Средната цена за базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през ноември расте с 6.9 % до 430.56 лв. за MWh

В сравнение с предходния октомври повишението на средно претеглената цена в сегмента “пазар в рамките на деня“ остава слабо – с 1.3 на сто до 408.33 лв. за MWh

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
680
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) се връща към ръст след значителния спад през септември и октомври. Повишават се и търгуваните обеми. В сегмента „пазар в рамките на деня“ ценовите нива също са по-високи. За пореден месец расте и търгуваният обем. При пазарен сегмент „двустранни договори“ цените намаляват, а обемите вървят нагоре. Това става ясно от отчета на БНЕБ за месец ноември 2022 г.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „ден напред“ на БНЕБ през месец ноември се повишава с 6.9 % или с 22.76 лв. за MWh в сравнение с предходния октомври - до 430.56  лв. за MWh. Месец по-рано тя се понижи значително (402.80 лв. за MWh).

Нараства и средната цена пиков товар. Така, ако през октомври тя е съставлявала 440.13 лв. за MWh, то през ноември се повишава с 65.40 лв. за MWh или с 14.9% до 505.53 лв. за MWh.

Затова пък средната цена извънпиков товар спада с 2.7% или с 9.97 лв. за MWh в резултат на което през ноември е 355.59 лв. за MWh.

Най-ниската цена, регистрирана през месец ноември 87.43 лв.за MWh и расте с 46.4 % в сравнение с нивото от октомври. Тогава най-ниската цена е била 59.71 лв. за MWh.

Съществен обаче е спада при отчетената най-висока цена – (минус) с 27% % или с 377.14 лв. за MWh – до 984.86 лв. за MWh.През октомври най-високата цена достигаше 1 362.00 лв. за MWh.

Въпреки че ценовите нива се повишават, търгуваните обеми растат, става ясно още от данните на борсовия оператор, но трябва да се вземе предвид и навлизането в зимния сезон. Така общо търгуваният базов обем за месец ноември е от порядъка на 2 277 190.6 MWh и се увеличава с 30.7% в сравнение с октомври.

Повишение с 32.4 % се отчита, както при пиковият обем, който през отчитания ноември достига до 1 197 735.3 MWh, така и при извънпиковия – плюс 28.9 % до  1 079 455.3 MWh.

Със значителните 35.0 % или с 19 699.6 MWh през ноември спрямо октомври  (56 206.8 MWh) расте и среднодневният търгуван обем – до 75 906.4 MWh.

Средночасовият търгуван обем също се покачва и то с 35.2 %  или с 824.0 MWh/h и през ноември достига до  3 162.8 MWh/h.

Няма промяна при пазарните участници и през отчитания единадесети месец на годината те остават 97.

От отчета на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през месец ноември спрямо предходния октомври 2022 г. осъществените покупки  на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са 10%, от търговците – 82 %, и от потребители – 7 %.

Осъществените  продажби по вид на търговски участник в този сегмент са например 54 % от производители, 25 % от участници с до и над 5 MWh, а 21 % - от търговци.  

Пазар в рамките на деня

При пазар „в рамките на деня“ цените също се повишават, но доста по-слабо. Търгуваните обеми, както и през предходните месеца продължават да се увеличават.

Средно претеглената цена в посочения сегмент през месец ноември тази година спрямо предходния октомври се увеличава, макар и слабо – с 1.3 % или с 5.28 лв.  за MWh. Така, ако през десетия месец на годината средно претеглената цена е била 408.33 бв. лв. за MWh, то през ноември се покачва до 413.61 лв. за MWh.

Средно претеглената цена пиков товар през единадесетия месец на годината достига до 466.21 лв. MWh, което е повишение със 7.7% спрямо октомврийското ниво от 433.07 лв. за MWh.

Затова пък средно претеглената цена извънпиков товар намалява и то за пореден месец – до 339.27 лв. за MWh или с (минус) 9.4%. За сравнение през октомври тя е достигала до 374.35 лв. за MWh.

Както вече бе отбелязано общо търгуваният базов обем продължава да се увеличава. Така през ноември той достига до 124 503.8 MWh (за октомври – 116 095.2 MWh), което  ръст със 7.2 %.

Пиковият обем през посочения единадесети месец от настоящата година спрямо предходния се увеличава също и то с 8.5 % до 72 916.9 MWh, а извънпиковият – с 5.5 % до 51 586.9 MWh.

Средно дневният търгуван обем расте с 10.8 % или до 4 150.1 MWh, а средно часовият достига до 172.9 MWh/h, което е скок с 11.0 %.

Пазарните участници в този сегмент продължават също да се увеличават (+1.3%) и достигат до 80 от 79 от през предходния септември.

Пазарен сегмент „двустранни договори“

Измененията по отношение на ценовите нива, но и количествата се наблюдават и в този пазарен сегмент.

От отчета на борсовия оператор става ясно, че в частта доставени количества средно претеглената цена спад и то със 7.6 % или с 48.57 лв. за MWh. Така през ноември тя се понижава до 587.17 лв. за MWh. За сравнение, през предходния октомври тя е била 635.74 лв. за MWh.

Увеличават се и доставените количества, макар и слабо – с 1.9 % или с 15 199.0 и през октомври достигат до 794 832.0.

В частта за изтъргуваните количества ситуацията ситуацията е идентична – цената намалява, а обемите скачат.

Така средно претеглената цена се понижава с 3.7 % или с 21.10лв. за MWh и през ноември съставлява 542.07 лв. за MWh спрямо 563.17 лв. за MWh месец по-рано.

Общо изтъргуваните количества скачат с невероятните 133.1 % или с 307 087.0 MWh, с което през ноември достигат до 537 764.0. За сравнение, през предходния октомври общо изтъргуваните количества са били от порядъка на 230 678.0 MWh.

Броят на успешните сделки на екран Auction е 19. Най-ниската постигната средно претеглена цена е 331.69 лв. за обем от 8 400 MWh, а най-високата – 620.88 лв. за обем от 122 640 MWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща