Комисията по енергетика отложи гледането на мерките за компенсиране на горивата

Енергетика / Природен газ и горива
3E news
287
article picture alt description

 

Комисията по енергетика към Народното събрание отложи за следващата седмица гласуването по предложенията за мерките, касаещи горивата. Причината за отлагането бе отсъствието на представители на Министерство на финансите. Дискусия все пак се проведе, въпреки че, както се изрази председателят на енергийната комисия, Делян Добрев, становището на финансовото ведомство, изпратено до депутатите и по предложението на Кирил Петков и по това на ГЕРБ-СДС е унищожително.

В предложението за проект на решение за прилагане на дерогацията от 5.12.2022 г. с оглед намаляване цените на горивата на вътрешния пазар, внесен от Кирил Петков и група народни представители са посочени 4 мерки за намаляване на цените на горивата.

Предложението на Делян Добрев и група народни представители е за Закон за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива, който е доста по-обширен и включва и допълнителни вноски във ФСЕС от опериращите с нефт, с произход от Русия.

В рамките на дискусията бе поставен и въпросът за износът на нефтопродукти от рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. Депутатът от БСП Драгомир Стойнев в тази връзка цитира част от становището на Министерство на финансите. Според него „Предвид, че няма предвидена ясна забрана в регламента на износ и за вътреобщностни доставки на нефтопродукти, произведени от руски суров нефт, ограничаването им от българска страна ще окаже негативно влияние върху експортния потенциал на страната, влошавайки търговския дефицит и постъпленията от износ, с всички произтичащи от това последствия за фиска. Осигуряването на безпрепятствен износ трябва да бъде в основата на всяка развиваща се икономика.

Поради това ограничение съществува и значителен риск от намаляване или спиране на производството, което ще доведе до дефицит на горива или до нарастване на техните цени. Допълнително съществува риск и от нарастване на контрабандата и нарушения, свързани с доставките за други държави членки.

Следва да се има предвид, че съгласно приложимите митнически регламенти, продуктите произведени от суровини с произход извън митническата територия на Съюза, при наличието на достатъчна преработка и инвестиран допълнителен ресурс, добиват произход на страната, в която са произведени. Нефтопродуктите, произведени от руски суров петрол на територията на страната са с български произход. Ограничаването на износът и вътреобщностните доставки на нефтопродукти с български произход,  произведени от суров нефт и нефтопродукти с код по КН 2709 00 и КН 2710, с произход от Русия или изнасяни от Русия, е забрана, която не е предвидена в нито един санкционен регламент на ЕС и по същество представлява своеобразен plus petitum на въведеното с чл. 3м, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2022/879 от 3 юни 2022 г. ограничение.“, се казва в становището.

По-късно в рамките на дискусията председателят на Българската петролна и газова асоциация Живодар Терзиев обърна внимание от една страна върху облагането на свръхпечалбата и от друга върху финансирането за търговците при увеличаване на отстъпката и обхвата на потребителите на горива.

Междувременно е редно да се посочи, че в самия регламент 1854 на Съвета на ЕС от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията са предвидени различните ситуации, касаещи отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Природен газ и горива:

Предишна
Следваща