Делът на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до Коледа расте с 9.32 %

Спрямо аналогичния период на миналата година участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава на минус 25.17 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
1015
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Производството на електроенергия остава положително, докато . потреблението се понижава. Салдото (износ-внос) на електроенергия запазва остава на плюс. Положително е и участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Продължава да върви в посока към понижение делът на водноелектрическите централи (ВЕЦ). За пореден отчетен период се наблюдава промяна в посока надолу при всички показатели и това се дължи основно на доста по-топлото време през настоящия зимен период. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на страната ни, изготвена от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 25 декември тази година (01.01.2022 г. – 25.12.2022 г.) спрямо аналогичния период на предходната 2021 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на януари  до Коледа или по-точно до двадесет и петия ден на месец декември тази година  расте  до обем от порядъка на 49 644.268 MWh или с 6.11 % спрямо аналогичното време на предходната 2021 г.  ( 6.52 % отчетени за периода до 18 декември). Тогава производството на електроенергия е възлизало на 46 786 836 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период от настоящата 2022 г. (първи януари – двадесет и пети декември) намалява до 37 522 950 MWh или с 1..73 % ( минус 1.67 % за отчетния период от 18 декември). Година по-рано то е било в обем от 38 182 301 MWh.

Салдото (износ-внос) на електроенергия за посоченото време от началото на годината до Коледа остава по-високо и в обем от 12 121 318 MWh спрямо аналогичните дни на предишната 2021 г. Това представлява увеличение (плюс) от 40.87 % (плюс 43.23 % за сравнявания период до 18 декември м.г.). За сравнение, през същия период на миналата година салдото (износ-внос) е достигало до обем от 8 604 535 MWh.

Участието на базовите централи продължава да е положително спрямо посочения сравняван период на предходната 2021 г. и достига до обем от 42 165 957 MWh, което е ръст (плюс) с 9.32 %. (+ 9.68% за предходния отчетен период). Година по-рано базовите централи са участвали в енергийния баланс с обем от 38 571 815 MWh.

Положителен, макар и също с промени показатели е и делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на настоящата година до двадесет и петия ден на месец декември е 1 555 646 MWh, което е ръст с 22.46 % (плюс 22.74 % за отчетното време до 18 декември). За сравнение, през аналогичния период на предишната 2021 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 1 270 287 MWh. По-добрите резултати за отчитания период от настоящата 2022 г. се дължат в частност на по-високия  дял на вятърните (плюс 4.19%) и фотоволтаични (плюс 60.25 %) централи, както и на биомасата (плюс 8.64 %).

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време от първия ден на месец януари до Коледа (25.12.2022 г.) от все още настоящата година достига до обем от 2 156 776 MWh. Това е ръст от 12.79 % (+ 13.33% за предходния отчетен период до 18-тия ден на декември). Година по-рано за същия отчетен период участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е достигало до 1 912 165 MWh. В частност по-добрите данни от тази година се дължат на увеличението на вятърните (плюс 6.01 %) и фотоволтаични (плюс 21.54 %) централи и въпреки биомасата (минус 16.87 %).

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ)  продължава да върви надолу, което не е учудващо предвид липсата на валежи. Така за сравнявания период от началото на януари до двадесет и петия ден от месец декември тази година делът на ВЕЦ е в обем от 3 765 889 MWh. Това, спрямо същото време на предходната 2021 г. представлява спад (минус) с 25.17 % (минус 24.41% за предходния отчетен период до 18 декември). Година по-рано за същото време участието на ВЕЦ е било в обем от 5 032 569 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща