отговор от руската страна на тавана на цените. В края на вече предишната 2022 г. Русия забрани износа на петрол до страните, участващи в т.нар. коалиция, въвела ограничаване на цените. Руският президент Владимир Путин подписа указ, който забранява доставката на петрол и продукти за тези държави, които спазват тавана на цената на петрола, като мярката се прилага за всички етапи на доставка до крайния купувач и влиза в сила на 1 февруари 2023 г.  Тази реакция бе очаквана, а в съчетание с отпадането на ограниченията от Китай, проблемите, касаещи връщането на шистовите находища към желания ръст на добива може да доведат до по-високи ценови нива още през първите работни дни. В допълнение, проблем с доставките се очертава и заради затрудненото движение през проливите Босфора и Дарданелите, заради силна мъгла.

Проблем е и съдебното дело, стартирано от американската компания ExxonMobil срещу ЕС. Американският петролен гигант ExxonMobil  оспорва данъка върху неочакваните печалби на ЕС върху петролните компании, като твърди, че Брюксел превишава законовите си правомощия. Според компанията този налог ще обезкуражи по-нататъшни инвестиции. Не е изключено към тази инициатива да се присъединят и други компании.

Що се отнася до цените на европейския природен газ, то те достигнаха най-голямото си месечно понижение за цялата история на наблюдение. Това отново е в резултат на необичайното затопляне, задържащо търсенето, което пък съответно е облекчение за енергийния пазар в края на

Фючърсите за февруари по индекса TTF на борсата ICE , които преди коледните празници достигаха до 85.69 евро за MWh, в петък, 30 декември 2022 г. се сринаха с близо 5 % (4.67 н сто) до 72.75 евро за MWh, въпреки че успяха да си върнат малко от загубените позиции. Накратко казано, газовите фючърси се върнаха на нива, близки до това от февруари 2022 г.

На този фон европейските подземни газохранилища стартират новата 2023 г. с достатъчно висок обем от запълване – 83.27 % или 931.8456 TWh Освен това, според данните на GIE се наблюдава процес на слабо теглене на синьо гориво от едва шест от газохранилищата в Европа, а в голяма част тече запълване – средно с 0.04 п.п., но достатъчно за гарантиране на поддържане на нивото. Това от своя страна дава надежди за по-спокойно посрещане на предизвикателствата, тъй като зимния период е все още в началото. Европейските страни вече направиха изборът си – LNG, докато експортът на руски природен газ спадна с цели 45 % или до 100.9 млрд. куб м (вкл. и експортът за Китай) от 185.1 млрд. куб м през 2021 г.

Не може да се каже обаче, че цените на емисиите, които все още държат стойности над 80 евро за тон са обнадеждаващи. Декемврийските фючърси по индекса ICE EUA на ICE спаднаха до 81.07 евро за тон, но остават възможността по-скоро за ръст, отколкото за спад, независимо, че  януарските тръгват от по-ниското ниво от 80 евро за тон.

Тенденции

Ръстът на цената на енергоносителите още в началото на миналата 2022 г. се отрази съществено на икономиката на Европа. Разходите за тях от порядъка на 1 трилион долара удариха европейската икономика, вдигнаха инфлацията до най-високото ниво от десетилетия. Праз декември пазарът даде ход назад основно заради необичайно топлото време, но зимният сезон е все още в самото начало и рисковете остават.  Изобилието от природен газ на този етап звучи успокояващо, но това е допълващ, а не единствен фактор.

Високите цени на енергоносителите и предизвикващите спорове решения с цел ограничаването им водят до неочаквани ефекти. Напоследък сред европейските граждани все повече набира скорост тенденцията за отказ от дългосрочно планиране, предизвикана от бързо разпространяващия се песимизъм и негативизъм. Когато тази тенденция се сблъска със зародилата се вълна за одържавяване може да се случат неочаквани последици.

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща