Емисиите на парникови газовe в ЕС намалява с 22% от своя пик през 2008 г., показват данни на Евростат

В индустриите и в домакинствата през второто тримесечие на 2022 г. те са се увеличили с 3% в сравнение със същия период на 2021 година.

Зелен преход , Свят
3E news
1257
article picture alt description

Източник: Eurostat/Евростат

Нивото на емисиите на парникови газове (ПГ) в Европейския съюз през 2021 г. е намаляло с 22% от пика си през 2008 г., съобщи статистическата служба на блока Евростат.

Последният му годишен анализ, който изключва очакваното възстановяване на емисиите тази година, установи, че петте най-големи емисии от 27-те държави-членки на ЕС – Германия, Франция, Италия, Полша и Испания – представляват приблизително 60% от емисиите на въглероден диоксид, доминиращият парников газ.

Евростат е проучил 64 индустрии с емисии, групирани в шест групи, плюс потреблението на домакинствата.

Общите емисии на парникови газове – включително метан и азотен оксид, както и въглероден диоксид – възлизат на 3,6 милиарда тона еквивалент на въглероден диоксид (CO2) през 2021 г., 1,01 милиарда тона CO2 по-ниско от пика, достигнат досега през 2008 г., когато започва събирането на данни в ЕС.

Добивната промишленост регистрира най-голям спад, спад от 42% между 2008 г. и 2021 г., следвана от комунални услуги, доставка на пара и климатизация (-39%), производство, транспорт и съхранение (-23%) и домакинства (-13%), съобщи Евростат.

Възстановяването на икономическата активност през тази година, тъй като блокировките бяха облекчени, ядрената и водноелектрическата енергия се представиха по-слабо, нарастващото търсене на енергия от изкопаеми горива и летните горещи вълни, увеличи се използване на климатици, което доведе до по-високи емисии през 2022 година.

Данните на Евростат от ноември показват, че емисиите на парникови газове в индустриите и домакинствата през второто тримесечие на 2022 г. са се увеличили с 3% в сравнение със същия период на 2021 г. или са общо 905 милиона тона CO2.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Зелен преход:

Предишна
Следваща