Кои ще са трите тенденции за стимулиране на европейския пазар на PPA договори за ВЕИ през 2023 г.?

Собствениците на проекти възприемат по-активен подход за управление на продажбите и търсят начини за управление на ценовия риск

Енергетика / Анализи / Интервюта
Георги Велев
644
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Маритина Канелакопулу, анализатор в швейцарската консултанска компания Pexapark

Енергийните пазари в Европа бяха белязани от безпрецедентни събития през последните месеци, които увеличиха рисковете и несигурността. Докато навлизаме в 2023 г., очакваме три предстоящи тенденции, които ще определят пазара на континента за споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници (PPA) след година на смут. Това съобщава специализираното издание Transition Economist. Първо, очаква се желанията за купуване на търговците да се увеличат и инвеститорите ще продължат да приемат краткосрочни PPA.

Още по темата

От доста време насам възобновяемите енергийни източници и апетитът на търговците вървят ръка за ръка. Като първа стъпка, дългосрочни PPA, обхващащи повече от десет години с частни купувачи – комунални или корпоративни компании – замениха субсидираните договори с фиксирана цена с правителствата като механизъм за видимост на приходите (revenue visibility mechanism). Това е така, защото инвеститорите са имали нужда от дългосрочна сигурност на приходите, за да привлекат евтино финансиране на проекти за новите ВЕИ проекти.

Независимо от това средата с високите цени предостави нови възможности за възобновяеми енергийни източници без субсидии и пазара на PPA. Така започна и тиха революция в моделите за работа с възобновяема енергия.

През последните месеци не само наблюдавахме дългово финансиране за нови активи, подкрепено от краткосрочни PPA или изобщо без PPA, но също така видяхме допълнителна тенденция на отказ на съществуващи проекти от схеми за субсидиране, за да проучат пазарните възможности.

Трудните за управление ценови рискове правят дългосрочните PPA по-малко привлекателни както за собствениците на активи, така и за купувачите. Резултатът? Собствениците на проекти възприемат по-активен подход за управление на продажбите и изграждат инфраструктура за управление на ценовия риск, подобно на търговците на енергия.

Това има пряко отражение върху общите насоки на PPA, които предлагат. Дългосрочното PPA, покриващо цялата продукция на даден актив, вече не е еталон за качествено финансиране и някои инвеститори смятат, че дори може да доведе до загуби над неговия ход на развитие.

Друг извод е, че собствениците на проекти увеличават търговската опашка при своите заводи. Високата ценова среда направи опцията за краткосрочни търговски продукти по-привлекателна и накара инвеститорите да проучат възможности извън тяхната безопасна зона, които биха могли да се превърнат в стандартна практика.

Нарастващ брой инвеститори изглежда се чувстват комфортно с търговската експозиция и активното управление на продажбите, особено когато са подкрепени от правилната инфраструктура и умения за информиране за оптимални текущи решения. Подобна практика може да бъде от полза за пазара на възобновяеми енергийни източници, независимо дали има среда с високи цени или не.

При корпоративните PPA се наблюдава промяна в политиката

Корпоративната активност на PPA остана сравнително висока през последната година, въпреки тежките нива на волатилност. На практика корпорациите успяха да задържат крепостта, докато комуналните услуги си взеха почивка от изкупуване поради непривлекателни маржинови изисквания и ликвидни ограничения. Досега корпоративната дейност се ръководеше от стремежа към устойчиво развитие. Но тъй като конвенционалната енергия става все по-непредсказуема, възобновяемата енергия се разглежда като силно конкурентна опция за индустриалците в цяла Европа. През 2023 г. ключовият двигател за корпоративните дългосрочни договори ще бъде достъпността.

В същото време, докато корпоративният апетит се увеличава, има интересна промяна в динамиката на преговорите между продавачи и купувачи. Европейският пазар на PPA традиционно е пазар на купувачите, тъй като наличието на проекти, желаещи да продават енергията си чрез PPA, е по-голямо от броя на купувачите. Но това започна да се променя през 2022 г.

Тъй като качествените готови за строителство проекти станаха по-ценни (не само поради високите цени, но също така и проблеми с разрешителните и забавяния на строителството), видяхме стартирането на първите търгове за PPA, ръководени от продавачи. В допълнение, промишлени купувачи, търсещи огромни количества възобновяема енергия, които могат да бъдат осигурени само чрез офшорна вятърна енергия, започнаха да се състезават да инвестират капитал в такива проекти чрез иновативни партньорства. Тъй като нуждите от хеджиране на корпоративните цени нарастват експоненциално, очакваме подобни тенденции да продължат.

Опасенията относно регулаторната намеса ще се успокоят

Възобновяеми енергийни източници без субсидии и пазарът на PPA се разраснаха благодарение на това, че инвеститорите замениха излагането на регулаторен риск с търговски риск. След години на правителствени субсидии, играчите във възобновяемата енергия загубиха доверието си в способността на правителствата да спазват обещанията си след поредица от съкращения на субсидии със задна дата и нарушения на договорите, които доведоха и до съдебни спорове.

Въпреки това през 2022 г. регулаторният риск се завърна. Поради безпрецедентния характер на кризата с наличността на енергия и цените, правителствата в цяла Европа побързаха да защитят потребителите от нежизнеспособните цени.

Регулаторната намеса се извършва главно в две форми. Първо, чрез преразпределение на приходите от неочаквани печалби за определени технологии за производство, като се използват данъци върху неочакваните печалби и тавани на приходите, за финансиране на потребителски субсидии. Второ, чрез оспорване дали пазарният дизайн е подходящ за целта и способен да защити потребителите в дългосрочен план чрез търсене на алтернативи и изменения на метода на пределно ценообразуване.

Много държави поставят инфрамаргинални технологии като възобновяеми енергийни източници на преден план в своята намеса, насочени към търговците на възобновяеми енергийни източници и, до известна степен, към двустранни PPA.

Индустрията вече е добре обучена да проследява въздействието върху преговорите за PPA и бизнес моделите като цяло. След бурята идва адаптацията - както от страна на регулаторите, така и от страна на индустрията. Очакваме индустрията да не претърпи радикални интервенции в „режим на паника“ през 2023 г. и че пазарът ще възприеме по-спокойно идеята как системата може да се развие, за да гарантира постигането на целите за декарбонизация и достъпност, като същевременно се запази благоприятна за частните инвестиции среда.

Очакваме повишената нестабилност и напрежението върху енергийните пазари в Европа да продължат през следващата година. Въпреки това пазарът на PPA вече показва признаци на адаптация след първоначалния шок и очакваме 2023 г. да се характеризира с подновени иновации от всички участващи страни. Декарбонизацията остава основен приоритет и една безпрецедентна криза ще предаде щафетата на нова, по-устойчива ера за възобновяеми енергийни източници.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща