Комисията по енергетика към парламента ще обсъжда три законопроекта, касаещи горивата в България

Енергетика / България
3E news
449
article picture alt description

Комисията по енергетика към Народното събрание отново ще обсъжда днес двата законопроекта (първият на Продължаваме Промяната и вторият на ГЕРБ-СДС), касаещи горивата. Решението и по двата законопроекта бе отложено заради отсъствието на представители на Министерство на финансите, които да обяснят изпратеното по-рано от тях становище.

В частност става въпрос за износът на нефтопродукти от рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“.  Според това становище „Нефтопродуктите, произведени от руски суров петрол на територията на страната са с български произход. Ограничаването на износът и вътреобщностните доставки на нефтопродукти с български произход,  произведени от суров нефт и нефтопродукти с код по КН 2709 00 и КН 2710, с произход от Русия или изнасяни от Русия, е забрана, която не е предвидена в нито един санкционен регламент на ЕС и по същество представлява своеобразен plus petitum на въведеното с чл. 3м, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 г. ограничение“. Междувременно стана ясно, че правителството е поискало и изрично становище на Европейската комисия дали износ на произведените в рафинерията нефтопродукти ще бъде в нарушение на евродирективите.

Още по темата

Освен това в дневния ред е включен и проект на Закон за контрол за прилагане на дерогация за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия. Законопроектът е изготвен и внесен от ДПС и е изготвен във връзка с предоставената дерогация на България, касаещо вноса на руски суров петрол по море.

Законопроектът предлага забрана за износа на суров петрол и нефтопродукти, които са обект на дерогацията в съответствие с европейския регламент или казано иначе с ембаргото върху вноса на руски петрол по море, влизащо в сила от 5 декември.

Вносителите начело с Рамадан Аталай предлагат също така режим на облагане по ДДС и акцизи, който да гарантира внасянето н бюджета на дължимите вноски в кратък срок, което да позволи финансирането на компенсации за високите цени на горивата. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби (с глоби от 200 хил. до 500 хил. лв.) за недеклариране и невнасяне в срок на дължимите вноски.

„Цените на горивата са безспорен инфлационен фактор, оказващ огромно влияние върху финансовото остойностяване на редица стоки и услуги от първа необходимост, имащи значение, както за стандарта на живот в общия смисъл на това понятие, така и за буквалното физическо оцеляване на големи групи от населението. В този смисъл липсата на механизъм, който да компенсира (ако не изцяло, то поне частично) колебанията на пазара, в условията на форсмажорни обстоятелства и неконтролируем възходящ ценови марж, би създало реална заплаха за социалната и националната сигурност на страната, с трудно предвидими и потенциално разрушителни форми“, пишат в мотивите вносителите.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща